"data" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"data" Macarca çeviri

volume_up
data {çoğ.}

EN data
volume_up
{çoğul}

data (ayrıca: statistics)
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
This is the fact that statistical data is not important in itself.
Ez pedig az, hogy a statisztikai adatok önmagukban nem fontosak.
Firstly, the generation of statistical data that is comparable and compatible in the Member States.
Először, a tagállamokban az összehasonlítható és összeegyeztethető statisztikai adatok létrehozása.

"data" için eşanlamlılar (İngilizce):

data

Macarca' de "data" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishRegulation (EC) 45/2001 applies to processing of data by the European Commission
Az Európai Bizottság általi adatfeldolgozásra a 45/2001/EK rendelet   vonatkozik.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Úgy értem a KGB, és nem csak ők, régebben kínzással jutott ezekhez az adatokhoz.
EnglishDisplaying static members makes GDB slower in producing data within KDE and Qt.
A statikus tagok megjelenítése esetén a Gdb sebessége lecsökken KDE és Qt alatt.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishAnd even then the data was scrambled, fully encrypted, and thus not recoverable.
De ha mégis, az adatok rejtjelezve voltak, így nem sokra mehettek volna velük.
EnglishIt is also important to avoid each Member State creating its own PNR data system.
Fontos, hogy elkerüljük, hogy minden tagállam saját PNR-rendszert hozzon létre.
EnglishStudying the field of point-nearness data, you could sense walls, pits, passages.
- Ha tanulmányozod az adatmezőket, érezni fogod a falakat, gödröket, átjárókat.
EnglishData must not be used for a purpose other than that for which it was collected.
Az adatokat nem szabad más célra felhasználni, mint amire összegyűjtötték azokat.
EnglishInserts data selected from the data source browser into the document as fields.
Az adatforrás-böngészőből kiválasztott adatokat mezőként szúrja be a dokumentumba.
EnglishInserts data selected from the data source browser into the document as a table.
Az adatforrás-böngészőből kiválasztott adatokat táblaként szúrja be a dokumentumba.
EnglishEnter the message that you want to display when invalid data is entered in a cell.
Írja be a cellába érvénytelen adat kerülése esetén megjeleníteni kívánt üzenetet.
EnglishFinally, President-in-Office, I would like to mention the data protection issue.
Végezetül, hivatalban lévő elnök úr, szeretném megemlíteni az adatvédelem kérdését.
EnglishWe want data protection to be controlled by law with parliamentary participation.
Azt akarjuk, hogy az adatvédelmet törvény szabályozza, parlamentáris részvétellel.
EnglishThis means that data can be presented jointly by producers of the same substance.
Ez azt jelenti, hogy az azonos anyagok gyártói közösen nyújthatják be az adatokat.
EnglishThere is one final question: who will be able to benefit from these data and how?
Van még egy utolsó kérdés: kinek a számára hasznosak ezek az adatok és miként?
EnglishWe hope that this lack of data will be remedied in the new institutional framework.
Reméljük, hogy az új intézményi keretek között pótolni tudjuk az adatok hiányát.
EnglishWhat is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Mi a törvényes alap, amely engedélyezi a személyes adatok e fajta feldolgozását?
EnglishOpen Profile DataThis opens a profile data file, with possible multiple parts
Profilfájl megnyitásaMegnyit egy profilfájlt, amely akár több részből is állhat
EnglishReturns the average of the absolute deviations of data points from their mean.
Az adatpontok középértéktől való abszolút eltérésének átlagát adja eredményül.
EnglishUses the entries in the top row of the selection as labels for the data range.
Az adattartomány címkéjenként a kiválasztás legfelső sorának bejegyzését adja meg.