"divide" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"divide" Macarca çeviri

EN divide
volume_up
{isim}

divide (ayrıca: shed, watershed)

"divide" için eşanlamlılar (İngilizce):

divide

Macarca' de "divide" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Nagy nembeli eltérések vannak e munkavállalók körében: a nők túlreprezentáltak.
EnglishMy men and I will di­vide the rest among us, using our existing squad structures.
A többit szétosztjuk magunk közt az embereimmel a meglévő osztagstruktúra szerint.
EnglishTo begin with, let us cut European Commissioners' pay in half or divide it by three.
Először is csökkentsük a felére, vagy harmadoljuk az európai biztosok fizetését.
English'Only you can make us die, only you can divide us, and that would be by leaving me.'
Csak te ölhetsz meg minket, csak te választhatsz el minket azzal, hogy elhagysz.
EnglishHe wanted ethnicities to mingle in ways that would allow him to divide and rule.
Össze akarta keverni a nemzetiségeket, hogy megoszthasson és uralkodhasson.
EnglishHow do you divide a vacuum cleaner and a washing machine if there is no agreement?
Hogyan lehet felosztani egy porszívót és egy mosógépet, ha nincs megegyezés?
EnglishDivide it between you anyway you want, but one will have to be on the job all the time.
Úgy osztjátok be, ahogy akarjátok, de az egyiknek mindig a posztján kell lennie.
EnglishIt is in his interests to polarise and divide public opinion in Poland and Europe.
Az ő érdeke, hogy kiélezze és megossza és közvéleményt Lengyelországban és Európában.
EnglishIt will divide fairly the available processing time between all processes.
Egyenletesen osztja be a rendelkezésre álló processzoridőt az alkalmazások között.
EnglishWe can perhaps hope for reinforcements-yet I believe we should divide our forces now.
Biztos vagyok benne, hogy több helyen várható támadás, tehát erre kell felkészülnünk.
EnglishYou warned her that it would seek to divide her from those she loved.'
Figyelmeztette, hogy Lasher megpróbálja majd elszakítani azoktól, akiket szeret.
EnglishNo, said Colonel Fitzwilliam, that is an advantage which he must divide with me.
- Nem - mondta Fitzwilliam ezredes -, ezt az előnyös tisztséget kénytelen velem megosztani.
EnglishWe must not divide Europe into 'new' and 'old' Member States; we must show solidarity.
Európát nem szabad "új” és "régi” tagállamokra osztani; szolidaritást kell mutatnunk.
EnglishLike here, in Samboja Lestari, we divide that ring in groups of 20 families.
Mi itt, Samboja Lestari-ban 20 családból álló csoportokat hoztunk létre.
EnglishThis has deepened the social divide within the EU and within the Member States.
Ezzel elmélyült az unión és a tagállamokon belüli szociális szakadék.
EnglishWhen it is at its most successful, religion unites people; it does not divide them.
Amikor a legsikeresebben működik, a vallás egyesíti az embereket, nem szétválasztja őket.
EnglishWe all of us working on shares so we'll have something to divide afterward.
Egyelőre részestársként dolgozunk, aztán majd megosztozunk a nyereségen.
EnglishI think that it is also important to divide the responsibility between the EU and cities.
Úgy gondolom, az is fontos, hogy megosszuk a felelősséget az EU és a városok között.
EnglishI distance myself emphatically from the proposal to divide Jerusalem, in particular.
Mindenekelőtt határozottan elhatárolódom a Jeruzsálem megosztására vonatkozó javaslattól.
EnglishIn this respect, it would be a capital error to divide Europe into east and west once again.
Ebből a szempontból hatalmas hiba lenne Európát ismét keletre és nyugatra osztani.