EN drifting
volume_up
{isim}

drifting (ayrıca: drift)
It is clear that, by drifting, we have given impetus to the markets and to speculation.
Nyilvánvaló, hogy e sodródás közben lendületet adtunk a piacoknak és a spekulációnak.
Csendes zavar, sodródás.
He felt drugged and crazy drifting through this ragged and beautiful landscape, in this insulated car, behind dimming glass.
Részegítő és bolondító volt a sodródás ezen a gyönyörű, toprongyos vidéken, az autó elszigeteltségében, a sötét üveg mögött.
drifting (ayrıca: twist, backwash)
drifting

"drifting" için eşanlamlılar (İngilizce):

drifting
drift

Macarca' de "drifting" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA negligent wiggling of his fingers sent silk fibers drifting to the table top.
Egyik kezének elegáns mozdulatával lesimította a zakója vállából kiálló szálakat.
EnglishHis arm was over his eyes and he breathed slowly as if drifting off into slumber.
A fiú a szeme elé húzta a karját, és lassan lélegzett, mintha félálomban lenne.
EnglishRudin as usual surveyed them all through his drifting spire of cigarette smoke.
Rugyin, mint általában, cigarettája füstspiráljai mögül szemmel tartott mindenkit.
EnglishAbove us, on the next landing, Brid was drifting with the shadows, trailing smoke.
Fölöttünk a lépcsőfordulón Brid lebegett az árnyékban, füstöt húzva maga után.
EnglishHe was truly a ghost, it seemed; an invisible, silent, undetected drifting thing.
Szellem lett, úgy tűnt; egy láthatatlanul, csendesen és észrevétlenül lebegő valami.
EnglishWhich implied it had been drifting totally unconscious for nearly half a second.
Vagyis jó öttized másodpercen keresztül tökéletesen öntudatlanul sodródott.
EnglishHe took in the scene at a glance, despite the drifting plume of cordite smoke.
A szállongó puskapor és sűrű füst ellenére egy pillantás alatt fölmérte a helyzetet.
EnglishMost of the spectators were drifting away, though the starseed still showed.
A nézelődők többsége odébb sodródott, habár a csillagmag még látszott a képernyőn.
EnglishAnd then I said, 'Lord, do you not care for these souls who are drifting in confusion?
Aztán azt mondtam: "Uram, téged nem érdekel, hogy lelkek sodródnak értelmetlenül?
EnglishI will call it my William Wilson complex, he thought, drifting back into sleep again.
A William Wilson-komplexusomnak fogom nevezni, gondolta, mikor újra elszenderedett.
EnglishThe psychiatrist grew weary; found himself drifting into private sorrow.
A pszichiáter elfáradt; azon kapta magát, hogy egyéni bánata felé kezd sodródni.
EnglishIt's a book on culture, and, as you can see, culture is rapidly drifting around.
Egy kultúráról szóló könyv, és amint látják, a kultúra gyors ütemben sodródik körbe-körbe.
EnglishThere was an echoing bang and suddenly crepe streamers were drifting all around her.
A tölcsér nagyot durrant, és kígyózó szerpentincsíkok lövelltek ki belőle.
English. . until they started drifting apart into tatters without substance or predictability.
A füstfigurák mozogtak, lebegtek, végül szétszakadoztak, váratlanul semmivé váltak.
EnglishBut twenty minutes later he was actually drifting away when Liz's voice brought him back.
Húsz perccel később azonban épp elszenderedett, amikor Liz hangja fölébresztette.
EnglishDream smoke was drifting in layers of colours; blue, then black, then silver.
Álomfüst lebegett színhullámokban: először kék, majd fekete, majd ezüst.
EnglishThe workman saw the limo drifting into his lane and laid on the born.
A férfi látta, hogy a limuzin az ő sávja felé sodródik, és megnyomta a dudáját.
EnglishDespite the drifting melody of show-tunes all celebration had gone out of the place.
A lágy melódiák ellenére az ünnepélyes hangulat nyom nélkül elenyészett.
EnglishThe Nomad was drifting in space on the ecliptic, three hundred million miles from the sun.
A Nomád az ekliptika síkján lebegett az űrben, háromszázmillió mérföldre a naptól.
EnglishIn a void of drifting stars, Mystra drew the howling man from her breast.
A sodródó csillagok gyűrűjében Mystra eltolta a bömbölő férfit a melleitől.