"depletion" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"depletion" Macarca çeviri

EN depletion
volume_up
{isim}

depletion (ayrıca: abatement, curtailment, cut, cutback)
depletion (ayrıca: debilitation)
depletion (ayrıca: ingestion)
depletion (ayrıca: exhaustion)
depletion (ayrıca: distress, extenuation)
depletion
depletion (ayrıca: evacuation, exhaustion, eduction)

Macarca' de "depletion" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHow can we achieve this as fuel wells' supplies approach depletion?
Hogyan érhetjük ezt el, amikor az olajkutak a kimerüléshez közelednek?
EnglishThat is why we are seeing great depletion of fish stocks, and we will all suffer in the end.
Ezért látjuk a halállományok jelentős kimerülését, és ezért fogunk mindannyian szenvedni a végén.
EnglishSo the price of oil, much like lots of other curves that we've seen, goes along a depletion curve.
Tehát az olja ára, hasonlóan egyéb grafikonokhoz, amiket láttunk már, egy kimerülési görbét követ.
EnglishLet's blame the Cold War and the hostage situation in Iran and the depletion of the ozone layer on Kemp.
Fogjuk rá talán azt is, hogy ő tehet a hidegháborúról, az iráni túszhelyzetről, és az ózonréteg elvékonyodásáról is!
EnglishThe EU is the second largest fishing nation in the world and our responsibility for the depletion of fish stocks is indisputable.
Az EU a világ második legnagyobb halásznemzete, ezért a halállományok kimerítésében játszott szerepünk vitathatatlan.
EnglishBiodiversity loss poses a threat to food security, and exacerbates energy depletion and climate change.
A biológiai sokféleség elvesztése veszélyezteti az élelmiszer-biztonságot és hozzájárul az energiahordozók fogyásához és az éghajlatváltozáshoz.
EnglishIt has led to a depletion of fishing stocks and ever more fishermen are complaining about the lack of quota they have been given.
Ez a halállomány kimerüléséhez vezetett, és a halászok közül egyre többen panaszkodnak a nekik adott kvóta hiánya miatt.
EnglishMr President, in order to avoid the depletion of tuna stocks, we do not need to put an end to the many fishermen that depend upon them.
Elnök úr! A tonhalállomány kimerítésének elkerülése érdekében nem szükséges tönkretenni az ebből élő számos halászt.
EnglishWhat we saw in the destruction of the Bamiyan Buddhas was the depletion of matter, some solid substance falling down and disintegrating.
Hiszen a bámijáni Buddha szobrok megsemmisülésekor az azokat felépítő anyag, a tömör szikla hullott darabjaira, vált porrá.
English(MT) If we permit the fishermen to do as they please, then we will be contributing to the depletion and extermination of tuna stocks.
(MT) Ha hagyjuk, hogy a halászok azt tegyenek, amit akarnak, csupán elősegítjük a tonhalállományok kimerítését és felszámolását.
EnglishIt didn't matter if the subject was legalization of marijuana, reinstating the death penalty, or the oil-depletion allowance.
Nem érdekelte, hogy a téma a marihuána törvényesítése, a halálbüntetés újbóli bevezetése, vagy az olajszennyeződés megengedhető mennyisége.
EnglishOver time, the floods will lead to the destruction of the productive system, with unemployment and depletion of the affected lands.
Az árvizek idővel a termelési rendszer összeomlásához vezetnek, növekedni fog a munkanélküliség és az érintett területek tönkremennek.
EnglishThe priority for the EU and West African states should be to restrict illegal fishing and prohibit excessive depletion of fish stocks.
Az EU-nak és a nyugat-afrikai államoknak az illegális halászat korlátozását és a halállomány túlhalászásának tilalmát kell prioritásként kezeénie.
EnglishThe main substances attributed to the depletion of atmospheric ozone are halogenated hydrocarbons, chemicals invented in 1928 as refrigerants.
A légköri ózonpajzs lebomlásáért felelőssé tehető anyagok elsősorban az 1928-ban hűtőközegként felfedezett vegyi anyagok, a halogénezett szénhidrogének.
EnglishHe used the example of a common grazing area in which each person by simply maximizing their own flock led to overgrazing and the depletion of the resource.
Azzal a példával élt, hogy ha egy közlegelőn minden személy hatalmas nyájat legeltet, túllegeltetés következik be, és a források elapadnak.
EnglishTwo years ago West of Scotland fishermen tabled a plan to conserve white fish but, while they wait, stock depletion continues.
A nyugat-skóciai halászok két évvel ezelőtt előterjesztettek egy tervet, amely célja a fehérhúsú halfajok megóvása volt, de amíg ők várnak, az állomány kimerülése folytatódik.
EnglishI am talking about the Oil Depletion Protocol proposed in Uppsala in 2002 and in Lisbon in 2005 by a body of peak oil specialists.
Az olajkitermelés csökkenésével foglalkozó jegyzőkönyvről beszélek, amelyet 2002-ben Uppsalában és 2005-ben Lisszabonban az olajkitermelési csúcs szakértőinek testülete javasolt.
EnglishThus joked the world-leading marine biologist Willy Kristensen in the film 'The End of the Line' on the depletion of fish stocks in the world's oceans.
Így humorizált Willy Kristensen, a világhírű tengerbiológus a The End of the Line (A zsinór vége) című filmben, amikor a világ óceánjai halállományainak csökkenéséről beszélt.
EnglishMeanwhile, the rapid depletion of our own natural gas resources may make the Union even more dependent on third country suppliers and weaken our industry's competitiveness.
Ugyanakkor a saját földgázkészleteink gyors kimerülése még inkább függővé teszi az uniót a harmadik országokbeli szállítóktól, és meggyengíti iparágunk versenyképességét is.