EN exacting
volume_up
{sıfat}

exacting (ayrıca: ambitious, critical, nice, selective)
túl igényes vkivel szemben
(SK) I would like to thank my colleague, Renate Sommer, for her exacting and thorough work on the report on this draft regulation.
(SK) Meg szeretném köszönni kollégámnak, Renate Sommernek a rendelettervezetről szóló jelentés elkészítése során kifejtett igényes és alapos munkáját.
exacting (ayrıca: austere, dour, hard, harsh)
However, candidates must be subject to rigorous and exacting standards as laid out in the Copenhagen criteria.
A jelölteknek azonban szigorú és erőt próbáló követelményeknek kell megfelelniük a koppenhágai kritériumokban meghatározottak szerint.
I would therefore like to ask Slovenia, as holder of the Presidency, to be very exacting with France, the leader of this mission.
Ezért szeretném az elnökséget kézben tartó Szlovéniát felkérni, hogy legyen nagyon szigorú Franciaországgal, a misszió vezetőjével szemben.
exacting
I very much enjoyed, I must say, working with Mr Watson who is a very exacting man.
Meg kell mondanom, nagyon élveztem a munkát Watson úrral, aki nagyon akkurátus ember.
exacting (ayrıca: stiff)
Defeating his spell was a simple matter of calling on the defensive enchantments of my tower, but now I must work a rather exacting magic.
Õt könnyű volt legyőzni a varázstorony erejével, de most egy igen megerőltető varázslatra készülök.
exacting
exacting
These very exacting rules are necessary to restore the confidence of the market in the ratings business in the EU.'
Ezekre az igen sokat követelő szabályokra szüksége van a piacnak a minősítő intézetekbe vetett bizalma helyreállításához az EU-ban.”
exacting (ayrıca: slavish, sweaty)

"exacting" için eşanlamlılar (İngilizce):

exacting
exact

Macarca' de "exacting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRafter must always be rather exacting.
Gondolom, elég fárasztó lehet gondját viselni egy olyan embernek mint Mr. Rafiel.
EnglishHe is known to be a devious and exacting scholar of jurisprudence, professor.
Linge Chen köztudottan kiválóan ért a jogtudományokhoz, amellett ravasz és gátlástalan, professzor úr.
EnglishGive it without even exacting a promise that they won't kill you when they get it.
Lemondasz róla, pedig még ígéretet se kaptál, hogy életben hagynak, ha egyszer a kezük közé kerül a titok!
EnglishNuclear bombs are produced to exacting specifications.
- A gépek nagyon hasonlítanak azokra, amelyekkel ezt a műveletet végzik.
EnglishVivian is spoiled, exacting, smart and quite ruthless.
Vivian elkényeztetett, követelőző, körmönfont és teljesen kíméletlen.
EnglishShe looked after her father - a clever man but terribly exacting.
Az apját ápolta okos ember volt de rettenetesen szekánt.
English(SK) I would like to thank the rapporteur, Kurt Lechner, for the exacting work he did when drawing up this report.
(SK) Köszönetemet szeretném kifejezni Kurt Lechner úrnak a jelentés alapos kidolgozásáért.
EnglishThe High Representative will, I believe, enjoy Parliament's exacting support as she performs her duties.
Úgy hiszem, feladatainak ellátása során a főképviselő számíthat a Parlament elvárásokhoz kötött támogatására.
EnglishLaspeera was casting something long and exacting.
EnglishDiplomacy is a very exacting occupation.
EnglishThe fat woman was exacting.
EnglishDespite the fact that pre-commercial procurement provides some simplification, the whole process is very exacting.
Annak ellenére, hogy a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés némi egyszerűsítést biztosít, a folyamat egésze nagyon sok munkát igényel.
EnglishShe kept her usual place in the corner of the shrine, merely nodding to me and exacting the promise from me that I would be most careful.
Beült szokott helyére a szentély sarkában, csak bólogatott arra, amit mondtam, és megígértette velem, hogy nagyon óvatos leszek.
EnglishThere comes a day at last when even the most patient and exacting of scheming traitors grows impatient, and breaks forth into open treachery.
Eljön a napja, amikor a legtüreímesebb és a legpontosabban tervező áruló is nyugtalanná válik és nyíltan fenyegetőzve előretör.
EnglishWill the Commission say why it did not propose the adoption of a more exacting regulatory framework at the stage preceding the financial crisis?
Elmondaná a Bizottság, hogy miért nem tett javaslatot a többet igénylő szabályozási keret elfogadására a pénzügyi válságot megelőző stádiumban?
EnglishSteered, and turned about with cold, exacting precision, to face them in the last moments before it was thrust onto the hero's stone sword.
Hideg, számító pontossággal fordult el és emelkedett a megfelelő magasságba, hogy a varázslónő szembenézzen az összegyűltekkel az utolsó pillanatban.
EnglishBy respecting these rights, we set an example to other countries, but we should be equally effective in exacting the same respect from others.
E jogok tiszteletben tartásával példát mutatunk más országok számára, azonban ugyanilyen hatékonyan kell megkövetelnünk a tiszteletet másoktól is.
EnglishThe consequences of this new food crisis are exacting a heavy toll on the 1.2 billion people in the world who live on less than USD 1.5 a day.
Ennek az új élelmiszerválságnak a következményei súlyos vámot követelnek 1,2 milliárd embertől a világon, akik kevesebb, mint napi 1,5 amerikai dollárból élnek.
EnglishNevertheless, I would like to take this opportunity to remind everyone that granting discharge, exacting responsibility, is fundamental to democracy.
Ennek ellenére is szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy emlékeztessek mindenkit, hogy a mentesítés megadása, ez a sokat igénylő felelősség a demokrácia alapja.
EnglishSurely attending on an exacting hypochondriac like Timothy must be so exhausting that nervous fears would be likely to be swallowed up in exasperation?
Bizonyára nagyon kimerítő egy Timothy-szerű hipochonder ápolása, de ilyenkor inkább a bosszúság nyeli el az ideges félelmeket, semminthogy rettegéssé növekednének.