"despotic" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"despotic" Macarca çeviri

EN despotic
volume_up
{sıfat}

despotic (ayrıca: heavy-handed, imperious, masterful, caesarean)
They were the so-called Rebels- political outsiders who had taken a stand against the despotic rule of Emperor Palpatine and his cruel military dictator, Darth Vader.
Ok voltak az úgynevezett lázadók olyan politikai kívülállók, akik szembeszálltak Palpatine császár zsarnoki uralmával, és a gonosz katonai diktátorral, Darth Vaderrel.
despotic (ayrıca: bossy)

"despotic" için eşanlamlılar (İngilizce):

despotic
despot

Macarca' de "despotic" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishFor many years, we have given our support to despotic regimes and dictatorships in the Arab world.
Sok éven át támogattuk az arab világban működő önkényuralmi rendszereket és diktatúrákat.
EnglishThis was all the more true of despotic countries.
Az önkényuralmi rendszerekben ez ráadásul hatványozottan így van.
EnglishWhen children in the desert countries of the East war on other children in the name of an ancient and despotic God?
Amikor kelet sivatagi országaiban gyerekek háborúznak más gyerekekkel egy ősi zsarnokisten nevében?
EnglishAttempts by the West to enforce a rapid democratisation of despotic regimes in the world have failed.
A Nyugat arra irányuló törekvései, hogy kikényszerítse az önkényuralmi rendszerek gyors demokratizálódását, kudarcba fulladtak.
EnglishNor would such action sit comfortably with the tolerance that the EU has shown to many very despotic regimes right across the world.
Egy ilyen intézkedés nem is illene a toleranciához, amelyet az EU tanúsított világszerte több igen despotikus rezsimmel szemben.
EnglishAnd that is despotic behaviour.
EnglishAnd by popular acclamation to discard the rules under which we operate is indeed an act of arbitrary and despotic rule.
És közfelkiáltással figyelmen kívül hagyni azokat a szabályokat, amelyek szerint működünk, az valóban az önkényes és despotikus uralom aktusa.
EnglishVictims of despotic regimes know that what is said here today conveys the weight of their suffering and gives meaning to their combat.
Az önkényuralmi rendszerek áldozatai megértik, hogy a ma itt kifejtett gondolatokban benne rejlik az ő szenvedésük, értelmet nyer küzdelmük.
EnglishBut I hadn't been too worried; I told you that Dolan's cars were built to the sorts of specifications required by tinpot dictators and despotic military leaders.
Na, nem aggódtam túlságosan: az efféle kocsikat az operettdiktátorok és a paranoiás katonai vezetők kívánalmai szerint építették.
EnglishOtherwise, it seems that we are returning to the Middle Ages, with despotic rulers granting their subjects only those rights that they are prepared to allow.
Máskülönben úgy tűnhet, hogy visszatérünk a középkorba, ahol zsarnokok uralkodnak, akik csak azon jogokat biztosítják az alattvalóik számára, amelyeket hajlandók engedélyezni.
EnglishAt the moment, these despotic bureaucrats are imposing a ridiculous agreement on Romania whereby between 150 and 200 of the country's existing 400 hospitals will be closed down.
Ezek a despotikus bürokraták jelenleg egy olyan nevetséges megállapodást akarnak Romániára kényszeríteni, amelynek következtében az ország 400 kórházából 150-200-at bezárnának.