"external" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"external" Macarca çeviri

EN external
volume_up
{sıfat}

external (ayrıca: aerial, exterior, extraneous, outdoor)
volume_up
külső {sıf.}
Thirdly, the external dimension of the area of freedom, security and justice.
Harmadszor, a szabadság, biztonság és a jogérvényesülés külső dimenzióiról szólok.
That is to say, to change 'External policies' to 'External Lisbon dimension'.
Azaz "Külső politikák" helyett álljon "Külső lisszaboni dimenzió".
They are a means to build interoperability with our external partners.
A külső partnereinkkel való interoperabilitás kiépítésének eszközei.
external
volume_up
kül- {sıf.}
We also believe that the EU must ensure coherence between its internal and external policies.
Úgy gondoljuk továbbá, hogy az EU-nak következetes kül- és belpolitikát kell folytatnia.
For some time now, it has been moving too slowly towards coordination of the external and domestic policies of its Member States.
Egy ideje már túl lassan haladt a tagállami kül- és belpolitikák összehangolása felé.
I would now like to say something on the coherence that has been mentioned between external and internal policies.
Most pedig arról a koherenciáról szeretnék valamit mondani, amit a kül- és a belpolitika kapcsán említettek.
external (ayrıca: alien, foreign, outlandish)
In achieving all these goals, the external dimension is extremely important for two reasons.
E célkitűzések elérésében a külföldi szempontok különösen fontosak, két okból is.
We said there had to be external travel freedom as well.
Mi erre azt mondtuk, hogy a külföldi utazás szabadságát is biztosítani kell.
Fourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
Negyedszer, azt mondtuk, hogy a külföldi utazás előtti akadályok eltörlését akarjuk.
external (ayrıca: outward, peripheral, superficial)
- free of abnormal external moisture, i.e., adequately dried if they have been washed,
- rendellenes felületi nedvességtől mentes, tehát ha megmosták megfelelően "szárított",
- rendellenes felületi nedvességtől mentes,
external (ayrıca: aerial)
external
external
external
external

"external" için eşanlamlılar (İngilizce):

external

Macarca' de "external" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDevelopment cooperation represents a very important part of EU external relations.
A fejlesztési együttműködés nagyon fontos részét képezi az EU külkapcsolatainak.
EnglishTo promote it through our external relations policy in Mexico and in Central Asia.
Külkapcsolati politikánk segítségével előmozdítjuk Mexikóban és a Közel-Keleten.
EnglishThere is a close link between the future of the CAP and EU external trade policy.
Szoros kapcsolat áll fenn a KAP jövője és az EU külkereskedelmi politikája között.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez bizalmat ébreszt az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamata iránt.
EnglishA further criticism needs to be levelled at the European External Action Service.
Továbbá kritikát kell megfogalmazni az Európai Külügyi Szolgálattal szemben.
EnglishWe insist that the Community model in the Union's external relations is preserved.
Ragaszkodunk ahhoz, hogy fenntartsuk a közösségi modellt az Unió külkapcsolataiban.
EnglishLastly, in terms of external relations, here too let us be absolutely clear.
Végezetül, ami a külkapcsolatokat illeti, itt is legyünk tökéletesen egyértelműek.
Englishcalled the External, being very gentle with the d; his tongue had been burned, too.
- Szent iszten! - szakadt ki a Külsősből szöszögősen, mert a nyelve is megégett.
English(GA) Mr President, I voted against the report on the European External Action Service.
(GA) Elnök úr, ellene szavaztam az Európai Külügyi Szolgálatról szóló jelentésnek.
EnglishThis creates confidence in the process of establishing the External Action Service.
Ez teremt ugyanis bizalmat a Külügyi Szolgálat létrehozásának folyamatában.
EnglishHowever, we should not make the scope of our external policy from exporting our values.
Külpolitikánk hatókörét azonban nem értékeink exportálásával kell létrehoznunk.
EnglishThe area of trade/external trade is one which faces completely new challenges.
A kereskedelem/külkereskedelem területe teljesen ismeretlen, új kihívásokkal szembesül.
EnglishIt is clear that we are making both good savings and good external policy.
Egyértelmű, hogy mind kedvező megtakarítást, mind jó külpolitikát fog eredményezni.
EnglishAs I said, you have our support en route to a sound common External Action Service.
Amint azt említettem, támogatjuk Önt egy erős közös külügyi szolgálat megalakításában.
EnglishCommunity statistics relating to external trade with non-member countries (
A harmadik országokkal folyatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztika (
EnglishWe are experienced in supporting democracy building in our external relations.
Tapasztaltak vagyunk a külkapcsolatok keretében történő demokráciaépítés támogatásában.
English- Madam President, defined external frontiers are the essential attribute of nationhood.
- Elnök asszony, a meghatározott államhatár a nemzeti minőség lényegi attribútuma.
EnglishTwo areas which are particularly important are external action and structural funds.
Két különösen fontos terület a Külügyi Szolgálat és a strukturális alapok.
EnglishThe cultural dimension of the EU's external policy cannot be overestimated.
Az EU külpolitikájának kulturális dimenzióit nem lehet eléggé hangsúlyozni.
EnglishDouble standards continue to dominate the external policy of the majority who govern the EU.
Az Uniót irányítók többségének külpolitikáját továbbra is a kettős mérce uralja.