"blow-up" için İngilizce-Macarca çeviri

EN

"blow-up" Macarca çeviri

EN blow-up
volume_up
{isim}

1. genel

blow-up (ayrıca: blowup, fume, tantrum, wax)
blow-up (ayrıca: blast, blasting, blowup, burst)
I told him what Fink had told me, adding: He hadn't finished when the blow-up came.
Elmondtam neki, amennyit Fink közölt velem és hozzátettem: Mire többet mondott volna, bekövetkezett a robbanás.

2. Fotoğrafçılık

Macarca' de "blow-up" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI somehow think if I got up on a plane, it would suddenly blow up in the sky.
Valamiért úgy gondolom, ha felszállok egy gépre, azonnal felrobbanna a levegőben.
EnglishIf the Freya were to blow up, nothing within a half-mile radius would be safe.
Ha a Freya netán felrobbanna, egy kilométer sugarú körben semmi sem lenne biztonságban.
EnglishThe Captain scanned the blow-up as the technician said something else.
A százados szeme végigfutott a nagyításon, miközben a technikus valamiről még beszélt.
EnglishEven with that and the camera shop blow-up the detail was still clear.
Ezzel és a Fényképészbolt nagyításával együtt a részletek egészen világosan látszottak.
EnglishOh, this food may make you blow up like a balloon, but it will do nothing whatsoever to me.
Oh, ez a kaja talán felpuffaszt téged, mint egy lufit, de velem semmit se fog csinálni.
EnglishIt was going to blow itself up sooner or later anyway, if it didn't poison itself first.
Előbb-utóbb felrobbantja magát, ha ugyan meg nem mérgezi magát addig.
EnglishCasey, I don't want to blow smoke up your butt, but I think you found a new species.
Casey, ne bízd el magad, de lehet, hogy felfedeztél egy új fajt.
EnglishIs there a remote possibility that your work here might... blow up or something?
Van a legkisebb esélye is annak, hogy amivel idelent dolgozik... az felrobbanjon vagy valami ilyesmi?
EnglishThey can blow up a city with one shell, and lay waste a shire with ten.
Egyetlen bombájuk képes elpusztítani egy egész várost, tíz pedig akár egy nagyobb megyét is.
English'Actually, it wouldn't really blow up as such, but it might flare-'
Nem robbanna fel a szó hétköznapi értelmében, inkább csak fellángolna...
EnglishThe missiles will be destroyed by ist March even if I must blow them up myself.'
-Március elsejére a rakéták hatástalanítva lesznek, még ha nekem magamnak is kell felrobbantanom őket.
EnglishGet out and dance around on the sand while we blow the boat up and load it and go.
Kiszállunk, ők körtáncot lejtenek a homokon, amíg mi felfújjuk a csónakot, bepakolunk, aztán gyerünk.
EnglishI knew a building was going to blow up, and I tried to prevent it... but no one listened.
Tudtam, hogy egy épület fel fog robbani, és megpróbáltam... megelőzni, de senki sem hallgatott meg.
EnglishDude, Lonny would have wanted me to blow up his board, dude.
Haver, Lonny azt szerette volna, ha én robbantom fel a deszkáját, haver!
EnglishLet's get on top of this thing and have a plan of action before it threatens to blow up in our faces.
Legyünk rajta a dolgon, és legyen cselekvési tervünk mielőtt az egész a nyakunkba szakad.
EnglishThe only way to get this thing off her now is to blow the bitch up.
- Most már csak úgy lehet leszedni, ha felrobbantják a szukát.
EnglishHe'd developed the film and printed one blow-up, still damp from the process.
Előhívta a filmet és egyetlen egy nagyítás sikerült.
EnglishFor Foyle to blow us up with himself with his tinkering?'
Arra, hogy Foyle bütykölés közben velünk együtt felrobbantsa önmagát?
EnglishHe tried to blow up a summit between South Korea and China.
Meg akart akadályozni egy találkozót Észak-Korea és Kína között.
EnglishI get miserable as hell when someone tries to blow me up.
- Nyomorultul érzem magam, amikor valaki igyekszik fölrobbantani.