"brutish" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"brutish" Macarca çeviri

EN brutish
volume_up
{sıfat}

brutish (ayrıca: barbarous, cruel, ferocious, grim)
Kegyetlen, szenvedéssel teli és kurta.
At that point, we'll start romanticizing the future again, instead of the nasty, brutish past.
Ekkor újra a jövőt romantizáljuk majd, a csúnya, kegyetlen múlt helyett.
How then could you at the behest of a paltry friar, silly, brutish and envious, bring yourself to deal with him in any harsh sort?
Akkor hát hogyan foganhatott benned kegyetlen szándok ellene, csak azért, mert valami bolond, hitvány és irigy barátnak szája járt?
brutish (ayrıca: bestial, feral, inhuman, animalistic)
Simple, brutish thoughts and simple, brutish appetites.
Egyszerű, állatias gondolatok, s egyszerű, állatias étvágy.
It was Martel, and close behind him were the brutish Adus and the weasel-like Krager.
Martel volt az, mögötte pedig az állatias kinézetű Adus és a menyétszerű Krager.
In Hobbesian terms, life is short and brutish there.
Hobbesi értelemben az élet rövid és állatias ott.
brutish (ayrıca: brutal, feral, inhuman, zoological)
volume_up
állati {sıf.}
brutish
volume_up
marha {sıf.}

"brutish" için eşanlamlılar (İngilizce):

brutish

Macarca' de "brutish" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd in one of them he caught sight of a brutish face, a beastly caricature of human.
A réseken keresztül egy eltorzult arcot pillantott meg, egy ronda emberi karikatúrát.
EnglishHe raised his brutish face and shrieked that high-pitched ululation.
Az égnek emelte elnagyolt vonású arcát, és ismét felhangzott az a magas hangú visítás.
EnglishJudgment, Creideiki mused, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason ....
Ítélet, tűnődött Creideiki, szilaj bestiákhoz szálltál, s az ember elveszté eszét...
EnglishBergsten's brutish face looked particularly Thalesian by candle-light.
A pap durva arcán a gyertyafényben még jobban látszottak a jellegzetes thalesiai vonások.
EnglishThe contrast between his brutish size and gentleness lent him a certain mystique.
A kontraszt a férfi brutális megjelenése és kedvessége között bizonyos misztikumot kölcsönzött neki.
EnglishI don't see it happening, unless you're far more foolish-or brutish- than you look.
Nem hiszem, hogy ilyesmi történne, hacsak nem vagy ostobább vagy erőszakosabb annál, amilyennek látszol.
EnglishThe passage was clogged with smoke and dust, and the brutish form of the Dragon was obscured by the haze.
Az átjáróban vastagon gomolygott a füst és a por, a sárkány ocsmány alakja elmosódott a homályban.
EnglishGhwerig's eyes went wide and his brutish mouth gaped.
Ghwerig szeme elkerekedett, szája tátva maradt a döbbenettől.
EnglishCome out, you brutish coward, you slayer of children!
EnglishIn the old Russian green, it had looked brutish.
EnglishYou are no more than the peasants of the Highlands, the ignorant, brutish savages that lured the Taltos into the circle to kill him.
Nem vagytok különbek a felföldi parasztoknál, a tudatlan vadbarmoknál, akik a kövek közé csalták a táltost, hogy megöljék!
EnglishThat was the foundation of all human progress, because without it, human life was doomed to Thomas Hobbes's model, nasty, brutish, and short.
Ez minden haladás alapja, mert e nélkül az élet olyan lenne, mint Thomas Hobbes modelljében, csúnya, brutális és rövid.
EnglishScientists used to quote a phrase of Thomas Hobbes's in order to characterize the lifestyle of hunter-gatherers as nasty, brutish, and short.
A tudósok azelőtt Tho-mas Hobbes egyik sorával jellemezték a vadászó-gyűjtögető népek életét: utálatos, brutális és rövid".
EnglishThe fat, sweating, jovial one would be the smuggler and stolen-goods-vendor Bezrar, whose schemes were as brutish and simple as he was.
A dagadt, izzadó, vidám fickó biztosan Bezrar, a csempész és orgazda, akinek a módszerei ugyanolyan durvák és egyszerűek, mint ő maga.
EnglishLike most Thalesians, the Preceptor of the Genidian Knights was blond, and his shaggy eyebrows gave his face an almost brutish look.
A legtöbb thalesiaihoz hasonlóan a genidian lovagok preceptora is szőke volt, és sűrű szemöldöke szinte már brutális kinézetet kölcsönzött az arcának.
EnglishSometimes these passions plunge us into a turbulent joy, and he who gives way to such, sullies the air with brutish laughter.
Ezek a hevületek olykor féktelen örömökbe taszítanak bennünket, és az, aki átengedi magát ily örömöknek, a bemocskolt levegőben megszólaltatja a durva emberek vastag nevetését.
EnglishHis own countrymen had a tendency to overengineer everything, which often made for a delicacy that had no place in such brutish applica- tions as this.
Az ő honfitársai hajlamosak túlkonstruálni mindent, ami olyan finom részletekre is kiterjed, amelyeknek nincs helye az efféle brutális eszközök esetében.
EnglishNeko found their reliance on machinery more distasteful than the brutish forms of the orks, and so, like the others, he mostly ignored the razorguys.
Neko a két bicskás halomnyi beültetését sokkal inkább visszataszítónak találta, mint az orkok durva kinézetét, így aztán a többiekhez hasonlóan, ő sem törődött velük.