"escort" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"escort" Macarca çeviri

EN escort
volume_up
{isim}

escort (ayrıca: attendant, follower)
Sam's escort drones swiveled their turrets and surged forward.
A Samet kísérő robotok irányba fordították kupoláikat, és előresiettek.
This woman single-handedly took out an armed DIA escort detail...
Ez a nő egyedül elintézett egy fegyveres DIA kisérő csapatot.
A kísérő dolga csak annyi volt, hogy végrehajtsa a kapott utasításokat.
Tiberius's body was brought to Rome under a strong escort of Guards.
Tiberius holttestét erős fegyveres kíséret mellett Rómába hozták.
His official car had a police escort to the I )iet Building.
Hivatali kocsiját rendőri kíséret vezette fel a japán parlament épületéig.
A szokásos kíséret jött érte fáklyafény mellett.
escort
The escorts Pletz had arranged to meet them waited inconspicuously on the other side.
A Peltz által melléjük rendelt kísérők feltűnés nélkül várakoztak a túloldalon.
Though the escorts had vouched for the safety of the place, Saul didn't know if he could trust them.
Bár a kísérők kezeskedtek a hely biztonságáról, Saul nem tudta, bízhat-e bennük.
escort (ayrıca: margin)
escort

"escort" için eşanlamlılar (İngilizce):

escort

Macarca' de "escort" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishOnly under escort of the Knights of the Church will my brother be safe, Sir - ?'
Csak az egyház lovagjainak kísérete mellett lesz biztonságban a bátyám, Sir...?
EnglishThe person you are to escort is Mary Drowerand I must request you not to leave her.
Mary Drowert fogja kísérni, és nyomatékosan kérem, hogy egy percre se hagyja el.
EnglishSir Pom-Pom served as my loyal escort, and also went questing on your behalf.
Sir Pom-Pom hűséges kísérőm volt az úton, és egyben felséged érdekében is járt.
EnglishLamurk's personal escort drew weapons when Hari finally left the assassination room.
Lamurk testőrei fegyvert szegeztek neki, amikor elhagyta a gyilkosság helyszínét.
EnglishHe said slowly, You couldn't find a better escort on Earth if you tried all day.
A Földön nem találtak volna nálam jobbat akkor sem. ha egész nap keresik mondta lassan.
EnglishWhen their silent escort pulled it open, the rusty hinges squealed in protest.
Amikor szűkszavú kalauzuk kitárta előttük, a zsanérok panaszosan felsírtak.
EnglishHe has been instructed to choose half a dozen Elven Hunters as your escort.
Õt bízták meg, hogy kíséretül válasszon ki fél tucatot az elf vadászok közül.
EnglishYour instructions were definite; I have commanded for myself the services of an escort.
Felséged parancsa egyértelmű volt, ennek megfelelően viszek magammal egy kísérőt.
EnglishThey want you in the Temple, Madam, and we have many guards to escort you home.
A templomba kéretnek, asszonyom, és mi bővében vagyunk az őröknek, akik hazakísérhetnek.
EnglishEmperor, I come to inform you that I am about to leave, as escort to Buruk the Pale.
Császár, azért jöttem, hogy tudassam veled, távozom Sápadt Burukkal tartok.
EnglishThen Jahn would escort the Russian back to the staff entrance and let him out.
Aztán Jahn visszakíséri az oroszt a személyzeti bejárathoz, és kiengedi.
EnglishYou mean, you plan to escort each Justice each time he leaves the city?
Úgy érti, hogy minden bíró mellé kíséretet adnak, amikor csak elhagyják a várost?
EnglishGeorge Stark's escort back to Endsville; back to the land of the dead.
George Komor kíséretéül, vissza Végállomásvárosba; vissza a holtak birodalmába.
EnglishA few moments later he emerged from the sally port with two men-at-arms for escort.
Néhány perccel később két kísérővel együtt megjelent a kitörési kapuban.
EnglishHe nodded curtly to Ryan's escort, who turned once and waved for Jack to hurry.
Kurtán bólintott Ryan kísérőjének, aki azonnal megfordult és intett Jacknek, hogy siessen.
EnglishKeepiru approached from the north, to escort him back to the Earthling encampment.
Kipiru közeledett észak felől, hogy visszavigye őt a földiek táborához.
EnglishNo doubt you can find an escort of old bumbling veterans to ride with you-so be it.
Az biztos, hogy öreg, bicegő veteránokból könnyen találsz magadnak kíséretet - ám legyen.
EnglishI'll be in touch with you when I've picked the person I want to serve as your escort.
Kapcsolatba lépek magával, mihelyst kiválasztottam azt a személyt, aki a kísérője lesz.
EnglishThen Wargun will escort me back inside, and Mirtai and Sparhawk will follow.
Ekkor Wargun visszakísér a terembe, Sparhawk és Mirtai pedig velem tart.