"clemency" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"clemency" Macarca çeviri

EN clemency
volume_up
{isim}

clemency (ayrıca: softness, geniality, mildness)
clemency
clemency (ayrıca: mercy, pity, quarter)
clemency (ayrıca: grace, mercy, quarter)
Clemency was usually a simple matter, unless it involved spies or terrorists or infamous politicians.
A kegyelem többnyire egyszerű ügy, kivéve, ha kémekről, terroristákról vagy elhíresült politikusokról van szó.
With almost eight and a half years to go, clemency meant more to him than to his two colleagues combined.
Majdnem nyolc és fél éve lett volna hátra, neki a kegyelem többet jelentett, mint a másik kettőnek együttvéve.

"clemency" için eşanlamlılar (İngilizce):

clemency

Macarca' de "clemency" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe enlarged on his own great clemency in not putting them to death.
Hosszan ecsetelte kegyelmességét és nagylelkűségét, amiért nem ítélte őket halálra.
EnglishIf I have to wait one more second Malingo didnt attempt to seek clemency any longer.
Ha még egypillanatig váratsz Malingó már nem könyörgött irgalomért.
EnglishBut that I be no further tedious to thee, I desire thee of thy clemency to hear us in a few words.
De hogy hosszan fel ne tartsalak, kérlek, kegyeskedj röviden meghallgatni minket.
EnglishI'm sure if you granted clemency he'd become a big fan of yours.
Abban pedig egészen biztos vagyok, hogy ha kegyelmet kapnak, az ön odaadó hívei lesznek.
EnglishI assume you've come here to plead for clemency on your husband's behalf.
Feltételezem, hogy férjének jött kegyelmet kérni.
EnglishI have the right to exercise clemency, and I do so.
- Jogom van kegyelmet gyakorolni, és meg is teszem.
EnglishI am grateful for Your Majestys kind clemency.
- Rendkívül hálás vagyok felséged nagylelkűségéért.
EnglishWe appeal here in this House for the Iranian President to show clemency, but I have to say I am not very hopeful.
Itt, ebben a Házban kérjük az iráni elnököt, hogy mutasson irgalmat, de meg kell mondanom, nem vagyok nagyon bizakodó.
EnglishSuch is the clemency of the Brotherhood.'
EnglishOn March 8th General de Gaulle listened for three hours in silence to appeals for clemency by the lawyers of the condemned men.
Március 8-án de Gaulle tábornok három óra hosszat hallgatta szótlanul az elítéltek ügyvédeinek kegyelmi kérelmeit.
EnglishThe French high courts held little clemency for a man who'd done murder on the soil of France, then essentially boasted of it.
A francia legfelsőbb bíróság nem sok jóindulatot tanúsított valaki iránt, aki francia földön gyilkolt és még dicsekedett is vele.
EnglishCornelius fell at his feet and thanked him abjectly for his clemency; and Augustus begged him not to make a further fool of himself.
Cornelius térdre borult előtte, és körülményesen köszönetet mondott a kegyelemért, mire Augustus kérte, hogy ne viselkedjen még bolondabbul.
EnglishThe protection of business secrets should be safeguarded, as should the effectiveness of clemency programmes, for which guidelines are requested.
Meg kell őrizni az üzleti titkok védelmét, valamint az engedékenységi programok hatékonyságát, amelyek esetében iránymutatásokra van szükség.
EnglishI would be tempted to clemency, did I not fear that others, less courteous than yourself, might be emboldened to take liberties.
- Hajlandó is lennék teljesíteni kérésedet, ha nem tartanék attól, hogy mások, nálad kevésbé udvarias személyek engedékenységemen felbátorodva teljesen elszemtelenednek.
EnglishAnd why was the President granting them clemency when they had enough dirt to destroy Aaron Lake, the man who was primed to defeat the Vice President?
És vajon miért adott nekik kegyelmet az elnök, amikor épp elég anyag van a kezükben ahhoz, hogy tönkretegyék Aaron Lake-et, aki nagy valószínűséggel le fogja győzni az alelnököt?
EnglishThere were two Mexican businessmen locked away in Idaho for drug trafficking, and every time a treaty of some sort was on the table their clemency became an issue.
Idahóban két mexikói üzletembert tartanak lakat alatt drogkereskedésért, ezeknek az elengedése mindig napirendre kerül, valahányszor valami egyezményt próbálnak tető alá hozni.