"to come in" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to come in" Macarca çeviri

EN to come in
volume_up
{fiil}

to come in (ayrıca: to enter)
I should sit around and let people come in and stick me up?
Talán jámborán üldögéljek, és tűrjem, hogy bárki bejön és kirabol?
Wait till I get a couple of glasses or would you come into the cabin?
Megvárja, míg poharat hozok, vagy bejön a házba?
It was a lovely way, he decided, for spring rain to come in.
Szép dolog, gondolta Redwine, hogy a tavaszi eső bejön.
to come in (ayrıca: to enter, to join, to step in, to step into)
They did not see him come across the front hallway and silently enter the room.
Nem látták, ahogy áthalad az előtéren, és némán belép a szobába.
At a minimum, five seconds will elapse before the door opens again and the fuzz come in.
Legalább öt másodperc telik el, mielőőtt az árnyék kinyitja az ajtót, és belép.
`What do you mean that he would come into this very world?' she asked.
Mit értesz az alatt, hogy belép ebbe a való világba? kérdezte Rowan Petertől.
The only things that come in are food, medicines and a few humanitarian goods - but people cannot live on just flour, lentils and medicines.
Az egyetlen dolog, ami beérkezik az étel, a gyógyszerek és néhány humanitárius dolog - de az emberek nem tudnak pusztán liszten, lencsén és gyógyszereken élni.
All reports reaching the watchers controller at Cork to be monitored by one of your people as and when they come in; same to be fed at once to Sentinel and then to me.
Minden, a figyelők irányítójához beérkező jelentést nézzen meg az ön egyik embere úgy és akkor, ahogyan és amikor beérkezik, ugyanakkor azonnal továbbítsák a Sentinelbe és nekem is.
to come in (ayrıca: to mature, to mellow, to seed, to season)
...az emberek megérik a különlegességem?
- Majd meglátod, amikor megérik a gondolat.
to come in
volume_up
befolyik {fi.} (pénz)
to come in (ayrıca: to get in, to put in, to roll up, to run)
At that time of night, three local trains come in close upon each other, to catch the connection with the express for the north which comes in at 10.19 and leaves at 10.23.
Este ebben az időben három helyi vonat is befut gyors egymásutánban, hogy át lehessen szállni róluk az észak felé menő expresszre, amely 10.19-kor érkezik, és 10.23-kor indul.
to come in (ayrıca: to come in fashion, to take on)
Tennyson is shortly going to make a come-back in a big way.
Tennyson nemsokára megint divatba jön, én mondom magának.

Macarca' de "to come in" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHis pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
Az apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Teljesen megértem, hogy nem akartak idejönni egy negatív kicsengésű jelentéssel.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishThey would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
Nemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
EnglishOr problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
Vagy megoldandó problémák, amire üres kampányigéreteket kapunk minden új elnöktől.