"to discover" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to discover" Macarca çeviri

EN to discover
volume_up
[discovered|discovered] {fiil}

Macarca' de "to discover" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI feel that I must know these things before I can discover a purpose in my life.
Úgy érzem, meg kell tudnom ezeket, mielőtt felfedezhetném, mi dolgom az életben.
EnglishI got close enough to him one time to discover that he made music on that pipe.
Egy alkalommal olyan közel kerültem hozzá, hogy meghallottam, amint a pipán zenél.
EnglishHow ironic that the newest spacefaring race should discover this derelict fleet!
Milyen furcsa, hogy éppen a legújabb űrutazó faj fedezte fel a roncsflottát!
English`Stella was trying to discover the meaning when she held the parties,' said Peter.
Stella a jelentést akarta megfejteni ezeken az összejöveteleken közölte Peter.
EnglishCommissioner, you will discover that the solidarity you seek will elude you.
Biztos úr, azt fogja tapasztalni, hogy a keresett szolidaritás kitér az útjából.
EnglishNo, Her Majesty hid it somewhere - but where we've never been able to discover.
Õfelsége elrejtette valahová, de a mai napig nem tudtunk rájönni, hogy hová.
EnglishIn short, before Blikdak may be dissolved, we must discover his elemental nature.
Röviden, mielőtt Blikdakot elpusztítanánk, meg kell ismernünk a természetét.
EnglishIf we do so, we will discover that there has been a great deal of propaganda.
Ha így teszünk, felfedezhetjük, hogy nagymértékű propagandával állunk szemben.
EnglishThen, when they discover that it is fraudulent, they receive a payment demand.
Ezután, mire felfedezik, hogy csalásról van szó, megkapják a fizetési felszólítást.
EnglishLegal gossip says that Antha was stunned to discover that she owned the place.
A hivatali pletyka szerint Antha egészen elhűlt, amikor megtudta, hogy a ház az övé.
EnglishSo fine a body of men is difficult to find, and a rare pleasure to discover.
Ritkán találkozik az ember ilyen derék férfiakkal, igazi öröm volt megismerni őket.
EnglishMy father is going to London with Colonel Forster instantly, to try to discover her.
Édesapám haladéktalanul Londonba utazik Forster ezredessel, hogy felkutassa Lydiát.
EnglishI might be able to discover the name of this child, and his present domicile.
- Lehet, hogy sikerülne kiderítenem a gyermek nevét és jelenlegi lakóhelyét.
EnglishHe helped her to discover new reserves of energy, new areas of competence in herself.
Joel segített neki abban, hogy új energiákat és szakértelmet fedezzen fel magában.
EnglishIf anyone scrutinizes me, they will need no analysis to discover what I think of them.
- Ha valaki tüzetesen szemügyre vesz, azonnal tudni fogja, hogy mit gondolok róla.
EnglishTo try to discover what ship the man could be from, Craig emptied the gunnysack.
Hogy megpróbálja kideríteni, melyik hajóról jöhetett a férfi, Craig kiürítette a zsákot.
EnglishThe climate inside her, he had come to discover, was like springtime in the Midwest.
Paul már fölfedezte, hogy Annie lelkének éghajlata olyan, mint a középnyugati tavasz.
EnglishAnd quite often we sit in a design meeting and we discover that there is this great idea.
Gyakran, ahogy a tervezési értekezleten ülünk, felmerül egy-egy nagyszerű ötlet.
EnglishI still am not content but in so short a time I can discover none better.
Még mindig nem vagyok elégedett, de ilyen rövid idő alatt nem találtam jobbat.
EnglishArthur Langtry sailed from London to discover what had happened to Stuart.
Arthur Langtry hajóra szállt Londonban, hogy kiderítse, mi történt Stuarttal.