"cluster" için eşanlamlılar (İngilizce):

cluster

Macarca' de "to cluster" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishIt now transpires that the Dutch journalist was killed by a Russian cluster bomb.
Kiszivárgott, hogy a holland újságíró halálát éppen egy orosz kazettás bomba okozta.
EnglishIn clusters they surrounded her, then broke away so that a new cluster might form.
Fürtben rajzották körül, majd a fürt szétgurult, hogy egy újabb képződhessen.
EnglishHis prehensile nose quivered as a cluster of Jawas hurried by, jabbering rapidly.
Fogóorra megremegett, amikor egy csapat java sietett el mellettünk vad karattyolással.
EnglishBeside them was a permanent cluster of cannon balls, grown together in cement.
Nemcsak az ágyútalpakat ágyazták betonba, hanem a hozzá való vasgolyóbisok gúláit is.
EnglishAnd then I approached the back in short rushes, from cluster to cluster of garbage cans.
Aztán hátulról közelítettem meg, rövid rohamokban, a szemeteskannák fedezékében.
EnglishHe shaded his eyes with one hand and peered intently at the cluster of trees.
Egyik kezével leárnyékolta a szemét, és alaposabban is szemügyre vette a facsoportot.
EnglishUntil the Shallow Cluster... until they found dead ships the size of moons ....
Amíg a Sekély Ködben meg nem találták azokat a holdnyi, halott hajókat...
EnglishThere is a cluster of ninety-three ponds and lakes, incipiently a fourth sea.
Kilencvenhárom tó és tavacska együttese egy negyedik tenger magvát alkotja.
EnglishBoth sides have deployed cluster bombs in this conflict as well, which is unacceptable.
A konfliktusban mindkét fél alkalmazott repeszbombát is, ami elfogadhatatlan.
EnglishUp there, near the edge of the dome, I had spotted three tiny lights in a tight cluster.
Fent, közel a kupola pereméhez, észrevettem három apró fénypontot, közel egymáshoz.
EnglishEl looked down at the cluster of bloody blades in his hand and shook his head in regret.
Lenézett a kezében tartott véres fegyverekre és sajnálkozva megrázta a fejét.
EnglishTherefore using cluster munitions has to be clearly rejected and forbidden.
A kazettás bombák alkalmazását ezért egyértelműen el kell utasítani és be kell tiltani.
EnglishSeveral cars had stopped there and a cluster of people was grouped near the soldiers.
Több kocsi állt ott, és egy csomó ember csoportosult a katonák közelében.
EnglishCreideiki sorely missed Lieutenant Yachapa-Jean, who had died back at the Shallow Cluster.
Creideiki fájón hiányolta Yachapa-Jean hadnagyot, aki a Sekély Ködben pusztult el.
EnglishSomething in the plane of the galaxy, for the shielding effect, maybe a spherical cluster.
Valamit a Galaxis síkjában, az árnyékoló hatás miatt, talán egy gömbhalmazt.
EnglishAnd sure enough, something was moving through it, a tiny cluster of lighted beings.
Bizony, valami csakugyan mozgott előtte, fénylő lények parányi bolya.
EnglishGillian Baskin and Tom Orley picked something up out there in the Shallow Cluster.
Gillian Baskin és Tom Orley felszedett valamit ott, a Sekély Ködben.
EnglishAs many as 98% of the victims of cluster bombs are said to be civilians.
Adatok szerint a kazettás bombák áldozatainak 98%-a a polgári lakosság köréből kerül ki.
EnglishAnd then we'll fly in to where the very large cluster is, and you can see what it looks like.
Most odamegyünk, ahol ez a nagyon nagy csoport van, és láthatják, hogy hogyan néz ki.