"to draw back" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to draw back" Macarca çeviri

EN

to draw back {fiil}

volume_up

Macarca' de "to draw back" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey can pick locks and draw back bolts but a brass hook and eye defeats them.
A lakatokat, reteszeket könnyen elintézik, de egy sárgaréz pecekkel nem boldogulnak.
EnglishGo down now and tell them we'll be right there, but don't draw back the bolt!
Menjen le, és mondja meg nekik, hogy mindjárt lent leszünk, de a reteszt ne nyissa ki!
EnglishShe tried to draw back, but possessed only a fraction of the strength required to do so.
A nő ki akarta rántani a szorításából, de Russell ujjai bilincsként tartották.
EnglishYou need not draw back on that account, Vautrin went on, and a smile stole over his lips.
Ezen ne múljon a dolog - mondta mosolyogva Vautrin, és váltóűrlapot vett elő.
EnglishShe was always one to reach for the stars, and then draw back as if in horror.
Mindig az a fajta volt, aki a csillagokat akarta az égről, aztán elszörnyedve hőkölt hátra.
EnglishHe tried to draw back, to flee what was coming, but there was no escape.
Próbált visszahúzódni, elfutni attól, ami következik, de nem volt menekvés.
EnglishThe hard heat of his body made me stiffen and draw back, though it seemed I didn't move at all.
Kényszeredetten húzódtam el teste forróságától, noha úgy tűnt, meg se moccanok.
EnglishAnd when the time comes, when you can really draw back from all of it, then I'll come.
Lasherről kiderül, hogy nem ember, hanem más intelligens fajba tartozik, 92 kromoszómával.
EnglishThe best way to prove it was to go straight over there and draw back the curtain.
Ennek pedig az a legegyszerűbb módja, hogy egyenesen odamegy az ágyhoz, és széthúzza a függönyt.
EnglishLeave nothing which could be used to draw you back÷hair has power.
Ne hagyj semmit magad után, amit arra használhatnak, hogy visszatartsanak!
EnglishBut she knew this was neither the right time nor the right place, and she let him draw back from her.
De azzal is tisztában volt, hogy ez nem a megfelelő hely és idő, ezért elengedte.
EnglishSomething had made her draw back her hands and then sniff at her fingers.
Valamitől visszarántotta a kezét, aztán megszaglászta az ujjait.
EnglishThe rough male voice was accompanied by a striding entry too sudden for Rhauligan to draw back.
Egy pillanatra megdermedt, mert a férfi egy fáklyával a kezében felfelé indult a lépcsőn.
EnglishHe saw them scatter, separate and draw back as if he had tossed a live grenade into the gathering.
Látta, hogy szétszóródnak és hátrébb húzódnak, mintha egy gránátot dobott volna közéjük.
EnglishThe elven maiden stiffened in El's arms, and tried to draw back.
Az elf leányzó megpróbált kicsusszant El karjaiból és félrehúzódni.
EnglishShe moved forward and saw Patricius, stunned, draw back before her.
Előreindult, és látta, hogy Patrícius döbbenten hátrál előle.
EnglishAt last the deep weariness began to draw back into the dark haze.
Végül az ólmos fáradtság kezdett visszahúzódni a sötét párába.
EnglishInstead, the girl tried to draw farther back into the kneehole, though she had nowhere to go.
Ehelyett a lány még jobban összekuporodott az asztal alatt.
EnglishEvery now and then he would draw back and slap himself a good one, like he knew the whole thing was his fault.
Néha-néha jókora pofont kevert le magának, mintha tudta volna, hogy az egész az ő hibája.
EnglishLittle time remains before the way closes and the arms draw back.
- Kevés időnk maradt, mielőtt lezárul az átjáró, és a karok visszahúzódnak, de azért elég lesz mindenre.