"complementary" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"complementary" Macarca çeviri

EN complementary
volume_up
{sıfat}

complementary (ayrıca: accessory, auxiliary, circumstantial, collateral)
Even in immigrant families mothers and fathers are different but complementary.
Még a bevándorlók családjaiban is más, de egymást kiegészítő az anyák és apák szerepe.
Returns complementary values of the Gaussian error integral between x and infinity.
x és végtelen közt kiszámítja a Gauss-féle hibafüggvény kiegészítő értékeit.
The US should respect the EU's independence and its complementary role.
Az USA-nak tisztelnie kellene az EU függetlenségét és saját kiegészítő szerepét.

"complementary" için eşanlamlılar (İngilizce):

complementary

Macarca' de "complementary" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSo those two are ideal and complementary areas from which flow is easy to go into.
Tehát ez a két állapot ideális, alternatív mezők, melyekből a flow könnyen elérhető.
EnglishI am an Irish citizen and, as a complementary adjunct to that, I am a European citizen.
Ír állampolgár vagyok és emellett - mintegy kiegészítésképpen - európai polgár.
EnglishActually the areas that we are working in are indeed very complementary.
Azok a területek, amelyeken működünk, egyértelműen kiegészítik a másik oldalt.
EnglishThey should instead supplement each other's work and work together in a complementary way.
Inkább ki kellene egészíteniük egymás munkáját, és így kellene együtt dolgozniuk.
EnglishThat will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
Ez az Energiaügyi Tanácsot fogja kiegészíteni, amelynek szintén új lendületet fogunk adni.
EnglishThe two partnerships are not in opposition to one another; they are complementary.
A két partnerség nem áll ellentétben egymással; kiegészítik egymást.
EnglishWe would like to do this in a complementary way, so that each level supports the others.
Az a célunk, hogy a különböző szintek egymást kiegészítve, egymást támogatva működjenek.
EnglishThese two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.
Ez a két szempont nem összeegyeztethetetlen, nem is ellentétes egymással, hanem kiegészíti egymást.
EnglishThey are about justice, and damages actions are complementary to this law enforcement.
Az igazságszolgáltatással foglalkoznak, és a kártérítési keresetek kiegészítik ezt a végrehajtást.
EnglishOne way we're different but complementary is our motivation.
- Egyfelől különbözünk, másfelől az indítékaink kiegészítik egymást.
EnglishIt is complementary to the flagship 'Youth on the move' adopted in September.
Ez a menetrend a szeptemberben elfogadott "Mozgásban az ifjúság” elnevezésű kiemelt kezdeményezés kiegészítője.
EnglishThe two exercises are different, but they are complementary.
A két programozási tapasztalat eltérő, de kiegészíti egymást.
EnglishThis microfinance facility is complementary to other programmes that support employment and inclusion.
Ez a mikrofinanszírozási eszköz kiegészíti a foglalkoztatást és az integrációt támogató programokat.
EnglishThe two reports, as both rapporteurs mentioned, are complementary and should be considered together.
A két jelentés, amint azt mindkét előadó említette, kiegészíti egymást, és együtt kellene azokat megfontolni.
EnglishThe European budget is not complementary to national budgets; it competes with and raids them.
Az európai költségvetés nem a nemzeti költségvetések kiegészítője; versenyez azokkal, és azok kifosztásából létezik.
EnglishIt is a storable form of energy, so is complementary to other intermittent sources of renewables.
Ez az energia tárolható formája, így kiegészítheti a többi szakaszosan rendelkezésre álló megújuló energiaforrást.
EnglishThis report should be seen in conjunction with, and complementary to, Parliament's more detailed reports.
Ezt a jelentést a Parlament részletesebb jelentéseivel összefüggésben és azok kiegészítéseként kell tekinteni.
EnglishThe two should instead be mutually complementary.
A kettőnek inkább egymást kiegészítőnek kellene lennie.
EnglishThey are not contradictory but complementary.
Egymásnak nem ellentmondók, hanem egymást kiegészítők.
EnglishIt is very complementary to our ambitions to bring more integration to the Latin American continent.
Tökéletesen kiegészíti arra irányuló törekvéseinket, hogy a latin-amerikai kontinensen nagyobb mértékű integráció jöjjön létre.