"to confer" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to confer" Macarca çeviri

EN to confer
volume_up
[conferred|conferred] {fiil}

to confer (ayrıca: to award, to bestow, to donate, to endow)
The rapporteur feels this compromise is balanced because it confers a number of rights.
Az előadó úgy véli, ez egy kiegyensúlyozott kompromisszum, mivel számos jogot adományoz.
He now confers with the Ska, but will speak with you shortly.
Most éppen a skákkal tanácskozik, de hamarosan hajlandó fogadni uraságodat.
to confer (ayrıca: to discuss, to negotiate, to palaver)
There was a pause on the line and Lebel could hear Valentin conferring with someone who was speaking quickly.
Egletons elhallgatott, és Lebel hallotta, hogy valahol a háttérben Valentin tárgyal valakivel, aki hadarva válaszolgat neki.

Macarca' de "to confer" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI shall go to my tent and confer with my generals, who are all Elminster.
Visszavonulok a sátramba, és tanácskozom a hadvezéreimmel, akik mind Elminster.
EnglishWhat that does is to confer exquisite species specificities to these languages.
Ez ruházza fel az egyes egyedi faji jellegzetességekkel a nyelveket.
EnglishCurtis paused for a moment, then said, I'll confer with General Falmouth...
Megbeszélem Falmouth tábornokkal mondta kis gondolkodás után Curtis.
EnglishI visit the library, where I confer with Kerce the librarian and read books.
Bejárok a könyvtárba, ahol sokat beszélgetek Kerce-szel, a könyvtárossal, és könyveket olvasok.
EnglishI think we should confer with this Admiral Daala and hear what she has to say.
Azt hiszem, fontolóra kéne vennünk Daala admirális javaslatát!
EnglishI confer on you the honor of a Companion of the Round Table, by permission of our king.
- Ezennel a Kerekasztal lovagjává fogadlak, királyunk engedelmével.
EnglishThose who can't meet in the Oval Office will confer via secure videophone.
Akik nem tudnak jönni, azokkal videofonon tartjuk a kapcsolatot.
EnglishBy your leave, said Gawaine, may I be the one to confer this honor on my cousin Uwaine, lord Arthur?
- Engedelmeddel - mondta Gawaine -, felavathatom-e én Uwaine rokonomat, Arthur uram?
EnglishI will have to confer with the others, with Tay and Risca when they arrive.
Beszélek a többiekkel, Tayjal és Riscával, ha megérkeznek.
EnglishMy dear Watson, you would confer a great favor upon me by coming.
-Nagy szívességet tenne nekem, kedves Watson, ha velem tartana.
EnglishLancelet had no right to do this; he was not himself qualified to confer the Mysteries on any other.
Arthurnak ehhez nem volt joga; nem volt felhatalmazása rá, hogy másnak átadja a misztériumokat.
EnglishAnd that they confer on the subject of the new SALT Four arms-limitation treaty and any other matters of interest.
Tekintsék át a SALT IV. fegyverzetkorlátozási kérdéseit és más fontos problémákat.
EnglishLamurk's ostensible purpose was to confer on the tiktok crisis.
Lamurk a jelek szerint a gépagyúak ügyéről akart beszélni.
EnglishConsequently, 80HHC of the ITA will not confer any benefits on the applicant after 31 March 2004.
Ennek következtében a JT 2004. március 31. után nem biztosít semmilyen kedvezményt a kérelmező számára.
EnglishWil could understand Allanon's wish to confer with Flick; after all, they had met before and shared common adventures.
Az még érthető, hogy Flicket látni akarja: régi ismerősök, közös kalandjaik voltak.
EnglishVatutin went to confer with the head of his directorate.
Vatutin továbblépett hát, hogy megossza információit főnökével.
EnglishDagenham and Y'ang Yeovil backed up to confer.
Dagenham és Y'ang-Yeovil visszavonult, hogy megbeszéljék a helyzetet.
EnglishThe next morning a roving Peloi patrol found them, and Kring rode forth to confer with his friends.
Másnap reggel rájuk talált egy peloi felderítő járőr, és Kring előrelovagolt, hogy beszéljen a barátaival.
EnglishWe know not what, yet-only that it is our duty and desire to meet, and confer, and act as one.
- Még nem tudhatjuk, csak azt, hogy mi akartunk találkozni ezzel a végzettel és ezután egyként kell cselekednünk.
EnglishTime is short, and I wish to confer with her in person.
Kevés az időnk, ezért személyesen akarok beszélni vele.