"combinations" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"combinations" Macarca çeviri

EN

combinations {çoğul}

volume_up
1. Giyim & Moda, Britanya İngilizcesi
combinations (ayrıca: baby-grow)

"combination" için eşanlamlılar (İngilizce):

combination

Macarca' de "combinations" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
English( 2 ) THE FOLLOWING COMBINATIONS SHALL BE ADDED TO THE COMBINATION OF R-PHRASES :
(2) Az összetett R-mondatok a következő összetett mondatokkal egészülnek ki:
EnglishReturns the number of combinations for a given number of objects (repetition included).
Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétléses kombinációk számát.
EnglishIt was also deemed that some physical combinations were better than others.
Úgy tartottuk, hogy egyes külső tulajdonságok jobb összességet alkotnak, mint mások.
EnglishAmbient temperatures normally exceed the critical temperature of these combinations.)
A környezeti hőmérséklet általában meghaladja a kritikus hőmérsékletüket.)
EnglishThe right combinations, he knew, would make the walls themselves seem to disappear.
Creideiki tudta, hogy a megfelelő kombinációval akár a falak érzetét is megszüntethetné.
EnglishThe permutations and combinations of life, HastingsI never cease to be fascinated by them.
Soha nem szűnő, lenyűgöző hatással vannak rám az élet permutációi és kombinációi.
EnglishAutomatically adjust the character spacing for specific letter combinations.
Automatikusan beállítja a betűközt a meghatározott betűkombinációkhoz.
EnglishFor months, like devout rabbis, we uttered different combinations of the letters of the Book.
Hónapokon keresztül mondogatta a szánk egy másfajta kombinációban a Könyv betűit.
EnglishThe herb and drug combinations are self-administered slowly over a period of two years.
Gyógynövények és gyógyszerek együttesen fejtették ki több mint két év alatt a hatásukat.
EnglishReturns the number of combinations for a given number of objects.
Kiszámítja az adott számú objektumokból kirakható ismétlés nélküli kombinációk számát.
EnglishHow can we improve the efficiency of individual transport modes and combinations of those modes?
Hogyan javíthatjuk az egyes szállítási módok és e módok kombinációinak a hatékonyságát?
EnglishThe question certainly deserves to be asked, as both combinations are common in hardline regimes.
A kérdést érdemes feltenni, mivel mindkét variáció gyakori a keményvonalas rendszerekben.
EnglishYour brain, though flooded with new chemicals and combinations of chemicals, is still your brain.
Agyadat hiába árasztják el a különböző elemek és vegyületek, attól az még a te agyad marad.
EnglishPower and play and danger and victory in such close combinations.
Tudatuk összeforrott az emberszabásúak tudatával.
EnglishShe deftly dealt combinations of his cygnets, the Imperial Passage indices, and her private numbers.
Az összegeket a magánszámláikról utaltatta át, de volt, hogy a ceruzahajó birodalmi kódjára számláztatta a költségeket.
EnglishOnce when they were newlyweds, they lived with an entire houseful of others, different combinations each week.
Valaha, friss házas korukban egy ideig hetente más-más összetételű, de mindig igen népes társaságot láttak vendégül.
EnglishThere are all sort of ramifications and combinations.
EnglishThe Russian dialed the combinations into the locks of the case, opened the lid; and placed it in his host's lap.
Az orosz letárcsázta a megfelelő kombinációt a táska zárján, majd felnyitotta a fedőt, és a másik ölébe tette a táskát.
EnglishIt calls for new methods of funding besides just subsidies, for example, combinations of loans and subsidies.
A támogatások mellett új finanszírozási módszereket, például a kölcsönök és támogatások együttes alkalmazását szorgalmazza.