EN dull
volume_up
{sıfat}

dull (ayrıca: blunt, dim, obtuse, mat)
volume_up
tompa {sıf.}
There were dull thumps in her mind as circuit breakers went into hopeless operation.
Tompa dobbanásokat érzett a fejében, valahányszor az árammegszakítók csődöt mondtak.
Something white flashed and then buried itself in Uncle Dales chest with a dull thud.
Fehér villanás és valami tompa koppanással beleállt Dale bácsi mellébe.
He could hear the chorus of dull creaks and the slap of wooden blades in the water.
Hallotta a tompa nyikorgást, a falapátok ütemes csapásait a vízen.
dull (ayrıca: boring, dry, dusty, flat)
volume_up
unalmas {sıf.}
Obedience was dull, Revolt impossible, Struggle hazardous.
Az engedelmesség unalmas volt, a lázadás lehetetlen, a küzdelem bizonytalan.
It promised to be typical submarine duty, Ugaki thought: dull but demanding.
Tipikus tengeralattjáró-feladatnak ígérkezik, gondolta Ugaki: unalmas, ámde igényes feladat.
Dull, she thought, as she went back to her marking of Scripture essays.
Unalmas, gondolta, és tovább javította a dolgozatfüzeteket.
dull (ayrıca: flat, humdrum, monotone, monotonous)
There was a dull white plain, all the same color except for a few blobs of blue.
Egyhangú, fehér síkság, egészen egyszínű, leszámítva néhány kék pacát.
There was a dull steady mutter of feet on the sidewalk outside.
A külső járdáról lábak egyhangú dobogása egészítette ki a hangzavart.
He was a notable example of the fact that nothing can be duller than dull pornography.
Figyelemre méltó példaként arra, hogy semmi sem lehet unalmasabb, mint az egyhangú pornográfia.
dull (ayrıca: dim, doughy, muddy, pale)
volume_up
fakó {sıf.}
His companion indicated Ulan Dhor's dull scarlet coat and green trousers.
Társa Ulan Dhor fakó, skarlátvörös kabátjára és zöld nadrágjára mutatott.
Her voice, dull and listless, was shocking to her own ears.
- Hiszen állítja - riadt a tulajdon fakó hangjára.
Fáj a fejem mondta Miss Blacklock fakó hangon.
Brezante is a bit dull, a factor favorable to our cause.
Brezante egy kicsit lassú észjárású, amely tényező szintén előnyös ami szempontunkból.
dull (ayrıca: blunt, brainless, doltish, dumb)
volume_up
buta {sıf.}
De pillantása buta volt és megrökönyödött.
Higgins, Helen was aware, was a singularly eccentric and troublesome colleague, who managed at the same time to be dull and cloddish to the point of sleep.
Helen csak annyit tudott, hogy Higgins nemcsak szélsőségekre hajló, összeférhetetlen kolléga, hanem álmosítóan buta is.
dull (ayrıca: depressed, languid, slack, stale)
volume_up
lanyha {sıf.}
dull (ayrıca: unvarnished, matte, mat, unglazed)
volume_up
matt {sıf.}
Directly below was the market-place, a medley of stalls selling fruits, slabs of pale meat, molluscs from the slime banks, dull flagons of wine.
Közvetlen közelében volt a piactér, árusítóbódék kavalkádja, ahol gyümölcsöt, fakó hússzeleteket, iszapágy ásókból származó puhatestűeket, matt boroskancsókat árultak.
The small machine took minutes to creep up to the seemingly unnoticing Excession's dull skein-surface; an insect crawling up to a behemoth.
A kis gépnek hosszú percekbe került, mire a mozdulatlanul várakozó Holtpont matt felszínéhez ért; egy kisebbrendségi komplexusban szenved hangya araszol ilyen óvatosan az alvó behemóthoz.

"dull" için eşanlamlılar (İngilizce):

dull

Macarca' de "dull" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe morning of the fifteenth dawned windy and dull with clouds, and Annie changed.
Április tizenötödikén szeles, borús reggel virradt rájuk, és Annie megváltozott.
EnglishI can have his throat cut at any hour of day or night, with a sharp or dull knife.
A nap vagy éjszaka bármely órájában elvághatom a torkát éles vagy életlen késsel.
EnglishA figure was approaching us over the moor, and I saw the dull red glow of a cigar.
Egy alak közeledett felénk a lápon át, szivarjának parazsa messzire fénylett.
EnglishSo feverish was I finally that I drank the wine again so that it would dull my pain.
Olyan lázba jöttem, hogy végül ismét a borhoz fordultam, hátha tompítaná kínomat.
EnglishThe big egg fluttered; its surface grew dull and crinkly and began to expand.
A nagy tojás remegett; felszíne elhomályosult, megráncosodott, és tágulni kezdett.
EnglishChamlis Amalk-ney was floating near the window, watching the dull grey clouds.
Chamlis Amalk-ney az ablak mellett lebegett, nézte a halványszürke felhőket.
EnglishIt is a good thing; it livens up our debates, which have been a little dull at times.
Ez jó dolog, élénkíti vitáinkat, amelyek az utóbbi időkben kissé ellaposodtak.
EnglishLots of good fellows that Leslie would turn up her nose at and pronounce dull.
Férjének egy csomó barátjára csak az orrát fintorgatta, és kijelentette, hogy ostobák.
EnglishThe people simply became bored with this dull child, and forgot him and turned away.
Egyszerűen elunták ezt a bamba suhancot, megfeledkeztek róla, hátat fordítottak neki.
EnglishFatigue was the worst enemy of men, even worse than the dull pain in his hand.
Meg kellett volna rendülniük, de ehelyett Qati kárörvendően felkiáltott:
EnglishThe street was a dull red near at hand, and in the distance a hazy green.
Közelről az utca téglavörös volt, távolabbra viszont zöld ködbe olvadt bele minden.
EnglishThe memory of that stupid dull debauch rolled back upon him with beastly vividness.
Az oktalan dorbézolás emléke szörnyű élességgel rémlett föl az agyában.
EnglishI should have made my wishes known with more tact and respect, I said in a dull monotone.
Több tapintattal és tisztelettel is tálalhattam volna a kérésemet mondtam fahangon.
EnglishThe early morning light showed behind the clouds above the dull concrete facade opposite.
Bámulta a koromtól fekete háztetőket, a neonok elmosódó villódzását a téglafalakon.
EnglishWatching him, I wished that I could whittle my dull brain to a sharper point.
Ahogy néztem őt, azt kívántam, bárcsak képes lennék kicsit felpörgetni ellustult agyamat.
EnglishOut of the dull green light Mary's voice came, breathless, hysterical.
A homályos, zöld fény mélyéből Mary elfulladt, hisztérikus hangon szólalt meg:
EnglishAnd we ran towards them, hearing the dull thunder of their hooves against the stalls.
Patkók dübörögtek tompán az állások deszkáján, és mi futásnak eredtünk az istálló felé.
EnglishI was conscious of a dull pain, my grip loosened, and I fell into the garden below.
Éles fájdalom hasított belém, szorításom engedett, és leestem a kertbe.
EnglishTufts of dull brown hair sprouted at wild angles from each side of his otherwise bald head.
Sivár, szikkadt barna hajcsomók eredtek egyébként tar koponyája két oldaláról.
EnglishA steel return lever, dull with disuse, jutted to one side like a hitchhiker's thumb.
Az állástól megkopott acél sorváltó úgy meredt oldalra, mint egy autóstopos hüvelykujja.