EN book
volume_up
{isim}

book (ayrıca: volume)
volume_up
könyv {isim}
On a shelf by the office window was a battered registration book for visitors.
Az irodai ablak mellett egy viharvert nyilvántartó könyv hevert.
A book about an important subject was, to Jenny Fields, an important book.
Ha a tárgy fontosnak tetszik Jenny szemében, fontos a könyv is.
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
A könyv vége felé tartottam az írásban, amikor láttam egy dokumentumfilmet.
book

Macarca' de "book" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAfter that, John's father read every book about bears he could get his hands on.
Ezután John apja minden könyvet elolvasott a medvékről, amihez csak hozzájutott.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishAnd there, the rosary and the prayer book as if she'd only just laid them down.
Ott pedig a rózsafüzér és az imakönyv, mintha csak az imént tette volna le őket.
EnglishAnd I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
EnglishHe nipped through his black book and found the Alexandria number for K.
Aztán belelapozott a fekete noteszébe, és megkereste K. O. Lewis telefonszámát.
EnglishAnother five minutes, I'll break it up or I'll call the Guinness Book of Records.
Még öt perc és szétválasztom őket vagy kihívok egy hitelesítőt a Guiness Booktól.
EnglishThis is by a long way the ablest book that has yet appeared on the Spanish war.
A milíciában elég sokat bíráltam a POUM irányvonalát, de sosem lett bajom belőle.
EnglishLet the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
EnglishBetter yet, you're a history professor who's writing a book about the academy.
Még jobb, ha történészprofesszornak adja ki magát, aki az iskoláról ír könyvet.
EnglishYes, it could happen, but do you think anybody wants to read a book about it?
Tehát meg fog történni, de gondolod, hogy ezt könyvalakban is el akarják olvasni?
EnglishIn a tragic way, he had outlived the twins, because no one read his book now.
Tragikus módon még az ikreket is túlélte, mert már senki sem olvasta a könyvét.
EnglishChris closed the book and her eyes at the same time, wondering, wondering....
Chris egyszerre csukta be a könyvet és a szemét, és gondolkodott, gondolkodott...
EnglishThere's only one incident I've been able to rake up that might suit your book.
Csupán egyetlen eseményt sikerült felderítenem, amelyik megfelel az ízlésének.
EnglishThe climax of the Bible, John's Book of Revelations, describes the end of the world.
- A Biblia csúcspontja a Jelenések könyve Jánostól, amely a világ végét írja le.
EnglishThey changed the weather code, but they didn't change the short signal code book.
Megváltoztatták az időjárási kódokat, de nem változtattak a másik kódkönyvön.
EnglishHow funny to write a book really no one would like to have dedicated to them!
Milyen fura olyan könyvet írni, amelynek az ajánlása majd mindenkire nézve sértő!
EnglishPlease don't faint, he thought again, and looked back at Liz's address book.
Kérlek, ne ájulj el, gondolta ismét, és tovább nézte Liz telefonszámos noteszét.
EnglishAs per Section 31C of the rule book, school employees are allowed to be mascots.
A szabályzat 31 c pontja alapján, iskolai alkalmazottak, szerepelhetnek a versenyen.
EnglishShe reached very slowly for a brown leather address book and turned the leaves.
Nagyon lassan nyúlt a barna bőrkötésű címjegyzék felé, és lapozgatott benne.
EnglishCuts the currently selected entries from the phrase book and puts it to the clipboard
Kivágja a kijelölt kifejezéseket a kifejezésgyűjteményből és a vágólapra helyezi