"continuum" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"continuum" Macarca çeviri

EN continuum
volume_up
{isim}

1. "continua"

continuum (ayrıca: continuance, continuity, perpetuity)
First, you give us the continuum transfunctioner, then we give you the pleasure.
Először odaadjátok a folytonosság átalakítót, aztán jön az élmény.
...that last night you were in possession of the continuum transfunctioner.
...hogy múlt éjszaka nálatok volt a folytonosság átalakító.
Already your friend's dead unless I get that continuum transfunctioner.
A haverotok halott, ha nem kapom meg a folytonosság átalakítót.
continuum
I can go back the way I came, back through that hole in the continuum.
Ahogy jöttem, haza is mehetek a kontinuum nyílásán át!
Autism is a very big continuum that goes from very severe -- the child remains non-verbal -- all the way up to brilliant scientists and engineers.
Az autizmus egy nagyon nagy kontinuum, ami a nagyon súlyostól, mikor a gyermek non-verbális marad, egészen a zseniális tudósokig és mérnökökig terjed.

Macarca' de "continuum" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey see a continuum of engagement between the military and economic sides.
Nem választják szét a helyzet katonai és a gazdasági oldalát.
EnglishA hot gas is producing emission lines only, no continuum.
A forró gáznak csupán emissziós vonalai vannak, tehát ez nem folytonos.
EnglishAfter Farpoint, I returned to where we exist, the Q Continuum.
Farpoint után visszatértem az otthonomba, a Q kontinuumba.
EnglishFor the space-time continuum of the universe was finite, limited.
Az univerzum tér-idő kontinuuma véges, behatárolt.
EnglishWas it really a hole in the continuum of the universe?
Vajon csakugyan lyuk tátong ott az univerzum kontinuumában?
EnglishThe economic crisis we are seeing is made up of a continuum of three crises that are linked to one another.
írásban. - (FI) Az általunk tapasztalt gazdasági válság három, egymással összefüggő válság folyamatából áll.
EnglishMr President, yesterday I wondered whether I had fallen through a kink in the space-time continuum and ended up in the 1970s.
Elnök úr, tegnap úgy éreztem, hogy egy téridő-görbületbe estem, és a 70-es években landoltam.
EnglishUnder the high shrill continuum of the note I was sobbing.
EnglishThere was no effect on the space-time continuum.
A küldetés nem volt hatással a tér-idő kontinuumra.
EnglishIt is also true that the 'Space' Council of 22 May 2007 was in line with the political continuum of this framework agreement.
Az is igaz, hogy az Űrtanács 2007. május 22-i ülésén e keretmegállapodás politikai megerősítést nyert.
EnglishThe cracked sarcophagus had to be buried so others could not misuse the fateful rift in the space-time continuum.
A megrepedt szarkofágot betemették, hogy többé senki se használhassa rosszra a tér-idő kontinuumnak ezt a végzetes áramlatát.
EnglishAnd he had fallen clear out of that continuum and then back into it againbut into a different time-frame from his own.
Carse pedig egyszerűen kizuhant ebből a kontinuumból, majd vissza hullott, csak épp egy, a sajátjától különböző időszeletbe.
EnglishNow, to speak about the conditions of well-being in this life, for human beings, we know that there is a continuum of such facts.
Ami a jólét állapotait illeti ebben az életben, az emberi lények esetében, tudjuk, hogy ezek a tények széles skálán mozognak.
EnglishWe have a continuum in the world.
EnglishIt's a continuum of traits.
EnglishAnd we know that it's possible to move along this continuum towards something quite a bit more idyllic, to a place where a conference like this is even conceivable.
És tudjuk, hogy a skála túlsó végére is el lehet jutni, egy sokkal idillibb állapot felé, ahol egy ilyen konferencia egyáltalán elképzelhető.