"brisk" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"brisk" Macarca çeviri

EN

brisk {sıfat}

volume_up
brisk (ayrıca: active, alive, animated, breezy)
Her brisk professional manner appeared to annoy the old man.
Élénk, betegszobai modora alighanem bosszantotta az öreget, mert fanyalogva válaszolt:
Thyrza Grey provided what conversation there was - a brisk chatty commentary on local happenings.
Thyrza gondoskodott a társalgás fenntartásáról, élénk, csevegős megjegyzéseket tett helyi eseményekre.
The garden was too large to bug, especially with a brisk wind blowing through the trees.
A kert túl nagy volt ahhoz, hogy poloskákkal telepítsék be, ráadásul élénk szél zörgette a fák lombjait.
brisk (ayrıca: agile, deft, lively, mercurial)
For the first time Gladys Narracott's brisk efficiency deserted her.
Életében először fordult elő Gladys Narracott-tal, hogy fürge elevensége cserbenhagyta.
From the inside of the house came a brisk, efficient sound, high heels on a tile floor.
A házból fürge, pattogó hang hallatszott: magas sarkak csattanása a csempepadlón.
Milyen fürge ma este.
brisk (ayrıca: alive, animated, crisp, lively)
The chambermaid was a woman of thirty, brisk, efficient and intelligent.
A szobalány olyan harminc év körüli lehetett, eleven, szolgálatkész és értelmes nő.
Miss Brewster was brisk and cheerful when she arrived.
Miss Brewster eleven volt és vidám, amikor megérkezett.
He had only a dim recollection of her and now that he saw her again, he was rather surprisedly aware of pleasure at her brisk capable way of dealing with things.
Thomasnak csak elmosódó emlékei voltak róla és most, hogy ismét találkozott vele, meglepte az az eleven könnyedség amellyel Mary a dolgokat kezelte.
Madame Joliet was a brisk businesslike Frenchwoman with a shrewd eye, a small moustache, and a good deal of adipose tissue.
Madame Joliet tevékeny francia üzletasszony volt, ravasz szemmel, kis bajusszal és sok fölösleges zsírpárnával.
brisk (ayrıca: agile, chipper, corky, dapper)

"brisk" için eşanlamlılar (İngilizce):

brisk

Macarca' de "brisk" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd the clouds, ever changing, borne like the tall sailing ships on brisk winds.
Meg az örökké változó felhőket, amelyek vitorlás hajóként szálltak a friss szélben.
EnglishShe paused and then said with a kind of brisk efficiency, I think it had better be me.
Szünetet tartott, majd hirtelen hozzáfűzte: Talán jobb lenne, ha velem beszélne.
EnglishThen suddenly came a low guggling, gargling sound, and a brisk drumming upon woodwork.
Aztán valami halk hörgő hangot hallottunk, és megint megzörgette valami az ajtót.
EnglishI am delayed in my travels and you must suffer the bite of this brisk sea air.
- Engem hátráltatnak az utamban, maguk pedig megfáznak ebben a hűvös hajnali szélben.
EnglishHilary Thomas radiated a brisk self-confidence and quiet competence much as Clemenza did.
Hilary Thomasból ugyanaz az önbizalom és értelem sugárzott, mint Clemenzából.
EnglishCrackenthorpe, muffled in scarves, came walking at a brisk pace, the doctor beside him.
Mr. Crackenthorpe, sálakba burkolva, szaporán lépkedett az orvos kíséretében.
EnglishHe had a brisk kind of way with him and spoke sharply, like a man who knew the value of time.
Pattogósan beszélt és gyorsan mozgott, mint aki tisztában van az idő értékével.
EnglishThe clean smell of the Dragonmere and the brisk westward wind made him smile.
A Sárkány-tó friss illata, és a hűs keleti szellő jókedvre derítette.
EnglishHe took up a brisk pace, even whistling to himself the way that Louis often did.
Fürgén lépkedett, még fütyörészett is, ahogy Louis tette gyakran.
EnglishI'm a very old man and though I look brisk enough I have reached the end.
Nagyon öreg ember vagyok, és noha egészségesnek látszom, a végét járom.
EnglishTime to get on with things, said Thyrza, still brisk and matter-of-fact.
Ideje, hogy elkezdjük mondta Thyrza még mindig élénken és tárgyilagosan.
EnglishRichard followed his aunt out and, after a moment's hesitation, Lucia made a brisk exit.
- Ez nagy megnyugvás lehet önnek, mademoiselle - mondta komolyan, és kikísérte a szobából.
EnglishPrince is usually in his office by eleven because Yogi's does a brisk lunch business.
Prince tizenegyre általában már az irodájában van, mert ebédidőben nagy élet van a Yogi'sban.
EnglishWhy would someone leave their home to go for a brisk walk in a toxic neighborhood?
Miért menne el valaki sétálni, ha egy mérgező kerületben lakik?
EnglishHe got up and walked up and down the room with a brisk vigorous tread.
Felállt a karosszékből, és energikus léptekkel járt fel-alá a szobában.
EnglishHe was trying to sound brisk, but his voice was still thick with shock.
Tanárosra fogta volna a hangját, de rekedtségétől nem szabadulhatott.
EnglishA dispatcher's voice came over, sounding alarmed brisk and professional.
A diszpécser hangja bár határozott volt, mintha riadtnak tűnt volna.
EnglishThe latter was engaged in brisk S^1 conversation about further details of preparation for tomorrow.
Az utóbbi a másnapi előkészületek további részleteiről társalgott nagy odaadással.
EnglishSir Jaucinet, under different conditions I would consider you extremely forward, or even brisk.
- Sir Jaucinet, más körülmények között rendkívül nyiltnak vagy akár gyorsnak tartanálak.
EnglishShe stood at the railing, feeling the brisk wind for a while, and feeling thankful for the dark blue sky.
Megállt a korlátnál, fújatta magát a friss széllel, és hálás volt a sötétkék égért.