EN dashing
volume_up
{sıfat}

dashing (ayrıca: ablaze, beamy, blazing, bright)
dashing (ayrıca: animated, breezy, buoyant, snappy)
In less dashing handwriting, and making neat small Greek e's she wrote a recommendation from the Bishop of Llangow.
Itt kevésbé lendületes kézírással írt magának egy másik ajánlólevelet Llangow érsek nevében.

Macarca' de "dashing" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDajeil was suddenly up out of her seat and dashing towards her, arms raised.
- Dajeil felpattant a székébl, és csapkodva-hadonászva rohanni kezdett felé.
EnglishShe looked up at him, dashing the tears from her eyes with one defiant hand.
A királynő felnézett a férfira, és bizonytalanul remegő kézzel letörölte a könnyeit.
EnglishDashing down the remaining flight, I identified it as somebody's knocking on the front door.
Lerohantam az utolsó lépcsőkön és felismertem a hangot valaki kopogott a kapun.
EnglishHe had been dashing from crisis to crisis since he had returned to Cimmura.
Mióta visszatért Cimmurába, egyik vészhelyzetet oldja meg a másik után.
EnglishAfter all, there are so many accidentsthese motors dashing about one never knows, docs one?
Annyi a baleset, ugye... ezek az autók úgy száguldoznak... sose lehet tudni, nem igaz?
EnglishHe smashed the guard captain to the floor like an angry cook dashing an egg.
Egyenesen a kapitánynak vágódott, és ledöntötte a lábáról, mint egy magatehetetlen pálcikaembert.
EnglishWhat have you heard of dashing Captain Cully and his band of freemen?
Mit hallottál a nagyszerű Cully kapitányról és a szabadok csapatáról?
EnglishDavid's grin, his short dark hair, and his heavy eyebrows made him look dashing.
David a széles vigyorával, rövid, sötét hajával, vaskos szemöldökével egyszerűen ellenállhatatlan volt.
EnglishA thousand things jostled at his throat, and only the dashing rain cooled the hotness hi his eyes.
Ezernyi érzés tolult fel a torkán, és csak a szakadó eső hűtötte le szemének forróságát.
EnglishShe writes a nice dashing hand, I said, though I've never really fancied purple ink.
- Bár ha jól emlékszem, sohasem szerettem a piros tintát.
EnglishIt all ended with her flinging a paperweight at Mr Crale and dashing wildly out of the room.
A vége az lett, hogy Angéla hozzávágott egy papírnehezéket Mr. Crale-hez, és kirohant a szobából.
EnglishAnd even little Jerome was excited about it, still dashing up and down the circular stairs.
Izgalomba hozta még a kicsi Jerome-ot is, aki rendíthetetlenül száguldozott fel-alá a csigalépcsőn.
EnglishYou're the most dashing man on the street, Little Brother, I said.
Te vagy a legszédületesebb férfi az utcában, testvérke mondtam.
EnglishGood luck, Dana said, giving Venkman a quick, unexpected kiss before dashing out of the courtroom.
Good luck mondta Dana és gyorsan, váratlanul megcsókolta Venkmant, aztán kisietett a teremből.
EnglishInstantly Ander had come to his feet, dashing from his cottage and calling out to the gate watch.
Ander azonnal ugrott, futtában kiáltotta magához a kapuőrséget.
EnglishThe dashing stranger smiled happily at the expression of gratitude, obviously pleased at the unexpected compliment.
A rámenős idegen boldogan elmosolyodott, és nyilvánvalóan örült az elismerésnek.
EnglishShe was taking stock of the paintings, still wearing that dashing feather-trimmed wrapper with flair.
Ugyanazt a tollas keppet viselte ízléses ráncokba szedve, és éppen a festményeket vette számba.
EnglishSollace said doubtfully: “Brezante is not altogether gallant, nor is he handsome, or even dashing.
- Brezante egyáltalán nem jóképű, nem lovagias és nem megnyerő - jegyezte meg Sollace királyné.
EnglishThen Pepper broke the ominous spell by dashing out of the dining room, into the kitchen, claws clicking on the tile.
Mufurc kirontott az érkezőből, szabályosan végigszánkázott a konyha csempe padlóján.
EnglishDashing between the two adversaries, he pulled them apart.
A két ellenfél közé vetette magát és szétválasztotta őket.