EN captain
volume_up
{isim}

1. genel

captain (ayrıca: skip, skipper)
The captain reported the incident to Cassius and Cassius reported it to Caligula.
A kapitány jelentette az esetet Cassiusnak, Cassius pedig szólt Caligulának.
Fallon was joined by the Argylls skipper, Captain Richard Preston.
Az Argyll parancsnoka, Richard Preston kapitány csatlakozott Fallon őőrnagyhoz.
Captain once again, I suggest conservation of ammunition for absolute emergencies.
Kapitány, még egyszer mondom, tartogatni kellene a lőszert végszükség esetére.
captain
He was a captain then and I was an acting captain; really a sub-lieutenant.
Õ akkor százados volt, én meg alhadnagy, századosi beosztásban.
'The correct form of address when speaking to a Patriarch is Your Grace, Captain.
A helyes megszólítás, amikor egy pátriárkával beszél, kegyelmes uram, százados.
At a crisp command from the captain, the soldiers formed up around them.
A százados elvakkantott parancsára a katonák alakzatba rendeződtek körülöttük.
captain
The Captain is aware of the gravity of the situation, Commander.
A kapitány tisztában van a helyzet súlyával, parancsnok.
'Captain Halsey was the skipper and Hendrik the first mate,' I explained.
Halsey kapitány volt a parancsnok és Hendrik az első tiszt magyaráztam.
Captain Picard, Commander Donatra of the Warbird Valdore.
Picard kapitány, itt Donatra parancsnok a Valdore Warbird-ről.
captain (ayrıca: boss, chief, directory, executive)
Captain Dubinin sat in the office of the Master Shipwright of the yard.
Dubinyin kapitány a hajógyár vezető hajóácsának" irodájában üldögélt.
Hát pont ezért vagy te a vezető, Kapitány.
The captain had said something about Freeport to the man known as Larry when they left Florida.
Amikor elhagyták Floridát, a csónakot vezető tengerész mondott valamit Freeportról a Larry nevű férfinek.
captain (ayrıca: skip, skipper)
[ Sighs ] Just tired of everyone kissing my ass 'cause I'm captain of the football team.
Meguntam, hogy mindenki a seggemet nyalja, mert csapatkapitány vagyok.
You're captain of this team, and I'm expecting you to help me turn this woman around.
Te vagy a csapatkapitány és segítened kell megváltoztatni ezt a nőt!
Antonio, a csapatkapitány.
captain
captain
captain (ayrıca: military leader)
captain
captain
captain (ayrıca: chief, flagship, top, cock of the school)
volume_up
vezér {isim}
I'm captain, and I guarantee you we'll make it to nationals.
Most én vagyok a vezér, és garantálom, hogy eljutunk az országos döntőig.
captain (ayrıca: stroke)

2. Zooloji

captain

"captain" için eşanlamlılar (İngilizce):

captain

Macarca' de "captain" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI present myself as a fellow ship captain, that thou mayst better understand me.
Úgy jelenek meg előtted, mint hajóskapitány, hátha ilyeténképp jobban megértessz.
EnglishHe will report to Captain Halsey, master of the Trikkala,' on arrival on board.
Behajózás után Halsey kapitánynál, a Trikkala parancsnokánál köteles jelentkezni.
EnglishBut we can watch the slick from the Nimrod, said the group captain from the RAF.
De figyelhetjük az olajfoltot a Nimródról mondta a Királyi Légierőő kapitánya.
EnglishWould I see this invisible captain at length, and would he restore me to liberty?
Megpillanthatom-e ezt a láthatatlan kapitányt, és visszaadja-e a szabadságomat?
EnglishBut you know, and therefore I am going to sing you the songs of Captain Cully.
De te ezt jól tudod, és én ezért énekelem el neked a dalokat Cully kapitányról.
EnglishThe huge dolphin didn't answer, but his eyes gleamed back at the vice-captain.
A hatalmas delfin nem válaszolt, de csillogó szemmel meredt a kapitányhelyettesre.
EnglishWhen I got home, I was a national celebrity , famouser even than Captain Kangaroo.
Amikor hazatértem, az egész ország ünnepelt, híresebb voltam, mint a Mikiegér.
EnglishThe captain suffered from a common Trantorian malady: squashed perspectives.
A századost is a Trantor-kór gyötörte: szinte porrá zúzta a nyílt tér látványa.
EnglishThe general nodded and reached for the captain who'd summoned him from his seat.
A tábornok bólintott, aztán intett a századosnak, aki kihívta a fülkéjéből.
EnglishMakanee could keep them isolated until he reported this to the captain.
Dr. Makanee majd izolálva tartja őket, amíg ő jelentést nem tesz a kapitánynak.
EnglishIn the late autumn of 1999 this was the former captain of the KGB, Umar Gunayev.
1999 őszének végére ez történt Umar Gunajewel, a KGB volt kapitányával is.
EnglishSir Mordred has been named captain of horse while Lancelet is gone from court.
- Sir Mordredet nevezték ki a lovasok kapitányának, amíg Lancelet távol van.
EnglishFrom what Captain Altmark tells me, they've been pretty businesslike to this point.
- Annak alapján, amit Altmark kapitánytól tudok, meglehetősen lényegre törők.
English- OF WHICH THE CAPTAIN AND OFFICERS ARE ALL NATIONALS OF THE BENEFICIARY COUNTRY , AND
- amelyek kapitánya és minden tisztje a kedvezményezett ország állampolgára, és
English00:23:38.99,00:23:42.29 Captain needs to code a message back to command post.
A századosnak szüksége van magára, hogy eljuttasson egy üzenetet a parancsnokságra.
EnglishAll of them, now including Simon, knew what Gorm meant to the Guards' Captain.
Mindannyian, most már Simon is tudta, mit jelent Gorm az őrök kapitányának.
EnglishEffective immediately, I have handed over control to Acting Captain Wesley Crusher.
Azonnali hatállyal, átadom az űrhajó írányítását Wesley Crusher kapitánynak.
EnglishArthur laid one hand in his queen's and the other in that of his captain of horse.
Arthur az egyik kezét az asszonya, a másikat a lovaskapitánya kezébe tette.
EnglishThis is the captain speaking, a soft, slightly southern voice informed them.
Itt a gép kapitánya beszél szólalt meg egy lágy, kicsit délies kiejtésű hang.
EnglishAnd we must not forget that he was the captain of the ship. So that's a ship.
És ne felejtsük el, hogy ő volt a hajó kapitánya. Szóval ez egy hajó. És most a vége.