EN club
volume_up
{isim}

1. genel

club
volume_up
klub {isim}
The Diogenes Club is the queerest club in London, and Mycroft one of the queerest men.
-A Diogenész Klub London egyik legfurcsább klubja, és Mycroft a világ egyik legfurcsább embere.
And a fan club with a worldwide membership in the millions, that's also bogus??
A világméretű rajongói klub a milliós tagsággal szintén kitaláció?
Insider trading, a line we got at a bookie club, insurance scam, whatever.
Szállitmányozás, bukméker-klub, biztosítási csalás, mindegy.
club
volume_up
treff {isim}
Double five clubs, Mrs. Lorrimer was saying in her cool, incisive voice.
Öt treff kontrával mondta jeges, metsző hangján Mrs. Lorrimer.
Then we made three clubs, but immediately after the others went game in spades.
Azután mi megcsináltuk a három treff bemondást, de nyomban utána az ellenfél pikkel bellbe került.
Queen of clubs to the doc, and the dealer gets - how about that?
Treff királynő a dokinak és az osztó... lássuk csak, mi is ez?
There's quite a party at the 0-Club, Patrick, he said.
társaság jött össze a tiszti klubban, Patrick mondta.
I found myself running along Via Larga, with the mad fear of being hit by some blunt object, such as a club.
Azon kaptam magam, hogy hanyatt-homlok menekülök a Larga utcán, rettegve, hátha utolér mindegy, melyik társaság mindegy, miféle verőosztaga.
Dan Malloy had grown accustomed to the local tradition of closing out a day at the club, where the beer was good and the company cordial.
Dan Malloy remekül alkalmazkodott a helyi hagyományhoz, mely szerint a napot a klubban fejezik be, ahol a sör jó volt, a társaság pedig kedélyes.
club (ayrıca: acorns)
volume_up
makk {isim} (kártyában)
club (ayrıca: association, band, fellowship)
One carried a bloodstained club, another a single-handed sickle.
Az egyiknél véres bunkósbot volt, egy másiknál egy sarló.
club

2. Spor

club (ayrıca: bat)
volume_up
ütő {isim}
The club, whatever it was, grazed the back of my head, and my left shoulder took the worst of it.
Az ütő vagy husáng, vagy csuda tudja mi, leginkább a bal vállamon talált el, de a tarkómat is érte.
No, but GlickŽs the kind of asshole whoŽd bless his clubs for a better game.
Az ütő, mert Glick olyan bigott, hogy még az ütőit is megáldja.
club (ayrıca: golf-club, golf-stick)
A golf club with a steel head was lying near the door.
Egy acélfejű golfütő hevert az ajtó mellett.
Detective Sergeant Jones from the floor, remarked, This golf club is the ordinary right-handed kind.
Ez a golfütő közönséges jobbkezes fajta jegyezte meg a padlóról Jones őrmester.
He had taken out his bag which contained at least fourteen clubs.
Kihúzta a tokot, amelyben lehetett vagy tizennégy golfütő.

Macarca' de "club" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLow down on the north face, the glare and blare of the club quarter was awakening.
Az északi oldal legalsó felén a klubnegyed fényei és hangjai ébredezni kezdtek.
EnglishTammy ordered another club soda, with a twist of lime, and started for the patio.
Tammy rendelt még egy pohár szódat kis citrommal, és megindult a belső udvar felé.
EnglishWhen those bloody English cricket players threw me out of their club like a dog...
Mikor azok a rohadt angol krikettezők...kidobtak a klubjukból, mint egy kutyát...
EnglishIt was almost time to go in and freshen it up, as the country-club cunts said.
Hamarosan "fel kell frissítenie" az italát, ahogy az előkelő seggfejek mondják.
EnglishThey worked at a place called the Idle Valley Club, out Ventura Boulevard way.
Egy Idle Valley Club elnevezésű helyen dolgoztak, kint a Ventura Boulevard-on.
EnglishHe owned part interest in a health club in Memphis and worked out every day.
Érdekeltsége volt egy memphisi izomfejlesztő klubban, és mindennap tréningezett.
EnglishI met her down in Atlanta at that Beta Club convention back before school was out.
Lent találkoztunk Atlantában, a Beta Club buliján, mielőtt vége lett az iskolának.
EnglishI was going up the Boulevard Charner* when his voice called to me from Le Club.
A Boulevard Charner-n mentem felfelé, amikor utánam szólt a Club-étteremből.
EnglishHe excused himself and huddled with his computer while munching on a chicken club.
Elnézést kért, és csirkés szendvicsét majszolva számítógépe mellé kuporodott.
EnglishThe aircraft is nicely set up, Malloy said twenty minutes later, in the club.
- Jól karbantartott kis gép - mondta Malloy úgy húsz perccel később a klubban.
EnglishAs soon as the ATT man and his bodyguard had left the club, Sam rounded on Dodger.
Amikor az ATT-s férfi és testőre elhagyták a klubot, Sam rátámadt Svindlerre.
EnglishA wallet with several credit cards and a bar bill from Whites Club in London.
Egy levéltárca több hitelkártyával, egy italszámla a londoni White's Clubból.
EnglishAcross the languid river Garp watched the golfers from the Steering Country Club.
Garp a golfozókat nézte a lusta folyó túlsó felén, a Steering Úri Klubjának pályáján.
EnglishWhat was the name of that song you guys sang at that karaoke club on your first date?
Mi volt a címe annak a számnak amit az első randitokon a karaoke-ban énekeltetek?
EnglishGhwerig howled, more in rage than in pain, and immediately swung the club again.
A troll sokkal inkább dühében, mint fájdalmában felüvöltött, és folytatta a csapkodást.
EnglishThe other teachers laughed at me when I joined the Ninth Street Health Club.
Tanártársaim kiröhögtek, mikor beiratkoztam a Kilencedik utcai Tornaegyletbe.
EnglishEverybody in this club has two things in common: - They're rich and they're criminals.
Ebben a bárban két dologban egyeznek meg az emberek: Mind gazdag, és mind bűnöző.
EnglishI'm a Medal of Honor winner a lifetime member of the New Rochelle Rotary Club.
Háborús érdemrendem van, örökös tagja vagyok a New Rochelle Rotary Clubnak.
EnglishHe caught Sir Nigel Irvine just as C was about to leave for lunch at his club.
Sir Nigel Irvine-t akkor érte el, amikor éppen ebédelni indult a klubjába.
EnglishSounds like something you say at the New York Athletic Club, SecTreas observed.
Ilyent a focimeccsen mondasz az ellenfél szurkolójának jegyezte meg a pénzügyminiszter.