"center" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"center" Macarca çeviri

EN center
volume_up
{isim}

center (ayrıca: centre, headquarter, seat, central)
The self is just our operation center, our consciousness, our moral compass.
Önmagunk a működési központ, öntudatunk a morális iránytűnk.
And it's a center, a focal point for economic and social development.
És ez egy központ, egy fókuszpont, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez.
It was under radar control from Kommandorskiye Center.
A Kommandorszkij irányító-központ radarmegfigyelése alatt állt.
center (ayrıca: centre)
Tomar was the distribution center; the Foret d'Orient, the chief storehouse.
Tomar volt az elosztási centrum, a Fort d'Orient a központi raktár.
Heading south from the TV center, avoiding Prospekt Mira.
A centrum felé tartok Osztankinótól, de nem a Mirán.
With scarce ideological strain, he quickly left the right, moved to the center, then to the left.
Gyatra ideológiai érveléssel gyorsan ott hagyta a jobboldalt, a centrum felé igyekezett, aztán balra.
center (ayrıca: centre, center forward)

Macarca' de "center" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishBut you just have to go to a garden center, and they're in little paper packets.
Hanem be kell mennünk egy kertészeti boltba, és ott vannak, apró papírzacskókban.
EnglishSidewinder's main street was already heavily powdered, the center line obscured.
Sidewinder főutcája már egészen kifehéredett, eltűnt középről a szaggatott vonal.
EnglishFitzstephan was a mangled pile of flesh and clothing in the center of the floor.
Fitzstephan csak egy szétszakadt, véres hús- és ruhacsomó volt a padló közepén.
EnglishHis marriage to Cathy was the anchor to his life, the very center of his universe.
A Cathyvel kötött házassága horgony volt, a tengely, ami körül az élete forgott.
EnglishNewcombe's beeper went off, but he was already running for the command center.
Newcombe hívója elhallgatott, de a férfi már rohant is a parancsnoki központba.
EnglishTake this labyrinth-- Even if you get to the center, you'll never get out again.
Vegyük ezt a labirintust, még ha el is jutsz a közepére, soha nem találsz ki.
EnglishTaking Stormy's hand, I hurried her toward the front doors of the bowling center.
Õ jutott eszembe mikor elfordítottam tekintetem a hold rémesen somolygó arca elől.
EnglishThe 0-9 keys will center the display on one of the major solar system bodies.
A 0-9 billentyűkkel lehet a Naprendszer nagyobb égitestjeit középpontba állítani.
EnglishStand to Center for Honor was the way the gulls' foremost leaders were marked.
A tisztelet jeléül a sirályok legkiválóbb vezéreit szokták a Középpontba állítani.
EnglishMoments later they mounted the porch steps of the rest center and stepped inside.
Néhány perccel később felhágtak a tornáclépcsőn, és beléptek a központi betegházba.
EnglishHe found the nerve-center in the side of her neck and pressed it; she was quiet.
Kitapogatta a lány nyakán az idegdúcot és megnyomta, mire az elcsendesedett.
EnglishShe had worked in a day-care center in Illinois, she had written Garp on the plane.
Illinois-ban napközi otthonban dolgozott, mint Garppal már tudatta a repülőgépen.
EnglishBut we have a full-scale model in storage at the NASA Langley Research Center.
De van egy igazi méretű modell is raktáron a NASA Langley Kutatóközpontjában.
EnglishAnd inside, the daylight -- each one is an optic and it brings light into the center.
És bent, a nappali fény -- mindegyik egy-egy optika ami fényt hoz a középpontba.
EnglishYou will be able to change all the settings later using the KDE Control Center.
Az összes itt beállított érték később megváltoztatható a KDE Vezérlőpultban.
EnglishThe shed had a walkway down the center, with cages off to the right and left.
Az épület közepén vezetett végig a folyosó, jobb és bal oldalán a ketrecekkel.
EnglishHe was in the center of a vast forest that looked suspiciously like Cormanthor.
Egy hatalmas erdőség terült el körülötte, ami feltűnően olyan volt, mint Cormanthor.
EnglishI had not thought to glance at the window when I came down the center aisle.
Mikor végigmentem a hajó közepén, eszembe se jutott, hogy fölnézzek az ablakra.
EnglishJonesy engaged the thumb-lock in the center of the doorknob for good measure.
Jonesy a biztonság kedvéért bezárta a kilincsgomb közepén levő csappantyút is.
EnglishOpen the Control Center, select Peripherals->Keyboard and make your choice.
A beállítás a Vezérlőpult - Perifériák - Billentyűzet modulban végezhető el.