EN

dump {isim}

volume_up
The place in Florida is a dump, if the out-and-out truth is to be spoken.
Hogy egészen őszinte legyek, az a hely Floridában egy szeméttelep.
And Aunt Martha Tellford's favorite place in Castle Rock was the dump.
És Martha Tellford kedvenc helye Castle Rockban a szeméttelep volt.
Olyan volt, mire otthagyták, mint egy faluvégi szeméttelep.
Ralph trotted into the forest and returned with a wide spray of green which he dumped on the fire.
Ralph befutott az erdőbe, nagy halom zöld leveles ággal tért vissza s a tűzbe vetette őket.
dump (ayrıca: flop, thud, whang, plump)
dump (ayrıca: clamp, clump, heap, lump)
But her admirers simply dragged him out and dumped him on the edge of the highway.
De a lány imádói egyszerűen arrébb rángatták, majd mint egy rakás szemetet, kidobták az út mellé.
The place in Florida is a dump, if the out-and-out truth is to be spoken.
Hogy egészen őszinte legyek, az a hely Floridában egy szeméttelep.
dump (ayrıca: vomiting)
dump (ayrıca: plump)
Mintha ez a nagy huppanás hiányzott volna.
dump (ayrıca: lardass)
dump (ayrıca: staple)
dump (ayrıca: dumpsite)

Macarca' de "dump" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOkay, if anything goes wrong, two doors down is another dump called the Seaside.
Ha valami nincs rendben, menjetek egy kicsivel tovább, a Seaside nevű vityillóig.
EnglishThe CRF inspired my pituitary gland to dump the hormone ACTH into my bloodstream.
A CRF hatására a hipofízisem beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba.
EnglishThen suddenly you dump me and move out to Beverly Hills with the swimming pool.
Akkor aztán ejtettél engem és elköltöztél Beverly Hillsbe, ahol úszómedence is van.
EnglishAnd they said, "Would you be willing to have a nuclear waste dump in your community?"
Azt kérdezték: "Akarná Ön, hogy nukleáris hulladéktároló legyen a környékükön?"
EnglishWe'll be able to leave this dump, said Kabe, as if she'd read his thoughts.
Itthagyhatjuk majd ezt a lyukat szólalt meg Kabe, mintha olvasna a gondolataiban.
EnglishTell Flashlight to dump their data buffers and get the hell out of there.
Mondja meg Flashlight-nak, pumpálja át az adatbankját, és tűnjön onnan a fenébe.
EnglishCautiously, wincing a little at the pain in his hands, he closed the dump valve again.
Óvatosan, a kezébe hasító fájdalomtól kicsit megrándulva megint elzárta a szelepet.
EnglishHe would get her on the upper deck, kill her, dump her in the river, then start yelling.
A felső fedélzeten kapja él, végez vele, a folyóba löki, aztán elkezd kiabálni.
EnglishI reached the dump just after noon, coming through some small trees to it.
Épp elmúlt dél, amikor az alacsony fák közül kilépve a szemétlerakóhoz értem.
EnglishAnd a dump of maybe fifty-five full to the brim binbags waiting for collection.
És volt ott egy nagy szemeteskonténer, csordultig, elszállításra várva.
EnglishAll I want to find is a way to escape this pain and a way to get out of this dump.'
Csak annyit akarok, hogy elmúljanak a fájdalmaim, és kikerüljek erről a mocskos helyről.
EnglishI just made Toy clean Mamoulian up, then drive him to the middle of the city and dump him.
Megmondtam Toynak, mossa fel Mamouliant, vigye el kocsival a városba és dobja ki.
EnglishIn the gutter I saw a little metal dump truck, a child's toy; the front wheels were missing.
Bádogból préselt billenő játék kocsit láttam a lábamnál, első kerekei hiányoztak.
EnglishShe felt like a strip of insect-gathering paper left to hang in a garbage dump.
Úgy érezte magát, ahogy az a légypapír érezheti, amit a szeméttartály fölött akasztottak fel.
EnglishBut I know this guy's got an ass full of loot... that he's ready to dump in our cars.
De tudom, hogy a csákó iszonyat mennyiségű zsét akar a kocsinkba rakni.
EnglishThe clock face is the most important thing I have ever recovered from the town dump.
Ez a számlap a legfontosabb dolog, amelyet valaha összeguberáltam a városi szemétlerakóból.
EnglishAin't gonna be nobody ta shoot de Andies on yer tail if ya dump us.
Mer nem lessz senki, aki lelőlye az Andie-kat a háttad fnöggúl, ha kicsesző velükk.
EnglishHis uncle would have needed a City of Los Angeles dump truck to transport that much dough.
- Tett már valaha is ilyet? - kérdezte Holmes, mintha egy régi beszélgetést folytatna.
EnglishWe don't want to dump the country into the hands of their military, do we?'
Nem akarjuk, hogy a Szovjetunió a hadsereg kezére kerüljön, nem igaz?
EnglishThe place had been used as a dump for political prisoners for months past.
Az üzletet hónapok óta a politikai foglyok gyűjtőhelyének használták.