EN disgrace
volume_up
{isim}

It is a disgrace to women; it is a disgrace to the committee which has to debate the thing.
Ez szégyen a nőkre nézve, és szégyen a bizottságra nézve, amelynek meg kell vitatnia a dolgot.
Incidentally, it is also a disgrace that Saudi Arabia does too.
Mellékesen ugyanekkora szégyen, hogy Szaúd-Arábiával ugyanez a helyzet.
Harmful additives must go, and it is a disgrace that the information is so poor.
Az ártalmas adalékoknak el kell tűnniük, és szégyen, hogy milyen szegényes a tájékoztatás.
disgrace (ayrıca: disfavour, disfavor)
Választani kell tehát kegyvesztettség és disszidálás között?
Szégyen és kegyvesztettség... érte a Rendünket.
If he won—the disgraces would not matter, would they?
Ha nyer akkor a gyalázat, a kegyvesztettség nem is számítana, igaz?

Macarca' de "disgrace" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI have followed with enthusiasm... the course of your disgrace and public shaming.
Együttérzéssel fogadtam... az ön legutóbbi ügyében történt megaláztatásait.
EnglishSome may think to be remembered in this way... would be a disgrace to a soldier.
Azt gondolhatják, hogy ez a megemlékezés... gyalázat egy katona számára.
EnglishHe has been misled by his companions, who have brought him into disgrace.
A társai vezették félre, amiért is neki kell elszenvednie ezt a szörnyű büntetést.
EnglishThe European Parliament and I myself cannot fail to record that disgrace.
Az Európai Parlament és én sem mulaszthatom el elismételni, hogy ez gyalázat.
EnglishThis is politically motivated, and it is a disgrace that it is on the agenda.
Ez politikai indítékokból ered, és szégyenletes, hogy napirendre került.
EnglishThe disgrace caused the balance of power among the local kzinti to become unstable.
Ez a gyalázat okozta a helyi kzinek között fennálló hatalmi egyensúly destabilizálódását.
EnglishP's criminal disgrace will be damaging to higher CIA officials due to his placement.
Ez az állomás az ügy hírszerzési megbízhatóságát A osztályúnak minősíti.
EnglishThen my family caught up with us, paid Micky off, and took me home in disgrace.
Aztán utolért bennünket a családom, Mickyt kifizették, engem pedig szégyenszemre hazavittek.
EnglishYour alliance will be a disgrace; your name will never even be mentioned by any of us.
Mindenki irtózva fordulna el ettől a házasságtól; a családban ki sem ejtenék az ön nevét.
EnglishGuantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo az első naptól, a börtön megnyitásától fogva anomália, szégyenfolt.
EnglishMost Japanese considered having metahumans in their family a disgrace.
A legtöbb japán úgy gondolta, hogy a metahumánok az egész családjukra szégyent hoznak.
EnglishAnything else will be a waste of time and will prolong this disgrace.
Minden más csak időpazarlás, és meghosszabbítja a szégyenteljes helyzetet.
EnglishIt is a disgrace that Libya has a seat and a vote in the UN Human Rights Council.
Szégyenletes, hogy Líbia hellyel és szavazati joggal rendelkezik az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában.
EnglishI've always been proud above my station in life, and disgrace would kill me.
Mindig büszke ember voltam, büszkébb, mint ami az állásomhoz illik, és a megszégyenítés megölne.
EnglishBut tell his disgrace Duke Huruga that I foresaw this chance, and carry my own protection.
De azt jó, ha tudja, hogy nem ér felkészületlenül szégyenletes tette.
EnglishMr Singh called the shameful events in Orissa a national disgrace.
Singh úr az orissai szégyenteljes eseményeket nemzeti szégyennek nevezte.
EnglishEvery government of Bangladesh has failed to act and this is a downright disgrace.
Egyetlen bangladesi kormánynak sem sikerült ez ellen fellépni, és ez kétségtelenül szégyenteljes dolog.
EnglishThis, Mr President, is a real disgrace, and I choose my words carefully.
Elnök úr, ez tényleg gyalázat, és akkor még finoman fogalmazok.
EnglishMusgrave, sir, he cried, in a voice which was hoarse with emotion, I can't bear disgrace, sir.
- Musgrave úr, kérem - mondta az izgalomtól rekedten -, nem tudom elviselni a szégyent.
EnglishThe entire process surrounding a new EU treaty has been a disgrace.
Az új uniós Szerződést körülvevő egész procedúra szégyenletes volt.