"combining" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"combining" Macarca çeviri

EN combining
volume_up
{isim}

"combining" için eşanlamlılar (İngilizce):

combining

Macarca' de "combining" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOkay, I'm combining high-frequency pulse lasers with resonance tube ultrasonics.
Oké, kombináltam a magasfrekvenciájú pulzuslézert ultrahangos rezonált csővel.
EnglishMy second point: combining the energy charter with Russia's WTO membership.
A második pont: az Energia Charta és Oroszország WTO-tagságának összekapcsolása.
EnglishBoth sides are combining great expectations and hopes with strengthened cooperation.
Mindkét oldal nagy elvárásokat és reményeket fűz a megerősített együttműködéshez.
Englishmixture of that tongue and Elene, combining the worst features of both languages.
Beszéde mintha az elén és a styr nyelv legrosszabb vonásait ötvözte volna.
EnglishThat is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
Ez az egyetlen működő megoldás a fiskális fegyelem és a gazdasági növekedés kombinálására.
EnglishThe idea of combining a residence permit and a work permit is good.
Jó elképzelés a tartózkodási engedély és a munkavállalási engedély összevonása.
EnglishSo we have to reflect on what would be a good way of combining these two.
Tehát el kell gondolkodnunk, hogyan lehetne ideálisan ötvözni a kettőt.
EnglishAll this involves an integrated approach to combining actions to achieve these goals.
A célok elérése érdekében mindez integrált megközelítést és egyesített intézkedéseket igényel.
EnglishOnly by combining our strength can we defeat the War- lock Lord's army.
Csak erőink egyesítésével győzhetjük le a Boszorkánymester erőit.
EnglishNow even though we're combining the translations, the site actually can translate pretty fast.
De még azzal együtt is, hogy kombináljuk a fordításokat, a weboldal igen gyorsan képes fordítani.
EnglishCombining the potential of transport, information technology and telecommunications is useful here.
Hasznos itt a közlekedési potenciál, az információs technológia és a távközlés összekapcsolása.
EnglishNow my own speciality is combining digital technology and magic.
Az én specialitásom kombinálni a technológiát a varázslattal.
EnglishCreating conditions for combining working and family life is of vital interest for female scientists.
A munka és a családi élet összekapcsolási lehetőségeinek a megteremtése létérdek a tudós nők számára.
EnglishIt's not an actual photo-it's a composite image, combining radar, infrared, and low-light visual-spectrum data.
Nem valódi kép, hanem radar-, infravörös és nagy fényerejű optikai észlelések kombinált képe.
EnglishCombining these two things is exactly the right approach.
A két dolog összekapcsolása pont a megfelelő megközelítés.
EnglishAt last Prince Bittern performed a bow, combining half-hearted gallantry with a trace of airy condescension.
Végül Bittem meghajolt; mozdulatában keveredett a lagymatag udvariasság és a könnyed felületesség.
EnglishThen it's about combining the different photographs.
Aztán a különböző fotók összeszerkesztéséről van szó.
EnglishThe third sector plays a leading role in the European economy, combining profitability and solidarity.
A harmadik szektor a rentabilitást és a szolidaritást összekapcsolva vezető szerepet játszik az európai gazdaságban.
English...combining the genetic information from all three...
...a három pókfajta genetikai információiból,...
EnglishWe are combining our support with a clear commitment to a more united economic and financial policy.
Támogatásunkat a hangsúlyosabban közös gazdasági és pénzügyi politika iránti világos elkötelezettséggel kapcsoljuk össze.