"defenseless" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"defenseless" Macarca çeviri

EN defenseless
volume_up
{sıfat}

defenseless (ayrıca: defenceless, unprotected, unguarded)
Something about everyone being defenseless against more deadly forms of bacteria.
Valami olyasmit, hogy mindenki védtelen lesz...egy halálos baktérium ellen.
But she was a weak, defenseless prize, and he knew it.
Valójában azonban gyenge, védtelen jutalom volt csupán, és a férfi tudta ezt.
Don't you have some poor defenseless animals to disembowel?
Nincs itt egy szerencsétlen védtelen állat, amit kibelezhetnél?

"defenseless" için eşanlamlılar (İngilizce):

defenseless

Macarca' de "defenseless" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd you are all so frightened and defenseless that, you are afraid of a mere boy?
- És ti mind olyan rémültek és védtelenek vagytok, hogy féltek egy kisfiútól?
EnglishIf they were discovered, they would be entirely defenseless except for the Elfstones.
Ha fölfedezik őket, akkor a Tündérköveket leszámítva teljesen védtelenek lesznek.
EnglishThe enemy is camped directly across the Mermidon, and we stand virtually defenseless.
Az ellenség a Mermidon partján táborozik, mi pedig gyakorlatilag védtelenül állunk velük szemben.
EnglishShe was a new, strange, defenseless creature, very crude and raw, beginning all over again.
Újnak, idegennek, védtelennek érzi magát, kiforratlan, akinek mindent elölről kell kezdenie.
EnglishThe storm could abate in a matter of hours, leaving him defenseless in the very heart of the enemy camp.
A vihar néhány órán belül véget ér, és ő itt marad a tábor közepén, védtelenül.
EnglishAdmiral Ackbar's ship sat practically defenseless, without shields, in the midst of the deadly enemy fleet.
Ackbar admirális hajója gyakorlatilag védtelenné válik, ha a védőpajzsa megszűnik.
EnglishHe was pitifully outnumbered and virtually defenseless.
Az elsöprő létszámbeli fölény következtében azonban szánalmasan védtelennek bizonyult.
EnglishIn confusion, Rowan understood the trick, and felt defenseless.
Most értette meg a trükköt, és bőszítően védtelennek érezte magát.
EnglishIf I leave them and go with Amberle, they will be defenseless.
Ha otthagyom őket és Amberlével tartok, kiszolgáltatom az elfeket.
EnglishHe felt oddly defenseless, as if his magic had abandoned him and he could no longer rely on it.
Sajátosan védtelennek érezte magát, mintha a mágia elhagyta volna, és többé nem támaszkodhatna rá.
EnglishWith an ache, Karras stared at the bowed, defenseless head.
Karras fájdalommal nézte a nő tehetetlenül lehorgasztott fejét.
EnglishJonesy standing there utterly defenseless in his shocked horror.
Jonesy tökéletesen védtelenül, döbbent rémülettel állt.
EnglishWithout even a single spell to hurl, and no gem to call on, he was defenseless in the midst of all these proud elves.
Varázslatok nélkül és a drágakő nélkül teljesen védtelenül maradt a büszke elfek között.
EnglishShe seemed altogether defenseless and absolutely genuine.
Teljesen védtelennek és tökéletesen őszintének látszott.
EnglishHe had been so defenseless against those endless dreams.
Olyan gyámoltalan volt e végeérhetetlen álmokkal szemben.
EnglishSimon's effort fell about him in ruins; the laughter beat him cruelly and he shrank away defenseless to his seat.
A nevetés úgy érintette, mintha kegyetlenül arcul csapták volna: védtelenül roskadt vissza helyére.
EnglishHis hands still bound, Digon was defenseless.
Digon, akinek kezei össze voltak kötve, nem tudott védekezni.
EnglishI felt defenseless in the darkness, and all the more so for I thought I heard whispers and strange sounds.
Védtelennek éreztem magamat a sötétben, annál inkább, mert mintha suttogást és furcsa hangokat hallottam volna.
EnglishThey only worried defenseless prey to death.
Csak nem akartak védtelenül a halál áldozataivá válni.
EnglishHow utterly defenseless his son looked suddenly.