"esteem" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"esteem" Macarca çeviri

EN esteem
volume_up
{isim}

esteem (ayrıca: awe, dread, fear, honor)
You have both ensured that this office of President is one which is held in respect and esteem.
Mindkettejüknek köszönhetően az elnöki hivatalt tisztelet és megbecsülés övezi.
Respect, esteem, and confidence had vanished for ever; and all his views of domestic happiness were overthrown.
A tisztelet, megbecsülés és bizalom örökre eltűnt, s Mr. Bennet álmai a családi boldogságról mind összeomlottak.
There were carefully designed poses for Confidence, Impatience, Submission (four shadings), Threat, Esteem, Coyness and dozens more.
Külön, gondosan megtervezett pózok voltak a bizalom, a türelmetlenség, az alázat négy különböző árnyalata, a fenyegetés, a tisztelet, a szerénység és a többi érzelem kifejezésére.
esteem (ayrıca: conceit, estimate, eye, judgement)

"esteem" için eşanlamlılar (İngilizce):

esteem

Macarca' de "esteem" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFinally, I would like to express my sympathy and esteem for our Japanese friends.
Végezetül együttérzésemet és tiszteletemet szeretném kifejezni japán barátainknak.
EnglishShe became jealous of his esteem, when she could no longer hope to be benefited by it.
Sóvárogva vágyott Darcy becsülésére, pedig ennek már semmi hasznát nem remélhette.
EnglishThat is why I regret the speech by Mr Meijer, whom I otherwise hold in high esteem.
Ezért sajnálkozom Meijer úr beszéde miatt, akit amúgy igen nagyra becsülök.
EnglishThough Joes respect for this woman was already high, she rose dramatically in his esteem.
Joe eddig is óriási tisztelettel nézett Clarise-ra, de most még jobban becsülte.
EnglishRothrockself-esteem workshop; bank cards accepted.
Az egyik volt dr. O. Rothrock "önérzeti műhelye - hitelkártyát elfogadok"".
EnglishRothrock with his bank cards and his self-esteem workshop was clearly a charlatan.
Dr. O. Rothrock az önérzeti szerelőcsarnokkal meg a hitelkártyával nyilvánvaló svihák.
EnglishHe had done all this for a girl whom he could neither regard nor esteem.
S mindezt megtette egy leány kedvéért, akit nem szeret, és nem is becsül.
EnglishHe doesn't seem to have been lacking in self-esteem, Kathy said drily.
A jelek szerint túltengett benne az önimádat - jegyezte meg Kathy szárazon.
EnglishFrom my esteem, I give you personally two rich tassels, worth many dibbets.
Nagyrabecsülésem jeléül két gyönyörű, sok-sok dibbetet érő bojtot adok nektek a függönyről.
EnglishHe had his job, his reputation for toughness, his public esteem to consider.
Akkora volt az ökle, mint egy jókora padlizsán, a színe nemkülönben.
EnglishYet do not esteem him as an enemy but admonish him as a brother.
De ne bánjatok vele úgy, mint ellenséggel, hanem feddjétek meg mint testvéreteket.
EnglishThe West—the enemies of his nation—held him in higher esteem than his own countrymen.
A Nyugat országának ellenségei nagyobb becsben tartják, mint saját honfitársai.
EnglishTherefore, I would like to express my esteem for the UN initiative.
Szeretném ezért nagyrabecsülésemet kifejezni az ENSZ kezdeményezése iránt.
EnglishHe would do this in order to feed his big brain's thirst for self-esteem and alcohol.
S tette mindezt azért, hogy kielégítse önbecsülésre és alkoholra szomjazó hatalmas agyvelejét.
EnglishThis explains my esteem for Carlos Coelho and I fully endorse his report.
Mindezzel tisztelettel adózom Carlos Coelho úrnak, és teljes mértékben támogatom a jelentését.
EnglishHer self-esteem, which had never been very high, plummeted to new depths.
Myrtle-ben sohasem duzzadt az önbizalom, de amennyi volt benne, az szinte elfogyott mostanára.
EnglishAnd again he said: Whereunto shall I esteem the kingdom of God to be like?
Így szólt hát hozzájuk: "Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, magadat gyógyítsd!
EnglishIt looks bad when a superpower is flummoxed because its esteem in the eyes of others slumps.
Igen kellemetlen, ha egy szuperhatalom zavarba esik, mert megítélése mások szemében zuhan.
EnglishThe vanity, thought Sir Nigel, always the vanity, the monumental self-esteem of inadequate men.
A hiúság, gondolta Sir Nigel, mindig a hiúság, a méltatlan emberek hatalmas önbecsülése.
EnglishOn a personal level, I hold you in high esteem and I have read all your books.
Személyesen nagyra tartom Önt, az összes könyvét olvastam.