"complicity" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"complicity" Macarca çeviri

EN

complicity {isim}

volume_up
It is but a short step from negligence to complicity.
A hanyagság és a bűnpártolás között igen keskeny a határ.
Bűnpártolás volt, előre is.
- Tehát azt hiszi, hogy tisztára mosta magát a bűnrészesség gyanúja alól?
He wrote that letter to the police to clear his wife and daughter, so they wouldn't be punished for complicity in his crimes.
Ezt a levelet azért írta a rendőrséghez, hogy megvédje a feleségét és a lányát a bűnrészesség vádjától és így megóvja őket a büntetéstől.

Macarca' de "complicity" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPlaces where the Templars could count on friendship, protection, complicity.
Hát olyan helyeken, ahol barátokra, protektorokra, cinkosokra számíthatnak a templomosok.
EnglishThis silence and complicity are unacceptable, and we wish to strongly denounce them here.
Ez a hallgatás és cinkosság elfogadhatatlan, ezért határozottan elítéljük.
EnglishIt would seem too like complicity with the accused, knowing all the murder sites.
Úgy tűnne, mintha Boone bűntársa lett volna, ha egyszer az összes gyilkosság színhelyét ismeri.
EnglishWas it concocted to hide some imagined complicity in the murders?
Azért főzték ki, hogy eltitkolják valamiféle tevékeny szerepüket a gyilkosságokban?
EnglishThey believe your complicity sufficient, and wish to make a response.
Õk azonban ezt másképp látják, és megfelelő választ kívánnak adni erre.
EnglishI call on the Romanian authorities to swap political complicity for legal measures.
Felszólítom a román hatóságokat, hogy a politikai összejátszást jogi intézkedésekkel váltsák fel.
EnglishBut there had been no such sense, only the recognition of his oblique complicity in her death.
De nem volt ilyen érzése, csak annyit tudott, hogy az asszony halála nem volt tiszta dolog.
EnglishThe French Foreign Minister's actions are just the latest example of the West's complicity.
A francia külügyminiszter intézkedései a Nyugat cinkos magatartásának csak a legutóbbi példáit adja.
EnglishWhen looked at more closely, it is actually a mixture of naivety and complicity in their methods.
De alaposabban megvizsgálva azonban csak a naivitás és a cinkosság elegyét találjuk a módszereikben.
EnglishAnd the doctor's silence I exchanged for my complicity - - in his fornications with the servant girl Sarah.
A doktor hallgatásáért cserébe cinkosa voltam... a szolgálólánnyal folytatott paráználkodásában.
EnglishHis complicity had been noticed and reported by a junior cashier, and his career with the bank was over.
Egy beosztott pénztáros felfedezte, és jelentette a cinkosságát, s Casson karrierje a bankban ezzel véget is ért.
EnglishSosia was accused of complicity in the same offences.
A vörös kocsis egyáltalában nem ért a hajtáshoz.
EnglishMr Skinner's suggestion concerning board complicity, and what we can do about directors, is essential.
Alapvető jelentőségű Skinner úr felvetése az igazgatóság összejátszásáról és arról, hogy mit kezdhetünk az igazgatókkal.
EnglishIt is also a silence of complicity with a country that benefits from the advanced status conferred upon it by the EU.
Az EU részéről ez a hallgatás az - EU által megadott- kiemelt státusszal rendelkező országgal való cinkosság.
EnglishThe international silence or complicity derives more from commercial and financial expediency than geopolitical tactics.
A nemzetközi hallgatás vagy cinkosság inkább kereskedelmi és pénzügyi pragmatizmusból táplálkozik, mintsem geopolitikai taktikázásból.
EnglishHis complicity was proved.
EnglishBut we must remember because we, all of us as Europeans, have a sense of déjà vu about Potočari, a sense of complicity.
Azért kell emlékeznünk, mert mi, európaiak, mindannyian érzünk valami déjà vu-t Potočarival kapcsolatban, valamiképpen bűnrészesnek érezzük magunkat.
EnglishIt is tantamount to approval of United States interference in Europe with the complicity of bodies such as SWIFT.
A megállapodás elfogadása azt jelentené, hogy jóváhagyjuk, hogy az Egyesült Államok beavatkozzon Európa ügyeibe olyan testületeken keresztül, mint a SWIFT.
EnglishBut he seemed to be understanding Sir Charles better than she was, for a flicker of complicity was passing between them, and Oliver came to sit down, too.
De dr. Payne láthatólag jobban tudja, mire utal Sir Charles, hiszen megértő pillantást váltottak, és Oliver is letelepedett.
EnglishThis report paints a disastrous picture of the consequences of a NATO-led war in Afghanistan that has had the complicity and support of the EU.
A jelentés katasztrofális képet fest a NATO vezette afganisztáni háború következményeiről, amely az EU bűnrészességével és támogatásával zajlik.