"to catch on" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"to catch on" Macarca çeviri

EN to catch on
volume_up
{fiil}

to catch on (ayrıca: to circulate, to diffuse, to extend, to make way)
Because there's a disease in Poland that their own people might catch.
Mert a lengyelek közt egy olyan betegség terjed, amit az orosz ember is könnyen elkaphat.
to catch on (ayrıca: to savvy, to see)
volume_up
ért {fi.}
Gallon tried to catch it before the bottom struck the floor.
Dalton megpróbálta elkapni az eldőlő fedelet, mielőtt még padlót ért volna.
The reporters might not catch it, but it was pretty obvious to somebody with half a brain, wasn't it?
Lehet, hogy a riportereknek nem tűnt föl, de bárkinek, aki egy kicsit is ért hozzá, teljesen nyilvánvaló.
The drone returned to station in time to catch a second group almost vanishing from its camera range.
A robot időben ért vissza az épülethez, hogy lássák, amint egy másik csoport éppen kisétál a kamera látószögéből.
to catch on (ayrıca: to join, to switch)
I guess you catch on pretty fast, Mr. Marlowe, he said, and leaned back on the davenport completely relaxed.
Úgy látom, maga gyorsan kapcsol, Mr. Marlowe mondta, és felszabadultan dőlt hátra a kanapén.
to catch on

Macarca de "to catch on" için benzer çeviriler

catch isim
on zarf
on

Macarca' de "to catch on" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt took a few more seconds for Gregory's mind to catch up with what had happened.
Beletelt még néhány másodpercbe, mire Gregory agya fel tudta fogni, mi történt.
EnglishShe couldn't quite catch what was said, but it sounded light-hearted - casual.
Hogy mit mondott, azt nem értette, de elég könynyedén és természetesen hangzott.
EnglishRoping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
Azt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
EnglishSomeone said at MacAran's elbow, How can the woods catch fire after all this rain?
Hogy foghatnak tüzet a fák ennyi eső után? szólalt meg valaki MacAran könyökénél.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
A szabadidős tengeri horgászok a fennmaradó fogásoknak talán 1%-át teszik ki.
EnglishBut if I ever again catch you violating my confidence, you know what will happen.
De ha valaha ismét rajtakapom, hogy visszaél a bizalmammal, tudja, mi fog történni.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishThe girl said something - I didn't quite catch what it was, and Ralph answered.
A lány mondott valamit... nem egészen értettem, hogy mit, és Ralph válaszolt.
EnglishResult was, I agreed to remain put so as to catch the sea forces when they arrived.
Az eredmény: beleegyeztem, hogy maradok, amíg el nem kapják a várt tengeri erőket.
EnglishWitness: 'He mumbled a few words, but I could only catch some allusion to a rat.'
Tanú: Motyogott néhány szót, de csak azt értettem, hogy valami balt emleget.
EnglishI've got a lawyer buddy whose wife is fooling around, but he can't catch her.
Van egy ügyvéd haverom, akiből hülyét csinál a felesége, de nem tudja elkapni.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Két percet irányoztunk elő a 'catch-the-eye' eljárásra, azaz két hozzászólót.
EnglishMeredith Blake said, a catch in his voice, She was so young - Poirot nodded.
Meredith Blake hangjában egy kis elfogódottság érző dött: - Nagyon fiatal volt...
EnglishSir Charles adjusted something on his pistol with a soft click: the safety catch.
Sir Charles igazított valamit a pisztolyán, halk kattanás: a biztonsági zár.
EnglishHe'd likely never catch Eliot, and for sure he'd never survive to enjoy his revenge.
Akkor sohasem kapja el Eliotot és nem éri meg, hogy élvezhesse a bosszú örömét.
EnglishYou catch a couple of the kids playing doctor in an old bed ag sheeit!
Nyakon csíptél néhány doktorosdit játszó kölyköt egy rozzant ágy... beszarás!
EnglishHe knocked the catch loose with the heel of his hand and the bolt drew back easily.
A tenyere peremével kilökte a pecket; a reteszt most már könnyen el lehetett húzni.
EnglishOne of them helped catch a French intelligence officer back in the old times.
Az egyikük segített elkapni egy francia hírszerző tisztet még a régi időkben.
EnglishThey represent the ghosts that Cyrus needed to catch: -The First-Born Son.
Õk képviselik a szellemeket,akiket Cyrusnak el kellett fognia: Az Elsőszött Fiú.
EnglishCoppers, she said slowly, as if talking to herself, will never catch that boy.
A hekusok mondta lassan, mintha magában beszélne soha nem fogják elkapni őt.

Sözlükte diğer kelimeler