"eloquence" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"eloquence" Macarca çeviri

EN eloquence
volume_up
{isim}

eloquence (ayrıca: oratory)
It is the highest truth, and eloquence is its attribute.
- Ez a legmagasabb rendű igazság, és az ékesszólás az ismertetőjele.
But little had she dared to hope that so much love and eloquence awaited her there.
Azt azonban nem is merte remélni, hogy annyi szerelem és ékesszólás vár ott reá.
- Ékesszólás! - mondta Stuart már-már suttogássá tompult hangon.
eloquence (ayrıca: oratory)

"eloquence" için eşanlamlılar (İngilizce):

eloquence

Macarca' de "eloquence" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut don't you think all this frankness has also caused a collapse of eloquence?
De nem gondolja, hogy ez a nyíltság egyben a szabatosság hanyatlását is okozza?
EnglishMrs Ackroyd's eloquence was cut short as the drawing-room door opened once more.
Mrs. Ackroyd ékesszólása félbeszakadt, mert újra kinyílt a szalon ajtaja.
EnglishHe is an honest man, but he will abuse us all; his eloquence is terrible.
Becsületes ember; rettentően meg fogja mosni a fejünket; ékesszólása iszonyú.
EnglishHe was begging me in dumb eloquence to get out of the cave and to leave the mask behind.
Néma ékesszólással könyörgött, hogy menjek a barlangból, és hagyjam itt a maszkot.
EnglishThis silent entreaty had an eloquence, however, that I can't put into words.
E hangtalan könyörgés oly behízelgő volt, amit nem foglalhatok szavakba.
EnglishThe Crown Prosecutor was a man called Afer, engaged because of his eloquence.
Agrippina röviddel ezután megbetegedett, azt hitte, hogy megmérgezték.
EnglishHence his impatience under the continued eloquence of George Lomax.
Ez a magyarázata, hogy George Lomax folytonos szavalása olyan idegessé tette.
EnglishShe had the loud persistent eloquence of an auctioneer in the slave-market.
Ékesszólása hasonlított a rabszolgapiac hangos kikiáltóinak modorára.
EnglishSo much for impressing the court with an initial burst of eloquence.
Ennyit arról, hogy milyen hatása van egy ékesszólóan előadott belépőnek.
EnglishEloquence and emotional appeal will not save your client.
A szónoki tehetség, az érzelmekre ható fordulatok nem fogják megmenteni az ügyfelét.
EnglishI could keep silent no longer, I didn't care how beguiling his eloquence, his soft purring words, his charmed face.
Nem hozott kísértésbe ékesszólásával, lágyan doromboló szavaival, megbabonázó arcával.
EnglishTrue, I said that—and with what eloquence!
- Igaz, ezt én mondtam... méghozzá milyen eleganciával fogalmaztam!
EnglishJust--well, just an accidenti He looked pleadingly at Poirot, embarrassed by his own lack of eloquence.
Láthatóan zavarban volt, hogy nem tudja magát kellően kifejezni, és megértést remélve nézett Poirotra.
EnglishNever had anyone come armed with such eloquence, or history, or old poetry such as this.
Egy sem érkezett ilyen vértezetben: ehhez fogható jártassággal az ékesszólásban, a történelemben, a régi költészetben.
English(DE) Mr President, Mr Rodríguez Zapatero, I must compliment you on your eloquence.
EnglishI began to wonder if there was any chance of stemming Mrs Ackroyd's eloquence, and getting away.
Kezdtem törni a fejemet, nincs-e rá valami lehetőség, hogy elvágjam Mrs. Ackroyd ékesszólásának fonalát, és meglépjek.
EnglishI have to say that I am bemused that the rapporteur, despite his eloquence, sees Article 290 as a solution.
Azt kell mondanom, szórakoztató, hogy az előadó, minden kifinomultsága ellenére, a megoldást látja a 290. cikkben.
EnglishSoft clicking testified in understated eloquence to the craftsmanship and deadly precision of another age.
A halk kattanás visszafogott ékesszólással tanúskodott egy másik kor mesterségbeli tudásáról és a precíz kivitelezésről.
EnglishClumsily I tried to match her eloquence.
Ügyetlenül próbáltam utánozni választékos beszédét.
EnglishYou're stupefying them with eloquence, Aphrael.