"to distort" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to distort" Macarca çeviri

EN to distort
volume_up
[distorted|distorted] {fiil}

to distort (ayrıca: to pervert, to rack, to strain, to twist)
to distort (ayrıca: to deform, to disfigure, to caricature)
A készülék torzít, de én már minden emberemet ismertem.
to distort (ayrıca: to contort, to garble, to pervert, to rack)
to distort (ayrıca: to contort, to disfigure, to rack, to strain)
Moreover, that truth cannot reasonably continue with the presence of the occupying forces, which is distorting everything.
Másfelől, ez az igazság nem vihető tovább a megszálló csapatok jelenléte mellett, amely mindent eltorzít.

Macarca' de "to distort" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere is a tariff deficit, there are regulated tariffs that distort the market.
Árdeficit keletkezett, mivel léteznek a szabott árak, amelyek torzítják a piacot.
EnglishYou distort it a little bit, especially in terms of pitch, and you've changed it.
Ha csak egy kicsit eltorzítjuk, főleg a hangmagasságot, már megváltoztattuk.
EnglishThere have been repeated attempts to manipulate and distort the outcome of the election.
Több ízben megkísérelték a választási eredmények manipulálását és meghamisítását.
English(k) adequate lighting, natural or artificial which does not distort colours;
k) megfelelő természetes vagy mesterséges megvilágítás, amely nem torzítja a színeket;
EnglishA mass that large can distort space by its rotation, said the puppeteer.
Egy ilyen nagy tömeg képes eltorzítani a teret a forgásával mondta a bábos.
EnglishUnilateral actions distort competition and lead to carbon leakage.
Az egyoldalú intézkedések versenytorzuláshoz és szénátszivárogtatáshoz vezetnek.
EnglishThese destructive discrepancies distort competition and the whole European Union market.
Ezek a bomlasztó egyenlőtlenségek torzítják a versenyt és az egész európai uniós piacot.
EnglishThe gold thing will distort the market somewhat, SecTreas opined.
Ez az arany dolog torzító hatással lehet a piacra vélte a pénzügyminiszter.
EnglishIt leads to violations of the principle of fair taxation and is liable to distort competition.
A tisztességes adózás elvének megsértéséhez vezet, és része van a verseny torzításában.
EnglishUnilateral actions distort competition and cause carbon leakage.
Az egyoldalú intézkedések torzítják a versenyt és szénveszteséget okoznak.
EnglishMr Pirker, I cannot allow you to distort the Commission's proposal.
Pirker úr, nem engedhetem, hogy elferdítse a Bizottság javaslatát.
EnglishIf not, the EU's good practices will distort competition and disappoint its citizens.
Ellenkező esetben az EU helyes gyakorlatai torzítani fogják a versenyt, és csalódást okoznak polgárainak.
EnglishI am even more worried about State aid, which must not distort competition in the car market.
Még ennél is jobban aggódom az állami támogatás miatt, amely nem torzíthatja az autópiaci versenyt.
EnglishAny hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Minden eltitkolt napirend magában hordozza annak lehetőségét, hogy a kapcsolatok sérülnek, sőt akár tönkre is mennek.
EnglishShe saw a quick spasm distort the other woman's face.
Látta, hogy az asszony arca egy pillanatra eltorzul a fájdalomtól.
English(h) in the same rooms, adequate natural or artificial lighting which does not distort colours;
h) ugyanezen helyiségekben megfelelő természetes vagy mesterséges megvilágítás, amely nem torzítja a színeket;
English(o) in the same rooms, adequate natural or artificial lighting which does not distort colours;
o) ugyanezen helyiségekben megfelelő természetes vagy mesterséges megvilágítás, amely nem torzítja a színeket;
EnglishDrag a handle of the selected object to distort it.
A torzításhoz húzza a kijelölt objektum egy fogantyúját.
EnglishPractices which distort competition must be stopped.
A versenyt torzító gyakorlatokat meg kell szüntetni.
EnglishWe must be able to defend ourselves if other countries distort competition using state subsidies.
Képesnek kell lennünk megvédeni magunkat, ha más országok állami támogatások felhasználásával eltorzítják a szabad versenyt.