"disinterested" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"disinterested" Macarca çeviri

EN disinterested
volume_up
{sıfat}

disinterested (ayrıca: altruistic, magnanimous, selfless, uninterested)
disinterested (ayrıca: barren, languid, nondescript, uninterested)
An increase in social awareness is needed, with an associated increase in the number of disinterested donors.
Növelni kell a társadalom tudatosságát, ehhez társítható az érdektelen donorok számának növekedése.
disinterested (ayrıca: candid, detached, easy, even-handed)
disinterested (ayrıca: candid, detached, dispassionate, equitable)
If some disinterested observer had been keeping an eye on Needful Things, he or she would have quickly detected a pattern.
Ha pártatlan szemlélő figyelmének középpontjába kerül a Hasznos Holmik, azt is hamarosan megfigyelhette volna, hogyan.
I am sure they will still be wheeled out by the BBC as disinterested experts, and I am sure that we will still be portrayed as doctrinaire hardliners.
Biztos vagyok benne, hogy rájuk továbbra is pártatlan szakértőkként fog hivatkozni a BBC, és biztos vagyok benne, hogy minket továbbra is dogmatikus konzervatívokként fognak jellemezni.
disinterested (ayrıca: uninterested)

"interested" için eşanlamlılar (İngilizce):

interested
English

Macarca' de "disinterested" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut he sat, impassive, almost disinterested, watching the prosecution.
Õ azonban csak egykedvűen, szinte közömbösen üldögélt, és a vádbeszédet hallgatta.
EnglishHis choice is disinterested at least, for he must know my father can give her nothing.
Mindenesetre nem érdekből nősül, mert tudnia kell, hogy édesapánk nem adhat hozományt.
EnglishIn response to Madouc's disinterested comment she became testy.
- Ezen a jelentős alkalmon nem akarunk jelentéktelen részletekkel törődni!
EnglishThey're completely disinterested, totally incorruptible, and open to anyone who'll pay their fee.
Mivel nem fűzik őket érdekek a világ dolgaihoz, megvesztegethetetlenek.
EnglishAgain, as a disinterested spectator, I must corroborate Melancthe's statement, said Shimrod.
- Továbbra is mint egyszenű megfigyelő, kénytelen vagyok megerősíteni Melancthe állítását - vetette közbe Shimrod.
EnglishHis tall dark disinterested manner was flawless.
Magas, sötét hajú férfi volt; kifogástalan modorú és közönyös.
EnglishHis mother seemed surprisingly disinterested.
A mama meglepően érdektelennek mutatkozott az ügyben.
EnglishOliver's a much more disinterested party.
Mrs. Oliver ellenben sokkal kevésbé érdekember...
EnglishHe leaned against the door-frame and observed the occupants of the room with the polite detached air of a disinterested spectator.
Hátát az ajtónak vetette, és a szobában levőket a kívülálló néző közömbös tekintetével figyelte.
EnglishThey seemed disinterested in Cale's arrival.
EnglishI speak only as a disinterested spectator.
EnglishYou are entirely disinterested?
EnglishTypical bungling officials, elected by the disinterested people to juggle the ball until it can be passed onto some other fool.
Tipikus, kontár hivatalnokok, akiket közömbös választók ültettek oda kóklerkedni addig, amíg nem találnak egy másik hülyét.
EnglishIt is not disinterested aggression.
EnglishBalinor dismissed the scribe, and the three men sat down across from the disinterested Dwarf, who appeared both exhausted and starved.
Balinor félretolta az írnokot, és a három ember leült a törpével szemben, aki egyszerre látszott kimerültnek és kiéhezettnek.
EnglishBut other pressures came to bear upon them, and they have taken a disinterested or semi-detached attitude with regard to trying to find solutions.
Máshonnan érkező nyomások hatására azonban az elnökség közömbösen vagy félig-meddig távolságtartóan viszonyult a megoldáskereséshez.
EnglishThe macro-financial assistance to Ukraine that is currently being proposed does not constitute a form of genuine, disinterested aid: quite the contrary.
, írásban. - (PT) A javasolt, Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás nem őszinte, érdek nélküli segítség. Épp ellenkezőleg.
EnglishAll the while the moor cat padded on ahead, neither hurrying nor lag- ging, seemingly disinterested, but at the same time letting them keep it in sight.
A lápi macska egész idő alatt előttük ballagott, nem sietett, nem lassított, látszólag nem törődött velük, de sohasem téveszthették szem elől.
EnglishAs a disinterested party, before I remove the nexus and causeway from your domain, I wish to urge that your Majesty on this occasion temper justice with mercy.
Mint kívülálló, mielőtt felséged birodalmából eltávolítom az átjárót és utat, kérem, felség, könyörülj meg rajta, és enyhítsd a reá kiszabott büntetést.
EnglishVree Erreden, on the other hand, seemed almost disinterested, his eyes straying frequently, looking off into the night in search of something beyond what Tay's words could offer.
Vree Erredent viszont mintha hidegen hagyta volna; tekintete gyakran eltévedezett, az éjszakát bámulta, mintha keresne valamit Tay szavai mögött.