"combine" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"combine" Macarca çeviri

EN

combine {isim}

volume_up
1. İktisat
combine
2. Tarım
combine (ayrıca: combine harvester)

"combine" için eşanlamlılar (İngilizce):

combine

Macarca' de "combine" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe therefore combine the two, and the initiatives are not aimed solely at SMEs.
Ezért ötvözzük a kettőt, és a kezdeményezések nem kizárólag a kkv-kre irányulnak.
EnglishLet us combine our tasks, and the topic will be before Parliament again in February.
Tegyük össze a teendőinket, a téma februárban itt lesz újra a Parlament előtt.
EnglishAnd thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
EnglishA privileged partnership - that would combine the best of both worlds.
Egy privilegizált partnerség - ez az, ami a két világ legjobb elemeit ötvözné.
EnglishMr President, I want to combine two of the topics for the Spring Summit.
Elnök úr, szeretnék két, a tavaszi csúcstalálkozóra szánt témát összekötni.
EnglishWhatever the case, the Circle needed to combine their strength as much as possible.
A Körnek viszont arra volt szüksége, hogy egyesítsék az erőiket, amilyen hamar csak lehet.
EnglishThe measures will combine increased energy efficiency with lower costs.
Az intézkedések ötvözik a fokozott energiahatékonyságot és az alacsonyabb költségeket.
EnglishHowever, it did combine correct scientific data and false polemics.
A jelentés ötvözi azonban a korrekt tudományos adatokat és a hamis polémiákat.
EnglishHowever, we have to combine ambition with realism and common sense.
A nagyra törő céloknak azonban realizmussal és józan ésszel kell párosulniuk.
EnglishAnd all of these things combine to create an enormous amount of torque on the planet.
Mindezek a hatások együttesen óriási nyomást gyakorolnak a bolygóra.
EnglishIts role is to combine individual pieces of meat together into a single meat product.
A különálló húsdarabokból egységes hústermék előállítására szolgál.
EnglishSince our aims are the same, we three, let us combine together?
Mivel azonosak a céljaink, javaslom, hogy egyesítsük az erőinket, mi, hárman.
EnglishThat way, you actually combine a system of incentives and disincentives.
Így valójában kombinálják az ösztönző és ellenösztönző rendszereket.
EnglishOn the other hand, a form of privileged partnership would combine the best of both worlds.
Másrészről, a privilegizált partnerség egy formája mindkét világ legjobb vonásait ötvözné.
EnglishWe need to combine the Europe 2020 strategy with the other strategies.
Az Európa 2020 stratégiát más stratégiákkal együtt kell alkalmaznunk.
EnglishIn intergalactic space, there's so little energy that atoms can't combine.
Az intergalaktikus térben, olyan kevés energia van, hogy az atomok nem tudnak összekapcsolódni.
EnglishThat said, we need to combine ambition with realism and good sense.
Erre figyelemmel az ambíciókat realizmussal és józansággal kell ötvözni.
EnglishTherefore, I would like to combine them, since the two things have much in common in this case.
Összekötném ezeket, mivel a két dolog ez esetben sok hasonló vonással bír.
EnglishIf we act responsibly, we can combine our individual potential, resources and policies.
Ha felelősen lépünk fel, összesíthetjük egyéni lehetőségeinket, forrásainkat és politikáinkat.
EnglishDefines a filter that can combine up to eight different filter criteria.
Létrehoz egy szűrőt, amely maximum nyolc kritériumot tartalmazhat.