EN escape
volume_up
{isim}

escape (ayrıca: flight, getaway, scuttle, flying)
His shortsightedness had taken away their one slim chance of escape.
Saját rövidlátása fosztotta meg őket a menekülés egyetlen sovány esélyétől.
Then came the escape, the seizure of the Sword, and the flight northward.
Azután jött a szökés, a Kard megszerzése, és a menekülés északra.
'In the Empire you got to pay; escape is a commodity like anything else.
A menekülés is megvásárolható, mint minden más.
escape (ayrıca: break, desertion, get-out, flying)
It was on the basis of this information that she began to discuss escape.
Ezek az információk szolgáltak alapul, hogy szóba hozza a szökés lehetőségét.
Then came the escape, the seizure of the Sword, and the flight northward.
Azután jött a szökés, a Kard megszerzése, és a menekülés északra.
At first it was the escape and the fact that someone saw him in Mobile.
Először csak a szökés miatt, meg azért, mert valaki látta Mobile-ban.
escape (ayrıca: break, getting away)
escape (ayrıca: fugacity, leak, leakage, ooze)
escape (ayrıca: escaping)
To you this trip may be a form of exile, but to me it'd be an escape!
Magának ez az út száműzetés lesz, de nekem megmenekülés!
escape (ayrıca: ladder escape)

Macarca' de "escape" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishWe were trying to escape from those men, and we just seemed to find ourselves here.
Menekültünk azok elől a rossz emberek elől, és hipp-hopp, itt találtuk magunkat.
EnglishYou know perfectly well you'll only meet me down there--so don't try to escape!
Jól tudod, hogy odalent is csak velem fogsz találkozni tehát ne próbálj megszökni!
EnglishHe and the elf had talked little beyond the necessary planning for their escape.
Csak keveset beszéltek és akkor is csak a szökésükkel kapcsolatos dolgokról.
EnglishYou've destroyed the best hope for ten quadrillion people to escape tyranny!
Maguk megsemmisítették annak a reményét, hogy megszabadulhatunk a zsarnokságtól!
EnglishHe could not touch her or even look at her, and yet to escape was beyond him.
Nem bírta volna megérinteni, nem bírt ránézni sem, de eszébe se jutott megszökni.
EnglishTwo and a half million people have left their homes to escape from the violence.
Két és félmillió ember kényszerült otthona elhagyására, hogy elkerülje az erőszakot.
EnglishAt will, you can cloak 1 yourself in shadows and escape most searching eyes.
Parancsszóra elbújhatsz az árnyékokban, és eltűnhetsz a fürkésző tekintetek elől.
EnglishIt saddened him even in sleep, so that he started awake in order to escape it.
Szomorú lett tőle, ezért hogy kimeneküljön belőle, erőszakkal fölébresztette magát.
EnglishErnest Harch was standing in the open bathroom door-way, blocking her escape.
Ernest Harch állt a helyiség nyitott ajtajában, elállva Susan menekülésének útját.
EnglishHowever, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
De tényleg szeparatizmus-e az, amikor ég a ház és próbálunk kimenekülni belőle?
EnglishThe escape of the oil, like the destruction of his ship, would be irreversible.
Az olaj szökése, éppúgy, mint hajójának pusztulása, megállíthatatlan lenne.
EnglishI'M ABLE TO ESCAPE the yard work only by retreating to the safety of Yogi's.
Csak úgy tudok meglógni a további kerti munka elől, hogy visszavonulok a Yogi'sba.
EnglishWell, if you ask me, I believe I should prefer to attempt an escape, Threepio said.
Ha engem kérdeznek, szerintem vissza kéne jutnunk a hipertérbe szólt közbe Thripio.
EnglishNo, there are very few men who can escape identification and put it over on you.
Kétségtelenül van kivételesen olyan férfi is, aki felismerhetetlenné tudja tenni magát.
EnglishSeveral persons were so startled they rose and tried to escape into the aisles.
Többen annyira megszeppentek, hogy felálltak, és az átjáró felé törtettek.
EnglishCallista stood her ground in front of the access hatches to the escape pods.
Callista megállt a vészkijárat előtt, ahonnan folyosó vezetett egy titkos hangárba.
EnglishCandy knew that she still had a chance to escape, but she had no desire to turn back.
Cuki még mindig el tudott volna menekülni, de esze ágában sem volt visszafordulni.
EnglishIt was only natural for him to try to escape from undeserved confinement.
Egészen természetes, hogy el akart menekülni az ártatlanul szenvedett rabságból.
EnglishSome morning, I will escape and walk into the sun's light and all of you will burn!
Úgyis megszököm egy reggelen, és kimegyek a napra, akkor pedig mind elégtek!