EN

to check [checked|checked] {fiil}

volume_up
1. genel
Ellenőriz és megbizonyosodik? gondolta viszolyogva.
- Valószínűleg bennünket ellenőriz.
Nem, nem bennünket ellenőriz.
If it stopped on every floor they'd have to check them all.
Ha minden emeleten megáll, akkor mindet ellenőrizniük kell.
to check (ayrıca: to count over)
volume_up
átolvas {fi.} (pénzt)
to check
volume_up
felad {fi.} (megőrzésre)
to check (ayrıca: to make sure)
to check (ayrıca: to tally)
2. "in chess"
Figyeltem, ahogy a vénember sakkot ad Arion királynőjének.

Macarca' de "to check" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEven in the poor light, Joe could see there was no reason to check for a pulse.
Joe az erőtlen világítás ellenére tisztán látta, hiába keresné Delmann pulzusát.
EnglishPresident, but we've got to check it out.
Kétlem, hogy ez az elmélet megállná a helyet, elnök úr, de le kell ellenőriznünk.
EnglishSubject: Proposed increase in modulation in the context of the CAP Health Check
Tárgy: A moduláció javasolt növekedése a KAP "egészségügyi ellenőrzés” keretében
EnglishStennis has launched a bird to check it out, and a 'can's heading up there, too.
A Stennis kiküldött egy madarat, hogy nézze meg, és egy teknő is tart arrafelé.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishCharlene leaves to check on the child who's begun squalling again from the back.
Charlene elmegy, hogy megnézze az egyik gyereket, aki megint elkezdett nyivákolni.
EnglishA check of the fuel gauges showed that his pylon-mounted tanks were about empty.
Az üzemanyagműszerekre pillantva látta, hogy tartalék tankjai majdnem üresek.
English'We'll check it out,' Masen said, 'but her car's not there either, Mr.
Ellenőrizni fogjuk mondta Masen de lefogadom, hogy a kocsi nincs ott, Mr. Trenton.
EnglishYes, yes, we are definitely going to check all of the language versions, Mrs Pack.
Igen, természetesen, Pack asszony, minden nyelvi változatot ellenőrizni fogunk.
EnglishWe therefore find the one-sided focus on the internal market check regrettable.
Ezért sajnálatosnak tartjuk, hogy a belső piaci ellenőrzés egy vetületre fókuszál.
EnglishAll we need is a check from NASA headquarters (Laughter) to cover the costs.
Már csak egy csekk kell a NASA központjából, (Nevetés) ami fedezi a költségeket.
EnglishThe system said: %2.Please check the URL or contact your system administrator.
A hibaüzenet: %2.Javítsa ki a címet vagy kérjen segítséget a rendszergazdától.
EnglishBullet flight, take spacing and check your lights, Povik radioed to his wingman.
Bullet kötelék, térközt növelni, fényeket kikapcsolni rádiózta Povik a szárnyának".
EnglishAnd, um, could you, like, check the oil and all that other junk under the hood?
És, ellenőrizné, az olajszintet, és minden egyéb bigyót a motorháztető alatt?
EnglishThis health check is not a fundamental reform of the common agricultural policy.
Ez az állapotértékelés nem jelenti a közös agrárpolitika alapvető reformját.
EnglishWe will undoubtedly return to this subject when we deal with the Health Check.
Erre a kérdésre kétségtelenül vissza fogunk térni a állapotfelmérés tárgyalásakor.
EnglishMr van der Stoep, all these remarks will be in our record, so you can check them.
Van der Stoep úr, minden megjegyzés szerepelni fog a jegyzőkönyvben, ellenőrizheti.
EnglishCheck by shaking 20 ml of 1-butanol with 5 ml of a 15 % potassium-iodide solution.
Ezt 20 ml 1-butanol rázásával 5 ml 15%-os nátrium-jodid oldattal ellenőrizni kell.
EnglishUnfortunately I had no authorisation to check this kind of information for myself.
Sajnos, nem volt felhatalmazásom arra, hogy ezt az információt magam ellenőrizzem.
EnglishThey wonder if he's been doing a little fiddling and salting away - so they check up.
Kíváncsiak, nincs-e valami susmus a dologban, ezért utánanéznek egynek s másnak.