"to come on" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to come on" Macarca çeviri

EN to come on
volume_up
{fiil}

to come on (ayrıca: to come, to come to)
volume_up
jön {fi.}
They come, they go, they come again--of course that was for the cloak.
Itt jön, itt megy, aztán megint jön... persze, a köpenyért.
And Agravaine will come for Morgause of Lothian, and Uriens-or perhaps one of his sons.
És Lothiani Morgause nevében Agravaine jön, és jön Uriens is - vagy valamelyik fia.
Your ship is not going to come in because there are no boats for nobody.
A hajó, amelyre vársz, nem jön érted, mert senkiért sem jön hajó.
Still lying as much concealed as she could, Victoria watched it come nearer.
Fekve és annyira elrejtőzve, amennyire csak tudott, figyelte amint közeledik.
He watched it come, eyes narrow, then snatched it out of the air.
Õ összeszűkült szemekkel figyelte, ahogy közeledik, majd kinyúlt érte.
Nem közeledik hozzájuk nehezteléssel vagy kétségbeeséssel.
to come on (ayrıca: to advance, to drift, to fare, to get on)
And you can come up to-morrow evening, at seven, and let me know how you are getting on.
- Kérem, jöjjön el holnap este hétkor, és számoljon be róla, hogy halad.
to come on
to come on (ayrıca: to thrive, to frame well)
to come on
to come on
Once again I asked myself: Why were these things being said in Germany, where, if anything, the fourth line should simply wait with saintly patience for its own turn to come?
Igen ám, tanakodtam újfent, de miért épp Németországban íródott mindez, ahol a negyedik turnusnak egyszerűen csak ki kellett szépen várnia, amíg sorra kerül?

Macarca de "to come on" için benzer çeviriler

to come fiil
on zarf
on

Macarca' de "to come on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHis pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
Az apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Teljesen megértem, hogy nem akartak idejönni egy negatív kicsengésű jelentéssel.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishThey would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
Nemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
EnglishOr problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
Vagy megoldandó problémák, amire üres kampányigéreteket kapunk minden új elnöktől.