"coercive" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"coercive" Macarca çeviri

EN coercive
volume_up
{sıfat}

Coercive measures are not enough to reduce crime and organised crime.
A bűnözés és a szervezett bűnözés megzabolázásához a kényszerítő intézkedések nem elegendőek.
The pitfalls in such a coercive regulation are legion.
Az ilyen kényszerítő erejű szabályozás kelepcéje a tömeg.
This report proposes a strategy that does not exclude the limited use of coercive means.
Ez a jelentés egy olyan stratégiát javasol, amely nem zárja ki a kényszerítő eszközök korlátozott használatát.
coercive (ayrıca: derogatory, prohibitive, restrictive)
May I add that preventing crime should not mean more - and only more - coercive measures.
Talán még azzal egészíteném ki, hogy a bűnmegelőzés nem jelenthet több és egyre több korlátozó intézkedést.

Macarca' de "coercive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOn the other hand, I do believe that there cannot be any coercive policy.
Másrészt igenis úgy gondolom, hogy nem alkalmazhatjuk a kényszer politikájának semmilyen fajtáját.
EnglishWe cannot limit the problem of illegal immigration purely to pragmatic coercive expulsion and a re-entry ban.
Az illegális bevándorlás problémáját nem korlátozhatjuk kizárólag a kényszerrel elért visszatérés gyakorlatára és az ismételt visszatérés tilalmára.
English. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.
írásban. - A kényszersterilizálás a nők elleni erőszak egyik legszörnyűbb formája és az emberi jogok megengedhetetlen megsértése.
EnglishIn several Member States, Roma women have been subject to coercive sterilisation aiming to reduce their 'high, unhealthy' birth rate.
A roma nők számos tagállamban kényszersterilizálás áldozatává válnak, amelynek célja a születések "magas, egészségtelen” számának csökkentése.
EnglishWe would strongly oppose coercive abortion, forced sterilisation and infanticide, and concur that these are human rights abuses.
Határozottan ellenezzük a kényszerabortuszt, a kényszerített sterilizációt és a csecsemőgyilkosságot, és ezeket emberi jogok megsértésének tekintjük.
EnglishSoft power is the capacity an international player has to influence others by non-coercive means, such as cultural dynamism.
A puha hatalom az a képesség, amellyel egy nemzetközi szereplő nem a kényszerítés eszközeivel, hanem például kulturális dinamizmusával tud befolyásolni másokat.
EnglishCustom and convenience take the place of coercive law; at Ys the concept of central authority is felt to be both repugnant and faintly ridiculous.
A kényszerrendszabályok helyett a szokás és a kényelem irányítja az életet; Ysben a központi hatalmat visszataszítónak és csaknem nevetségesnek tartják.
EnglishAll these measures, which are essentially hardly coercive, are however enormously effective and will help to limit the consumption of alcohol in Member States.
Ezek az intézkedések, amelyek lényegében alig kikényszerítők, nagyon hatásosak és segítenek a tagállamokban az alkoholfogyasztás korlátozásában.
English. - We would strongly oppose coercive abortion, forced sterilisation and infanticide, and concur that these are human rights abuses.
írásban. - Erőteljesen ellenezzük a kényszerabortuszt, a kényszersterilizációt és a csecsemőgyilkosságokat, és egyetértünk abban, hogy ezek sértik az emberi jogokat.
EnglishSuch meddling was inelegant, untidy and blunderingly coercive, but it was accepted that it had to be done to keep people happy, and that was, ultimately, Hub's whole reason for being.
Igaz, ez nem volt valami elegáns dolog (restellte is magát miatta), de mindenki belátta, hogy az áldozat teljesen helyénvaló, ha az ember boldogsága a tét.
EnglishDespite coercive policies based on 'positive action' - a misleading formulation, since what it really means is compulsory quotas - gender mindsets have great difficulty moving forward.
A "pozitív fellépés”-re alapuló kényszerintézkedések ellenére - ami félrevezető megfogalmazás, és valójában kötelező kvótákat jelent - a nemi gondolkodás nemigen lép előre.