"dislike" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"dislike" Macarca çeviri

volume_up
like {sıf.}
volume_up
like {bağ.}
HU

EN dislike
volume_up
{isim}

Again an expression of dislike showed on that usually impassive face.
Megint ellenszenv tükröződött ezen az egyébként tartózkodó arcon.
A thorough, determined dislike of me - a dislike which I cannot but attribute in some measure to jealousy.
- Valami mélységes, megrögzött ellenszenv, amit bizonyos fokig féltékenységnek kell tulajdonítanom.
It is such a spur to one's genius, such an opening for wit, to have a dislike of that kind.
Az ilyen ellenszenv úgy sarkallja az elmésséget, annyi alkalmat nyújt a szellemeskedésre.
Jack's dislike for that cheap, self-important little prick Ullman came flooding back.
Jacket elárasztotta az utálat a smucig, fontoskodó kis fasz Ullman iránt.
The scope of this mutual dislike puzzled King Casmir: where was its source?
Ez a kölcsönös idegenkedés erősen foglalkoztatta Casmirt: vajon miben gyökerezik?

"dislike" için eşanlamlılar (İngilizce):

dislike
like

Macarca' de "dislike" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI only hope, -- she went on -- that Arthur won't take a dislike to the library.
Csak azt remélem folytatta , hogy Arthur nem gyűlöli meg a könyvtárszobát.
EnglishIt meant forsaken, and the drow were notorious for their dislike of the term.
A szó azt jelenti átkozott, és a sötét elfek közismerten utálták ezt a szót.
EnglishIt was far easier to dislike them when they were working and taking American jobs.
Sokkal könnyebb volt utálni őket, amikor dolgoztak, és elorozták az amerikaiak munkáját.
EnglishIn the end, after I told her about the Moose being out, she seemed to take a dislike to me.
Végül is, mikor közöltem vele, hogy a Bivaly szabadlábon van, rühellni kezdett.
EnglishIn spite of her dislike of the civilian specialist, Dennie felt sympathy rise within her.
Bármennyire nem szívelte is a civil szakértőt, Dennie-ben felébredt az együttérzés.
EnglishBut it is not merely this affair, she continued, on which my dislike is founded.
- De az én ellenszenvem nemcsak ezen alapszik - folytatta Elizabeth.
EnglishSam will play ball, but Al has political reasons to dislike the Japanese.'
Miért nem meri a szemünkbe mondani, hogy fel akarja rúgni az egyezményt?
EnglishDislike her if you will, Asriel, but don't you dare patronize your daughter.
Jogában áll nem szeretni, Asriel, de ne merészelje leszólni a leányát.
EnglishOf course, there are people who dislike this stuff and people who find it very surprising.
Mindig vannak emberek, akiknek nem tetszik amit csinálunk, vagy akik meglepődnek ezen.
EnglishShe scowled at them, without camouflaging her dislike of the visit.
- Mogorván nézett rájuk, nem is leplezve, hogy nem tetszik neki a látogatás.
EnglishI mean did she regard it as her special province and dislike other people going there?
Úgy tekintette, hogy csak az övé, és nem szerette, ha más is odamegy?
EnglishHe had expected to have to repress his prim meritocrat dislike of mess.
Eleinte arra számított, meg kell küzdenie valami merisztokrata undorral.
EnglishLet me write for you, said Jane, if you dislike the trouble yourself.
- Megírom én a levelet - mondta Jane -, ha papának nehezére esik az írás.
EnglishOh boy, Garp said, looking at the large woman with renewed dislike.
- Barátom! - ütődött meg Garp, és újult utálattal bámult a nagydarab nőre.
EnglishThey dislike the selling-off of political and also monetary sovereignty.
Ők nem kedvelik a politikai és a monetáris szuverenitás kiárusítását.
EnglishThere are quite a few people here I truly dislike, one or two I detest.
Jó néhány olyan ember van itt, akit nagyon nem szeretek, egy-kettő, akit egyenesen utálok.
EnglishYou know I didn't subject you to this because of any personal dislike for you.
Hiszen nem azért tettem mindezt, mintha talán valamilyen különös gyűlöletet éreznék épp maga iránt.
EnglishOleg Ivan'ch, no child has ever had reason to dislike life in America.
Oleg Ivanics, eddig még nem láttam olyan gyermeket, aki ne szeretett volna Amerikában élni.
English1 want to know more about their habits, what they like and dislike.
Minél többet akarok tudni a szokásaikról, hogy mit szeretnek és mit nem.
EnglishI haven't a thing on any of these people that I could prove, but they seem to dislike me.
Semmiféle terhelő adatom nincs ezek ellen az alakok ellen, de úgy látszik, a bögyükben vagyok.