"to commence" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to commence" Macarca çeviri

EN to commence
volume_up
[commenced|commenced] {fiil}

to commence (ayrıca: to begin, to set in)
The bombardment was to commence in two hours, and the invasion was to begin in three...
A tüzérségi tűz két óra múlva kezdődik, az invázió pedig három óra múlva.
The operation will commence at one in the afternoon, exactly.
Az akció pontosan déli egy órakor kezdődik.
The serial numbers of the chassis of this type commence at No ...
E típusnak az alvázán a sorozatszám a(z). számtól kezdődik.
to commence (ayrıca: to start)
Támadás indul a Halálcsillag reaktora ellen!
Időkapu kompresszió indul.
to commence (ayrıca: to begin, to kick off, to set up, to start)
to commence (ayrıca: to begin, to set in, to set out, to start)
volume_up
kezd {fi.}
Roger Byron, say, would disappear from Southend, and a man called Lawrence Dalton would commence operations in Newcastle on Tyne.
Mondjuk Roger Byron eltűnik Sonthendből, s ugyanekkor bizonyos Lawrence Dalton kezd el tevékenykedni Nevvcastle onTyne-ban.
to commence (ayrıca: to start, to set afoot)
to commence (ayrıca: to actuate, to crank up, to enable, to launch)

Macarca' de "to commence" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut it will take two years, closer to three, probably, to commence opera- tions.
De két évbe vagy inkább háromba is beletelik, amíg megkezdődhet a kitermelés.
EnglishThese six depositions will commence first thing Monday morning in Cleveland.
A hat előzetes tanúvallomás rögzítése hétfőn reggel megkezdődik Clevelandben.
EnglishThe escape would commence under cover of darkness and be finished by midnight.
A sötétség leple alatt akarták elkezdeni, és éjfélre be is akarták fejezni.
EnglishThis will commence on 1 December and we wish you every success in this regard.
A változás december 1-jével következik be, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a munkához.
EnglishOnly then would humanity's true conquest of the galaxy commence with vigor.
Az emberiség csakis ezt követően jelenthette ki magáról, hogy meghódította a galaxist.
EnglishYou may commence firing, Colonel, Sinyavskiy told his artillery commander.
Tüzet nyithatnak, ezredes mondta Szinyavszkij a tüzérsége parancsnokának.
EnglishI suggest we commence screen-to-screen communication, so we can see each other.
Képernyőn keresztüli kommunikációt javaslok, hogy láthassuk egymást.
EnglishRealising this, the EU has decided to commence accession negotiations.
Ezt felismerve döntött az Unió a csatlakozási tárgyalások megkezdése mellett.
EnglishThis is an important issue and should be resolved before accession negotiations commence.
Ez fontos kérdés és még a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtt meg kell oldani.
EnglishPatients have to wait six to eight weeks for CT and MRI scans and to commence treatment.
6-8 heteket kell várni CT-s, MRI-s szűrésre és a kezelés elkezdésére.
EnglishWeighing shall not commence until the weighing unit is operating under normal working conditions.
A mérés addig nem kezdődhet meg, amíg a mérleg normál üzemi feltételei be nem álltak.
EnglishThen the flow from the tanks would commence and the rocketing would continue.
Akkor majd egyenletesen áramlik a tartályokból az üzemanyag, és a hajtómű üzemelése folyamatos lesz.
EnglishRED WOLF, you will commence firing when the advance guard gets to within eight hundred meters.
Vörös Farkas, akkor nyissanak tüzet, ha az előőrs távolsága nyolcszáz méter alá csökkent.
EnglishAlready they commence to creep through their bag and endanger your good suit.
Máris átszivárog a zacskón, és veszélyezteti a ruháját.
EnglishRevenge he announced calmly, as he forced his last shudders into oblivion,will now commence.
- Eljött - mondta fennhangon, miközben legyűrte az utolsó fájdalomhullámot is -, a bosszú ideje!
EnglishWe can commence operation of Plan AA to take over the D'Courtney Cartel.
Hozzákezdhetünk az AA-terv megvalósításához, vagyis beolvaszthatjuk a Birodalomban a DCourtney-céget.
EnglishThere is even an obligation to commence negotiations within 60 days of provisional application.
Még kötelezettség is van a tárgyalások ideiglenes alkalmazást követő 60 napon belüli elindítására.
EnglishBUT AT NO TIME HAVE I ISSUED ANY INSTRUCTIONS TO COMMENCE OFFENSIVE OPERATIONS.
TECHNIKAI OKOKBÓL SOKKAL EGYSZERBB VOLT ÁLTALÁNOS RIADÓT FÚJNI, MINT CSAK BIZONYOS EGYSÉGEKET KÉSZENLÉTBE HELYEZNI.
EnglishWe have a very fine lobster if you would like him to commence with.”
EnglishYour salary with me, madam, would commence at 100 pounds a year.'
Hölgyem, én évi százfontos kezdő fizetést kínálok önnek."