"complete" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"complete" Macarca çeviri

EN complete
volume_up
{sıfat}

complete (ayrıca: absolute, all, clear, consummate)
volume_up
teljes {sıf.}
Colonia parziaria - of complete holdings and of individual parcels of land (1).
'Colonia parziaria'- típusú teljes gazdaságok és elkülönült földparcellák[6].
I declare that the information provided in this invoice is complete and correct.
Kijelentem, hogy az e számlán megadott információ teljes, és megfelel a valóságnak."
And beyond this there was the complete lack of war materials of every description.
Ezenkívül teljes hiány volt mindenféle rendű és rangú hadianyagból.
complete (ayrıca: consummate, exquisite, finished, flawless)
In an ideal world we would move straight to a complete and instant ban on discards.
Egy tökéletes világban rögtön azonnali hatállyal betiltanánk a halak visszadobását.
These facts are a clear indication of the complete merging of government and mafia.
Ezek a tények egyértelműen jelzik a kormány és a maffia tökéletes összefonódását.
The group was now complete, the solidarity circle perfect and without flaw.
A csoport most már teljes volt, a szolidaritáskor tökéletes, hézagmentes.
complete (ayrıca: all, clear, complex, entire)
volume_up
egész {sıf.}
Fractions of a kilogram shall be rounded up to the next complete kilogram.
Minden megkezdett kilogrammot a következő egész kilogrammra kell felkerekíteni.
Actually it was a complete set of false papers, some of which I didn't understand.
Egész készlete volt hamis papírokból, amelyiknek némelyikét nem is értettem.
We provide complete medical and dental coverage for the entire family.
Az egész család orvosi, illetve fogorvosi költségeit is vállaljuk.
complete (ayrıca: all)
volume_up
összes {sıf.}
complete removal of all roots on an area planted with vines;
a szőlővel betelepített termőterületről az összes szőlőtőke teljes eltávolítása;
Request complete text of all stories involving said character.
Az összes olyan történet szövegét kérem, ahol az említett szereplő előfordult.
Az összes szerelékekkel, s a tetején zászlóval fölszerelve.
complete (ayrıca: made)
By morning, the casting was complete and the three strangers were gone.
Reggelre elkészült a munka, a három idegennek pedig nyoma veszett.
The Hutt weapon appeared to be complete and ready to move.
A hutt szuperfegyver elkészült, és indulásra készen állt.
Much of the basket was complete, but many of the puppies lacked portions of their bodies and heads.
A kosár nagy része már elkészült, de a kölyköknek itt-ott hiányzott még egy-egy testrésze.
complete (ayrıca: finished, finite, consummative)
A szoba tökéletes volt, befejezett és mozdulatlan.
It was a thin bracelet, a model of a very broad, fully completed Orbital, its inner surface half light and half dark.
Egy vékonyka karkötő volt, egy nagy, befejezett Orbitalt ábrázolt, a belső része félig világos, félig sötét.

"complete" için eşanlamlılar (İngilizce):

complete

Macarca' de "complete" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI fear that the two years we have to complete implementation will not be enough.
Félek, hogy a végrehajtásra rendelkezésünkre álló két esztendő nem lesz elegendő.
EnglishHe also wished he'd brought a more complete technical library from the Culture.
(És bárcsak részletes technológiai tudástárat hozott volna magával a Kultúrából.)
EnglishI am very surprised by your extremely optimistic view that our work is complete.
Rendkívül meglep az a végtelenül optimista meglátása, hogy a munkánk befejeződött.
EnglishThe European Commission must now be able to do its work in complete independence.
Az Európai Bizottságnak most teljesen függetlenül kell végeznie tevékenységét.
EnglishDarling, we should try to get away for a fortnight of complete rest this summer.
Drágám, meg kell próbálnunk legalább két hétre elmenni pihenni ezen a nyáron.
EnglishThe room was in complete darkness but for two tiny oil lamps on the tribunal.
A szoba teljesen sötétbe burkolózott, kivéve két pici olajlámpát az emelvényen.
EnglishHe wishes again, with complete and bitter sincerity, that he had shot McCarthy.
Szívből jövő keserűséggel ismét azt kívánja, bárcsak lelőtte volna McCarthyt.
EnglishThat must be our main hope, for the brother is, of course, a complete stranger.
Elsősorban ebben bízhatunk, mert a bátyja nemrég érkezett Angliába, idegen még itt.
EnglishThere are already four such directives and one is virtually complete at draft stage.
Már négy ilyen irányelv van és az egyik lényegében a tervezet szintjén kész van.
EnglishAnother factory had produced a bathroom, a complete unit with pool and sauna.
Egy másik gyár egy fürdőszobát készített, egy kész egységet fürdővel és szaunával.
EnglishAll the bits and pieces of what she'd seen and heard were now a complete tapestry.
A darabkák, melyeket eddig látott és hallott, mostanra egységes képpé álltak össze.
English' 'Yes, I have had a complete turnabout in my attitude toward droids, said Wuher.
Teljesen megváltozott a véleményem a robotokkal kapcsolatban morogta Wuher.
EnglishApart from anything, it was in complete contravention of the Fourth Protocol.
Minden egyébtől eltekintve egyenlő volt a Negyedik Jegyzőkönyv megsértésével.
EnglishHe never used command cars, nor semi-armoured vehicles complete with sand bags.
Soha nem használt parancsnoki kocsit, még csak homokzsákkal védett fél-páncélost sem.
EnglishOnce out of the net, however, he would be able to complete his business very quickly.
Ha azonban kijutnak a hálóból, akkor nagyon gyorsan el tudja végezni a feladatát.
EnglishAnd she suddenly saw her plan complete as Nimue whispered, Must I go forth too?
És Morgaine hirtelen rájött tervének befejezésére is, mert suttogva megszólalt Nimue.
EnglishOh, but that would be very silly and a complete waste of time, cried Mrs.
Jaj, nem, az butaság lenne: minek pocsékoljuk az időt? kiáltotta Mrs. Swettenham.
English., we hope to produce a more complete understanding of…
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
EnglishLast night, Mr Tannock and Mr Van Orden argued for the complete opposite.
Tegnap este Tannock és Van Orden urak ennek épp az ellenkezője mellett érveltek.
EnglishOne of them is the field of water management, complete with flood control.
Az egyik ilyen terület a vízgazdálkodás területe, az árvízvédelemmel kiegészítve.