EN encounter
volume_up
{isim}

encounter
It was plain that the encounter with the men of the Towers had shaken him.
A Tornyok népével való találkozás tagadhatatlanul megrendítette.
Art is a visceral encounter with the most important ideas of your faith.
A művészet egy zsigeri találkozás a hited legfontosabb eszméivel.
Close encounter three: Philadelphia, Pennsylvania, 1989.
Harmadik közeli találkozás: Philadelphia, Pennsylvania, 1989.
encounter (ayrıca: chance meeting)
Special look-outs must be kept by the officers of both households to avoid an encounter.
Mind a két háztartásban külön tisztviselő vigyázott arra, hogy ilyen véletlen találkozás elő ne forduljon.
encounter (ayrıca: bump, clash, collision, concourse)
encounter (ayrıca: butt)
encounter (ayrıca: clash, scrum, set-to, shock)
Mindenesetre váratlan légi összecsapás lesz.
encounter (ayrıca: conjunction, juncture)
encounter (ayrıca: duel, single combat)
encounter (ayrıca: fray, melee, rumpus, scrimmage)
He would not betray her, and to die in some muddy gutter as a result of a meaningless encounter would not serve the queen he was oath-bound to protect.
Nem árulhatta el őt, és ha egy jelentéktelen csetepaté során halálát leli valami sáros mellékutcában, azzal nem szolgálja úrnőjét, akinek a védelmére megesküdött.
encounter (ayrıca: tryst)
encounter
encounter
volume_up
tusa {isim}
encounter
volume_up
viadal {isim}

"encounter" için eşanlamlılar (İngilizce):

encounter

Macarca' de "encounter" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishShe had heard that he'd taken the street name Twist since their last encounter.
Hallotta, hogy a legutolsó találkozásuk óta a srác a Csavar utcanevet vette fel.
EnglishVery welllet a five-year-old paint a sacred interpretation of that encounter.
Nos, akkor hát fesse csak meg egy ötéves annak a jelenetnek a szent ábrázolását!
EnglishJack had seen red, and remembered very little of the encounter that followed.
Jack agyát elborította a vér, és alig emlékezett arra, ami ezek után következett.
EnglishFrom Safford to Globe, Dylan had told her about the encounter with Lucas Crocker.
Saffordtól Globe-ig Dylan elmesélte neki a Lucas Crockerrel való összetűzést.
EnglishThis first encounter, coming so suddenly after all this time, we assume it's a setup?
Ez a mostani támadás mindenesetre kissé hirtelen jött, Számíthatunk csapdára is.
EnglishChildren who encounter violence at home are, in a sense, also its victims.
Az otthon erőszak tanúivá váló gyermekek bizonyos értelemben maguk is áldozatok.
EnglishBut Luke felt his skin crawl with the memory of his own encounter with a wampa.
Ráadásul Luke igen jól emlékezett a wampa jéglénnyel esett találkozására.
EnglishI certainly would not like to encounter such drivers on the roads of Europe.
Én biztosan nem szeretnék ilyen gépjárművezetőkkel találkozni Európa útjain.
EnglishWe're sure to encounter at least a couple of security men, no matter how clever Danny is.
- Biztosan Összefutunk legalább egy-két biztonságival, bármilyen okos is Danny.
EnglishIt made a lame finale to the encounter but he had no powers to improve on his story.
Elég gyengére sikerült a történet vége, de nem volt ereje szépíteni rajta.
EnglishOr so was the conclusion reached after any initial encounter with them.
Vagyis erre a következtetésre jutottak ellenfeleik az első összecsapások után.
EnglishNow, before we go, we must eliminate all knowledge of this encounter.
Mielőtt elmegyünk, ki kell törölnünk mindent, ami az elmúlt nap történt veletek.
EnglishSMEs encounter difficulties in obtaining access to funding and the market.
A kkv-k a finanszírozás és a piachoz való hozzáférés terén nehézségekkel szembesülnek.
EnglishIt had never occurred to the designers that the ship might encounter problems in going tip.
A tervezőknek eszükbe sem jutott, hogy a hajó nehézségekbe ütközhet felfelé menet.
EnglishI would like to highlight a few of the ideas we encounter when reading this report.
Ki szeretnék emelni néhányat a jelentésben található gondolatok közül.
EnglishThere he might actually encounter traffic, especially if there were troops being moved in.
Ott már csakugyan találkozhat forgalommal, különösen ha csapatok mozognak errefelé.
EnglishWhen they encounter shock from the outside that they don't just unravel and fall to pieces.
Ha a külső csapásoknak érik őket, akkor nem bomlanak fel, és nem esnek darabjaikra.
EnglishAfter their fourth encounter, she lost track of how long they were together.
ad bal oldali pillérénél álldogáltak, valamivel távolabb a többiektől.
EnglishWe need something more than standard tactics if we are to survive this encounter.
Szabvány taktikánál valamivel többre van szükségünk, ha túl akarjuk élni ezt az összecsapást.
EnglishBracing himself for the encounter he penetrated to Miss Ramsbottom's fortress.
Igyekezett megacélozni lelkét a találkozóra, és behatolt Ramsbottom kisasszony erődítményébe.