"conditions" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"conditions" Macarca çeviri

EN conditions
volume_up
{çoğul}

conditions
Harmonised conditions for the marketing of construction products (
Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek (
CONDITIONS TO BE FULFILLED IN THE CASE OF FAILURE OF THE BRAKING DISTRIBUTION SYSTEM
A FÉKERÕELOSZTÓ RENDSZER MEGHIBÁSODÁDAKOR BETARTANDÓ FELTÉTELEK
This requires the creation of the right technical, practical and economic conditions.
Ez a technikai, gyakorlati és gazdasági feltételek együttes teljesülését igényli.

Macarca' de "conditions" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThere are many serious human rights violations, terrible prison conditions, etc.
Sokszor súlyosan megsértik az emberi jogokat, rettenetesek a börtönviszonyok stb.
EnglishSuch conditions are mainly due to poor eating habits and an unhealthy lifestyle.
Ezeket elsősorban a rossz étkezési szokások és az egészségtelen életmód okozza.
EnglishAMENDMENTS TO THE CONDITIONS OF EMPLOYMENT OF OTHER SERVANTS OF THE COMMUNITIES
az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításai
EnglishWe need to take account of different soil conditions across the European Union.
Figyelembe kell vennünk, hogy az Európai Unióban különbözőek a talajfeltételek.
EnglishWorking conditions aboard many of these vessels are nothing short of slave labour.
Sok ilyen halászhajó fedélzetén a munkakörülmények felérnek a rabszolgatartással.
English(b) to ascertain whether the conditions for its application are still satisfied.
annak megállapítása, hogy fennállnak-e még az intézkedés alkalmazásának feltételei.
EnglishThe kid had a special concern about the sanitary conditions in public lavatories.
A kölyöknek különleges elképzelései voltak a nyilvános vécék tisztaságát illetően.
EnglishThese are the conditions that have led to a crisis for job seekers in Europe.
Ez az állapot vezetett ahhoz, hogy Európában munkavállalói válság jöjjön létre.
EnglishFirst, however, we must create the many conditions we need to implement that.
Először azonban meg kell teremtenünk a végrehajtáshoz szükséges számos feltételt.
EnglishThe conditions prevailing at Guantanamo and other prisons are totally unacceptable.
A Guantanamón és más börtönökben uralkodó állapotok egyszerűen elfogadhatatlanok.
EnglishThis is consistent with the changes in living conditions of the people of our Union.
Ez a trend összevág az unió polgárainak életkörülményeiben beállt változásokkal.
English(2) conform with the provisions of this Directive, under normal conditions of use.
(2) rendeltetésszerű használat közben megfeleljenek ezen irányelv rendelkezéseinek.
EnglishUnder these conditions, it is inappropriate to waive the Member's immunity.
E körülmények között nem helyénvaló a képviselő mentelmi jogának felfüggesztése.
EnglishThis reform process will create the conditions required for economic recovery.
Ez a reformfolyamat megteremti a gazdaság helyreállításához szükséges feltételeket.
EnglishRemember the conditions: As long as one of us succeeds, the Trial will be a success.
Emlékezzél a feltételre: addig amíg egyikünknek sikerül, a Próba sikeres lesz.
English(SK) Democracy is dependent on conditions that it cannot create on its own.
A demokrácia olyan feltételektől függ, amelyeket én magam nem tudok megteremteni.
EnglishWe need effective measures to adapt human society to new living conditions.
A társadalmat hatékony intézkedésekkel kell felkészíteni az új életkörülményekre.
EnglishThis will improve working conditions on board and enhance transport safety.
Ez javítani fogja a munkafeltételeket a fedélzeten és a szállítás biztonságát is.
EnglishThe conditions in which MONUC may operate must also be clear and unambiguous.
Egyértelműen és félreérthetetlenül meg kell határozni a MONUC működési feltételeit.
EnglishThese include trauma and psychological conditions, which play an important role.
Ide tartozik a trauma és a pszichológiai állapotok, amelyek fontos szerepet játszanak.