EN cell
volume_up
{isim}

cell (ayrıca: slot, holding cell)
volume_up
cella {isim}
In the formula cell, enter the reference of the cell which contains the formula.
A képletcellába írja be a képletet tartalmazó cella hivatkozását.
Aligns the contents of the cell to the left and to the right cell borders.
A cella tartalmát a cella bal és jobb széléhez igazítja.
Returns information on address, formatting or contents of a cell.
Információkat ad vissza egy cella címéről, formázásáról vagy tartalmáról.
cell
volume_up
sejt {isim}
It's able to feel when the cell is ready, when the chromosome is correctly positioned.
Érzékeli, hogy mikor áll készen a sejt és hogy mikor rendeződtek el megfelelően a kromoszómák.
When the cell feels it's ready to go, it rips apart the chromosome.
Amikor a sejt úgy érzi, hogy készen áll, szétválasztja a kromoszómákat.
But now no cell in his system doubted that the call had been genuine.
De most nem volt egyetlen sejt sem a testében, mely kételkedett volna a hívás hitelességében.
cell (ayrıca: aperture, bay, bin, box)
volume_up
rekesz {isim}
Last year, China became the world's leading exporter of wind turbine equipment and photovoltaic cells.
Tavaly Kína lett a világ első szélturbina-felszerelés és fotovoltaikus elem exportőre.
cell (ayrıca: black hole, cells)
This meant solitary cells and the coldest, dampest, most horrible prison in the whole of Britain.
Tehát magánzárka várt ránk Nagy-Britannia leghidegebb, legnyirkosabb, legszörnyűbb börtönében.
cell (ayrıca: casing, chasing, holder, mount)
cell
cell (ayrıca: chamber, closet, compartment, cubbyhole)
volume_up
kamra {isim}
És ez a kamra olyan, mint a kemence.
cell (ayrıca: honeycomb)
cell (ayrıca: honeycomb)
cell (ayrıca: grave, sepulchre, sepulcher, long home)
volume_up
sír {isim}
' Sir Perraine lay on a narrow cot in a cell-like room.
Sir Perraine az egyik cellaszerű szobában, egy keskeny ágyon feküdt.

Macarca' de "cell" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishHe has a cell phone-maybe more than one, and covering them can be troublesome.
Mobiltelefont használ, vélhetően többet is, azokat pedig nem könnyű lehallgatni.
EnglishI'm not about to let the police put me in a cell, where I'll be an easy target.
Nem engedem, hogy a rendőrök bedugjanak egy cellába, ahol könnyű célponttá válok.
EnglishEnter the message that you want to display when invalid data is entered in a cell.
Írja be a cellába érvénytelen adat kerülése esetén megjeleníteni kívánt üzenetet.
EnglishSpecifies if conditional formatting is dependent on a cell value or a formula.
Megadja, hogy a feltételes formázás függjön-e egy cellaértéktől vagy képlettől.
EnglishOpens a submenu, from which you can insert a formula into the cell of a table.
Megnyit egy almenüt, amelyből egy képletet lehet beszúrni egy táblázat cellájába.
EnglishThis I transferred to a tobacco tin I happened to have in my cell to keep it moist.
Ezt aztán a cellámban átraktam egy bádog dohányosdobozba, hogy nedvesen tartsam.
EnglishSpecifies the current data range denoted by the position of the cell cursor.
Megadja az aktuális adattartományt, amelyet a cellakurzor pozíciója határoz meg.
EnglishDisplays the list of the available Cell Styles for indirect cell formatting.
Megjeleníti a nem közvetlen cellaformázáshoz használható cellastílusok listáját.
EnglishTimmy lifted his cell phone it and thumbed the number-one speeddial setting.
Timmy elővette mobiltelefonját, és tárcsázta az előre programozott egyes számot.
EnglishHowever, I fear that even with this cell, the problem will continue to exist.
Attól tartok azonban, hogy a probléma ettől az egységtől még nem fog megszűnni.
EnglishSelect the action that you want to occur when invalid data is entered in a cell.
Válassza ki a cellába érvénytelen adat kerülése esetén végrehajtani kívánt műveletet.
EnglishHe arose and received his morning meal, slotted into the cell by pneumatic tube.
Felkelt, és elfogyasztotta a reggelit, amit pneumatikus csövön juttattak a cellájába.
EnglishHe left Mishkin sitting on his bed, and returned to the cell of the other man.
Munro otthagyta Miskint az ágya szélén ülve, és visszatért a másik ember cellájába.
EnglishThe police station was so busy that there wasn't even an ordinary cell for me.
A rendőrőrsön akkora volt a forgalom, hogy nekem még rendes zárka sem jutott.
EnglishThis is a stem cell that we've developed here in Oxford, from an embryonic stem cell.
Ez egy őssejt, amit itt, Oxfordban fejlesztettünk ki egy embrionális őssejtből.
EnglishDoes not apply an operation when you insert the cell range from the clipboard.
Cellatartomány vágólapról történő beillesztésekor nem hajt végre semmi más műveletet.
EnglishJust tell the Committee what happened when you left the cell.
Kérdés: Arra válaszoljon a bizottságnak, hogy mit csinált, miután elhagyta a cellát.
EnglishHe used to have photographs of Dwayne on the walls of his cell at Shepherdstown.
Korábban, Shepherdstownban a cellája falára is kitette Dwayne fényképeit.
EnglishYou can also select a the name of a predefined cell from the Source data range list.
A nevet egy előre definiált cellából is kijelölheti a Forrásadat-tartomány listából.
EnglishHe slipped his key into the lock, and we all very quietly entered the cell.
Kulcsát óvatosan elfordította a zárban, és csendben mindhárman beléptünk a cellába.