"clutter" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"clutter" Macarca çeviri

EN clutter
volume_up
{isim}

clutter (ayrıca: babel, chaos, cock-up, commotion)
This was the only room that had not been invaded by the clutter of the Great Work.
Ez volt az egyetlen hely, ahová nem hatolt be a Nagy Művet övező összevisszaság.
I am keenly sensitive to disorder; you find around me either perfect order or the neglected clutter of the place in which you killed me.
Nagyon érzékeny vagyok a rendetlenségre; vagy tökéletes rend van körülöttem, vagy olyan trehány összevisszaság, amelyben megöltél.

"clutter" için eşanlamlılar (İngilizce):

clutter

Macarca' de "clutter" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI've got a lot of clutter in my saddlebags, and I wouldn't want to lose it.'
Az én zsákomban rettenetes nagy rendetlenség van, és nem szeretném elveszíteni.
EnglishThe Comanche was falling rapidly now, heading toward the clutter of the coast.
A Comanche gyorsan ereszkedett lefelé, és a parti ormok irányába vette útját.
EnglishGet as much distance as possible from Trebleski and hide in the ground clutter.
- Menjünk jó távol a radartól, bújjunk el a földi adások hangerdejében.
English'You had a lot of clutter to worry about,' Jones said, pointing to notations on the pages.
- Sok mindenre kellett figyelniük - mutatott a lap aljára írt megjegyzésekre Jones.
EnglishShe stood with her flashlight and inspected the clutter around the computer.
Zseblámpájával átvizsgálta a számítógép körüli könyv- és papírhalmazt.
EnglishThe halogens were still shining; bright, deliberate beams in the shadowy clutter.
Még mindig égtek a halogénlámpák, vakító fénysávokat hasítottak ki az árnyékos rendetlenségből.
EnglishLuther was back in the kitchen, his feet up on the table among a clutter of unwashed dishes.
Luther a konyhában ült, lába az asztalon, egy halom mosatlan edény között.
EnglishPeter Aage could be seen negotiating the clutter in the hallway.
átták, amint Peter Aage átverekszi magát az előtérben uralkodó felforduláson.
EnglishThe big spy plane was on the deck, trying to lose itself in the radar clutter of the sea.
A nagy kémrepülőgép a felszín fölött repült, megpróbált beleveszni a tenger radarszórásába.
EnglishBy contrast with the clutter outside, the room was spartan.
Ellentétet alkotva a kinti zsibvásárral, a szoba már-már spártaian egyszerű volt.
EnglishThey were led through the grass-grown enclosure, past all the clutter of an enclosed fort.
Keresztülvezették őket a füves udvaron, át a zárt erőd nyüzsgésén.
EnglishJoe had been hoping for dust, clutter, and a sense of quiet desperation.
Arra számított, hogy az ajtó mögött tömény por, kosz és csendes, beletörődő kétségbeesés fogadja.
EnglishAnd you can be untidy and leave things about and they don't clutter you.
És az sem baj, ha az ember rendetlen, és mindent szanaszét hagy, mert nem kell folyton belebotlani.
EnglishHe spread the New Orleans paper over the clutter and skimmed it.
Zsúfolt íróasztalán szétterítette a New Orleans-i újságot és átnézte.
EnglishThe narrow beam of an ancient desk lamp flared on a clutter of scattered reports.
Egy ősrégi asztali lámpa keskeny sugárnyalábja az egymás hegyén-hátán heverő jelentések tömkelegére esett.
EnglishThere was no mistaking it for ground clutter now.
A radarjelzést már nem lehetett összetéveszteni a földi adások zűrzavarával.
EnglishA clutter of crates was piled before one of the warehouses like a child's wooden building blocks.
Az egyik raktár előtt rendetlenül egymásra hajigált faládák álltak, mint egy kisgyerek építőkockái.
EnglishThere was so much for his eyes to see here, so much visual clutter, and his eyes weren't used to it yet.
Túl sokfelé kellett figyelnie, túl sok vizuális élmény érte és a szeme még nem szokott hozzá.
EnglishHis office has the mandatory clutter of a scholar too bright to be organized.
Irodájában a kötelező jellegű felfordulás honol, amit a szervezettséghez túlságosan is briliáns elméjű tudós teremt.
EnglishJudge Harkin studied some of the clutter on his bench, then he looked at his weary jury.
Harkin bíró az emelvényről néhány másodpercig figyelte a hirtelen mozgolódást, majd a kimerült esküdtekhez fordult.