"to consider" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to consider" Macarca çeviri

EN to consider
volume_up
[considered|considered] {fiil}

to consider (ayrıca: to bear, to cultivate, to endure, to hold)
volume_up
tart {fi.}
What sort of timetable do you consider to be realistic?
Milyen ütemtervet tart reálisnak?
Ön milyen prioritásokat tart fontosnak?
I do have one more thing to get off my chest, however: something that our group considers extremely regrettable.
Nekem azonban még valami nyomja a szívemet: valami, amit a mi képviselőcsoportunk rendkívül sajnálatosnak tart.
to consider (ayrıca: to look, to reckon, to regard)
You have mentioned a number of points which you apparently consider unsatisfactory.
Számos olyan pontot említett, amelyeket nyilvánvalóan nem tekint kielégítőnek.
As the second missus... did you consider yourself a young trophy wife?
Mint a második neje,...úgy tekint magára, mint egy újabb trófeára?
Mr Langen, what do you consider to be a reasonable time?
Langen úr, mit tekint ésszerű időnek?
to consider
Failing that, would the Commission consider meeting the additional costs of compulsory electronic identification?
Ennek hiányában, fontolóra vesz-e a Bizottság a kötelező elektronikus azonosítás költségeinek vállalását?

Macarca' de "to consider" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd finally, Stefan, consider my request for this mission on two further counts.
Végül, Stefan, vegyél figyelembe még két szempontot, amiért e küldetést kérem.
EnglishAlthough by now, Jody would probably consider any look of concern normal for her.
Bár Jody alighanem megszokta mostanára, hogy anyja örökké aggódik valami miatt.
EnglishThose involved in public procurement ought to consider the long-term benefits.
A közbeszerzésben érintetteknek figyelembe kell venniük a hosszú távú előnyöket.
EnglishThe average time taken to consider complaints fell from 13 months to nine months.
A panaszok kezelésének átlagos időtartama 13 hónapról kilenc hónapra csökkent.
EnglishYou could consider this state boundaries, if you will, those pretty broad outlines.
Államhatároknak is képzelhetik ezeket, azokat a meglehetősen durva körvonalakat.
EnglishWe consider the approval of our proposals advocating the following to be positive:
Pozitívumnak tarjuk, hogy az alábbiak mellett érvelő javaslatainkat elfogadták:
EnglishOverall, we consider it to be positive, and we voted in favour for this reason.
Összességében kedvező hatásúnak tartom a jelentést, és emiatt mellette szavaztunk.
EnglishI hope that the Commission will consider this issue and suggest a solution to it.
Remélem, hogy a Bizottság fontolóra veszi ezt a problémát és megoldást javasol rá.
EnglishConsider the difference if they didn't go down, if they could somehow stick it out.
Milyen más volna, ha nem kellene elmenniük, ha valahogy sikerülne kihúzniuk itt.
EnglishMy colleagues probably consider them better partners than the current government.
Képviselőtársaim a jelenlegi kormánynál valószínűleg jobb partnereknek tartja őket.
EnglishConsider the fate of Suzanne, and Deborah, and Stella, and Antha and Deirdre.
Tarcsa észben, milyen sorsra jutott Suzanne, Deborah, Stella, Antha és Deirdre!
EnglishI consider all of this to be proof of the developmental nature of these agreements.
Úgy vélem, hogy ez kellően bizonyítja e megállapodások fejlesztési irányultságát.
EnglishI consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Véleményem szerint a bizottsági értesítés kivételesen fontos ezen a területen.
EnglishIt remains common to this day to consider only four principal elements in nature.
Máig általános tévedés, hogy a természetben csak négy alapelemet ismerünk el.
English'My Lords,' Sephrenia said very quietly, 'consider what happened this morning.'
Uraim szólalt meg nagyon halkan Sephrenia , vegyék figyelembe, mi történt ma reggel.
EnglishI also consider it important to draw our attention to electromagnetic radiation.
Azt is fontosnak tartom, hogy felhívjam a figyelmünket az elektromágneses sugárzásra.
EnglishBut the issue is certainly not beyond the scope of the arguments that we consider.
A kérdés azonban bizonyára nem esik kívül az általunk megfontolt érvek körén.
EnglishIn other words, I consider a coordinated and comprehensive approach to be essential.
Azaz úgy gondolom, hogy elengedhetetlen az összehangolt és átfogó megközelítés.
EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Úgy gondolom, hogy a Tanács helytelenül tekinti pihenőidőnek az inaktív munkaidőt.
EnglishWe consider the people of the city-states, like the Irnanese, to be soft and corrupt.
Az olyan városlakókat, mint az irnaniak, elpuhultaknak és romlottaknak tekintjük.