"encouragingly" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"encouragingly" Macarca çeviri

EN encouragingly
volume_up
{zarf}

encouragingly
Flick shrugged apologetically; and Shea smiled at his brother encouragingly.
Flick bocsánatkérően vállat vont, Shea bátorítóan mosolygott rá.
When the girl had finished, Bremen smiled encouragingly.
Amikor a lány befejezte elbeszélését, Bremen bátorítóan rámosolygott.
It's perfectly simple, said Mrs Oliver encouragingly.
Oliver bátorítóan.

Macarca' de "encouragingly" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou know, he said encouraging-ly, lime-juice is very good for you in this climate.
De higgye el folytatta bátorítón a limonádé nagyon jót tesz ebben a hőségben.
English'It's nothing,' said the inspector again, still encouragingly.
- Nem jelent semmit - szólalt meg újra a felügyelő, még mindig bátorítólag.
EnglishLance, lying sprawled out in a chair, spoke up encouragingly.
Lance egy mély fotelban hevert, onnan hallatta helyeslő szavát.
English'Explain yourself, Bundle,' said Virginia encouragingly.
- Magyarázd meg, Mary - mondta Virginia -, hogy mire célozol?
EnglishI'm sure all it needs is a little common sense, said Miss Marple encouragingly.
- Meg vagyok róla győződve, hogy semmi másra nincs szükség, csupán egy kevés józan észre! - mondta Miss Marple bátorítólag.
EnglishKuznetsov nodded encouragingly at Jefferson to start.
Kuznyecov bátorítólag bólintott Jeffersonnak, hogy kezdheti.
EnglishBut, encouragingly, I've seen just the opposite.
Azonban, hogy biztassam Önöket, én csak az ellenkezőjét láttam.
English'Yes, dear,' said Miss Gannett, still more encouragingly.
- Igen, drágám - mondta Miss Gannett még bátorítóbban.
EnglishHe smiled encouragingly at Emma who had turned very pale.
- Bátorítólag mosolygott Emmára, aki nagyon elsápadt.
English'But yes,' said Poirot, nodding encouragingly, 'on Wednesday.
- Igen - bólintott Poirot biztatóan -, szerdán.
EnglishSurely you can fight him, Lestat said, encouragingly.
De hát biztosan küzdhetsz ellene! bátorított Lestat.
EnglishA very unusual experience, she said encouragingly.
Felettébb szokatlan élmény mondta bátorítólag.
EnglishPoirot patted him encouragingly on the shoulder.
EnglishI expect I shall some day, said Ann encouragingly.
EnglishThe foreign soldier nodded encouragingly.
A külföldi katona bátorítólag intett a fejével.
English11 We shall arrive, said Poirot encouragingly.
EnglishThen, Think, my friend, he said encouragingly.
Englishsaid Miss Gannett encouragingly.
EnglishPoirot beamed at Richard encouragingly.
Englishencouragingly.